30. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2003

Dandizmus ako politické gesto

Françoise Coblenceová: Dandysmus. Preklad K. Vávrová, L. Martínek. Prostor 2003, 385 stran, 559 Sk

"Dandy nepozná lásku k žene. Váži si ju niekedy ako virtuóz svoj nástroj. Je mu však ľahostajná a opovrhuje jej inštinktívnosťou. Pozerá sa na ňu zvrchu, ako herec veľkého formátu na epizodistu. Celkovo ju oceňuje iba zrakom. Priznáva jej iba jedného génia: génia zovňajšku. A vie s ňou dokonca sympatizovať, ak je jej krása dosť elegantná a distingvovaná a ak sa vie graciózne oddávať. Lebo milovať ženy je pre dandyho to isté, ako fajčiť cigarety alebo piť šampanské: stimulans zmyslov."

Negatívny dandyho vzťah k ženám, ktorý v Kvintesencii dandizmu zachytil jeho český predstaviteľ Breisky, neodrádza viaceré praktické umelkyne či teoretičky od fascinácie osobnosťami dandizmu - či už je to prvý anglický a francúzsky arbiter elegantiarum George Brummel alebo jeho obdivovatelia a nasledovníci: lord Byron, Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Huysmans, Oscar Wilde... Pečať samoty, nadradenosti, revolty a krásy.

Práca Françoise Coblenceovej Dandizmus. Povinnosť pochybnosti ponúka v esejistickom štýle množstvo dobových sociálnych, umeleckých a politických kontextov sústredených najmä okolo najvýznamnejších francúzskych dandyovských postáv.

Obyčajne sa dandizmus považuje predovšetkým za estetický fenomén, no jedným dychom sa zvykne dodať, že dandy nie je len výstredný elegán, že v pozadí jeho teatrálnej prezentácie sa ukrýva hlbšia filozofia, prípadne aj revolta voči pominuteľnosti tela či dobovým pomerom. Coblenceová ide ďalej: stotožňuje sa s názorom, že osobu prvého dandyho Georgea Brummela treba priradiť dokonca k markízovi de Sade alebo Hegelovi, ktorí mali odvahu odmietnuť "skutočný" svet a ustanoviť si svet ideálny. Najväčším prínosom knihy je však konkretizácia politického aspektu dandizmu, jeho zástoja v procese modernizácie.

Dandizmus sa európskym fenoménom stáva až v prvej polovici 19. storočia. Prináša nový pohľad na hrdinstvo, zapojenie vlastného génia do služieb života, pominuteľnej matérie. Podľa Gillesa Deleuza tvorí jednu z polôh estetiky klamstva a preludu, ale antiplatónskej. Dandyovské postavy charakterizuje vytrhnutosť subjektu a jeho záhaľčivá existencia, stav nezreteľnosti, vybočenia, temnoty. Aj ustavičná pochybnosť ako imperatív módy, ustavičné rušenie každého pevného bodu. Dandy nanovo vymedzuje podstatu slobody -- človek si po kantovsky sám vytvorí zákon a sám si zvolí povinnosť ho dodržiavať.

Zatiaľ čo sa Brummel považuje za vynálezcu dandizmu, aurevillyánski a baudelairovskí dandyovia, hrdinovia moderného života a poetické symboly doby, boli stelesnením estetických a politických pozícií, ich prostredníctvom sa dostal ku slovu problém umelca hľadajúceho miesto v demokracii. Podľa autorky to súvisí so symbolickou premenou moci, ktorá sa z monarchistickej vlády, ukotvenej v politicko-teologickej doktríne, premieňa na demokratickú. Tá však ponúka prázdnotu tam, kde predtým rád a trvácnosť zabezpečovala inštitúcia presahujúca človeka: "Na jednej strane udržiaval dandy úzky kontakt s upadajúcou mocou, pričom k jej oslabeniu aj sám prispieval, (...) na druhej strane -- a to predovšetkým -- vôbec nevystupoval ako apolitický estét, lež stelesňoval a tým najvyhrotenejším spôsobom vynášal na svetlo neurčitosť ľudského jedinca v demokracii. Dandy ako by tým spoločnosti vracal jej vlastný obraz, jej vlastnú neuchopiteľnosť, hľadanie identity."

Autorka samozrejme nezabúda ani na estetický rozmer dandizmu. Nevníma ho však izolovane. V časti venovanej dandizmu a móde sa napríklad venuje aj farbám odevu, pričom detailne rozoberá význam čiernej farby: "Poetická krása čiernej spočíva nielen v jej hĺbke, ale aj v planosti utrpenia. Čierna farba nie je iba výrazom rozmanitosti a rozdielnosti vášní, je to aj prejav modernej monotónnosti a egalitárstva. (...) Čierny odev ilustruje súmračnú krásu modernity (...) Nech už prikladáme modernite akúkoľvek hodnotu, prejavuje sa v čiernej farbe. (...) Prijatím čiernej uniformy, 'šupky moderného hrdinu', sa dandy vzdáva romantických, antiegalitárskych a nostalgických postojov. Premieňa sa v postavu politickej modernity 20. storočia, ktorého zásady prijíma."

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       30. 9. 2003
30. 9. 2003 Vláda chce umožnit vydávání, stíhání a souzení svých občanů v cizích zemích Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Most: ODS chce stůj co stůj prosadit oplocený a střežený tábor pro neplatiče Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Bílý dům prý neprozradil jméno agentky CIA
30. 9. 2003 Stane se Matka Tereza novým rychlostním svatým?
30. 9. 2003 České velkochovy drůbeže: katastrofa v minulosti, současnosti i blízké budoucnosti
30. 9. 2003 "Osemašesťdesiatnici" Albert  Marenčin
30. 9. 2003 Zemřel režisér Elia Kazan
29. 9. 2003 Pawlowski: Respekt je ovlivněn jedním politickým směrem
29. 9. 2003 Dandizmus ako politické gesto Anna  Grusková
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Želary, mnoho povyku pro nic Jan  Paul
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003