15. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2002

Menej byrokratov až po funuse ?

Miniatúrna, ako je na Slovensku zvykom, politickým štiepením vzniknutá, napriek tomu v parlamente vegetujúca tzv. Občianska konzervatívna strana, trvá na návrhu, aby sa terajšia posledná predvolebná schôdza snemovne neskončila, kým nebudú prijaté viaceré dôležité zákony. Medzi ne zaraďuje aj normu o znížení počtu ministrov a ministerstiev. Veľmi chvályhodná snaha, ak by žiaľ neprichádzala až práve teraz, "päť minút pred dvanástou". Aj prostý, politologicky nevzdelaný občan, totiž vidí už roky, že asi nebude nič čistého na predimenzovanom počte vládneho aparátu, pripomínajúceho príslovečné pomery armád banánových republík, s počtom plukovníkov a generálov, prevyšujúcim stavy mužstva.

Proklamatívne "hard-pravicovým" občianskym konzervatívcom záleží na tom, aby ešte v tomto volebnom období prijal parlament aj zákon o znížení počtu ministrov. Prečo používame pri charakteristike tohto politického subjektu, ktorého preferencie sa limitne blížia nule, podmieňovací spôsob ? Nič proti ozaj pravicovému mysleniu. Hlavne však ide o konanie v tomto duchu. Nie je možné, aby tí, čo sedia v parlamente štyri roky (nejeden z nich aj dlhšie), nepočuli nikdy predtým o analýzach funkčnosti napr. štvorice podpredsedov vlády SR. Bolo a je "verejným tajomstvom", že tieto funkcie, nositelia ktorých priamo neriadia niejaký rezort, sú nefunkčnými a vytvárajú len postrádateľný medzičlánok. Aj ich zásluhou patrí vláda SR medzi personálne najpočetnejšie spomedzi porovnateľných krajín. Úplne absurdnou je pretrvávajúca existencia tých ústredných orgánov, údajná zbytočnosť a účelovosť ktorých slúžila práve tejto vládnej koalícii ako jeden z predvolebných "antimečiarovských" populistických argumentov. Ide najmä o ministerstvo stavebníctva, prežité a kompetenčne veľmi slabé ministerstvo privatizácie, či takisto problematicky efektívne ministerstvo kultúry. Kde boli poslanci vtedajšej (tiež nie práve významnej) Demokratickej strany, keď sa v roku 1998 delili tieto korýtka ? Samozrejme - pri tom. Koniec koncov, hlavným z dôvodov pokusu o potlačenie autobiografickej knihy prezidenta Rudolfa Schustera "Návrat do veľkej politiky", boli svojho času nepríjemne verne opísané koristnícke koaličné rokovania - pri ktorých neobišla naprázdno ani DS...

Takýto neblahý vývoj našiel svoj odraz samozrejme i "dole". Ani v regionálnom meradle nikto nenazbieral reformnú odvahu zrušiť nezmyselne predimenzované inštitúcie. Dymovou clonou pre občanov tu malo byť, že nové okresné úrady boli spravidla menšie ako ich predchodcovia. Lacný argument sa dal vyvrátiť s mapou a kalkulačkou v ruke. Len napr. v spišskonovoveskej oblasti bolo na rovnako veľkom správnom území tri razy viac byrokratov, ako predtým. Zrušenie okresných úradov pritom táto garnitúra "takticky" hodila až na plecia svojich nástupcov.

Autentickú pravicu potrebujeme nesporne ako soľ. Žiaľ aj na príklade očividne farizejského a neúprimného "obmedzovania" štátnej správy vidno, že to, čím nateraz podtatranská politická scéna disponuje, je len akousi atrapou pravicových ideí. Pritom možno vyjadriť počudovanie nad krátkozrakosťou zainteresovaných, ktorí by svoje bratislavské kariéry radi videli pokračovať. Tvrdia totiž, že sa obracajú na tie vzdelanejšie vrstvy, inteligenciu, podnikateľov, apod. Lenže tí si už túto hru na pravicu stihli preklepať. A že im právom znie vnútri duto, o tom jasne a dlhodobo hovoria prieskumy verejnej mienky. Žiadna škoda.

                 
Obsah vydání       15. 5. 2002
15. 5. 2002 Internet poskytuje svobodu slova pro spodinu, mlčí-li většina. Robert Fisk: Proč mě chtějí zabít?
15. 5. 2002 Co je nového v České republice
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
13. 5. 2002 Bobos není jen Amerika Daniela  Pilařová
15. 5. 2002 O koncepci Britských listů Jan  Paul
15. 5. 2002 Je filmový kritik odpovědný za rasovou diskriminaci Romů, kterou provádějí britské úřady na ruzyňském letišti? Jan  Čulík
15. 5. 2002 Menej byrokratov až po funuse ? Lubomír  Sedláčik
15. 5. 2002 Svět knihy 2002 - obrana pořadatele Dana  Kalinová
15. 5. 2002 Jazzová sekce - Artforum pořádá non-stop čtení české a slovenské literatury
15. 5. 2002 Uprostřed dávné louky Lukáš  Bárta
15. 5. 2002 Týden a Instinkt: jedna líheň, nesrovnatelná úroveň Daniela  Pilařová
15. 5. 2002 Úpadek dobrých mravů v Radiu Svobodná Evropa Karel  Mašita
14. 5. 2002 Fukuyama: Zničí věda lidstvo?
14. 5. 2002 Historikové proti znásilňování dějin Jaroslav  Pánek, Jiří  Pešek
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů