15. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
anglické vydání
13. 5. 2002

Bobos není jen Amerika

David Brooks. Bobos. Nová americká elita a její styl. Překlad Kateřina a Martin Weissovi. Vydal Dokořán, Praha 2001, 280 stran, cena 280,- Kč.

Čtu si takhle knihu o strašně moc vzdáleném fenoménu, o rozvrstvení americké společnosti. A najednou si uvědomuji, že ta strašně moc vzdálená záležitost je mi víc než blízká, že ji žiji já sama. Tak v této výchozí pozici na napsání recenze jsem se ocitla při čtení třetí knihy nového nakladatelství Dokořán Bobos, jež zahájila novou edici Aliter. Zkratkové slovo "bobos" vzniklo spojením dvou historických protikladů - pojmů buržoasie (bourgeois) a bohémové (bohemians). Sociální vrstva těchto bobos vládla Americe tiše a necharakterizovaná nejméně od 70. let až do roku 2000, kdy David Brooks - mimo jiné sám dle svých slov její příslušník - sepsal svoji knihu, v níž se zabývá historií vzniku této zdánlivě kontroverzní třídy (kontroverzní ve smyslu sloučení významů slov "buržoasní" a "bohém"), jejím vývojem a hlavními rysy.

Přestože David Brooks vládne velmi příjemným sarkastickým tónem psaní a jeho kniha je nejen sociologickou studií, ale také milým počtením, tón jeho výpovědí se v průběhu stran mění. Zatímco na počátku studie se můžeme hlasitě smát vtipným přirovnáním a strháváním masek z kulturně-uměleckých veličin druhé poloviny 20. století, druhá třetina knihy přechází do poněkud vážnějšího tónu. Je to dáno tematickým směřováním celého textu - v počátku představuje bobos právě z hlediska historických důvodů jejich vzniku, avšak pozdější text se mění v autorovy úvahy o významu této nové třídy, o jejich společensko-politické roli, ale hlavně o specifikaci jejich životního stylu.

A zde se setkáváme kupříkladu s velmi rozsáhlou analýzou duchovního směřování bobos, kde se za zdánlivou snahou o co největší otevřenost náboženských kodexů občas skrývá plytkost, která nepřináší žádnou duchovní útěchu.

Třeba dodat, že tyto úvahy jsou více než prorocké a dokonale popisují i současné evropské duchovní směřování. "Když se dívám kolem sebe, někdy mě napadá, že jsme dokázali smířit protiklady jen za cenu toho, že jsme povrchnější. Kdybychom se zkusili poměřit nejhlubšími myšlenkami a nejvyššími ideály, bolelo by nás to, ale my tyto ideály prostě ignorujeme. Někdy si myslím, že jsme na sebe příliš nenároční." (str. 246-7) "Bohémy pobuřoval vlažný život buržoasie, jejich plytká spokojenost a pohodlné způsoby...Bohémové se naučili neprosazovat své vize příliš horlivě, aby neurazili sousedy a také sami sebe. Ze sálající vatry emancipace se rychle stává skromná svíčka tolerance a uměřenosti." (str. 247) Podobně jsou až do obnažení vystaveny kritice již zmíněné filozofické a myslitelské veličiny druhé poloviny dvacátého století, které bývají oficiálně zpochybňovány až v posledním desetiletí, a to spíše ještě příslušníky části "bourgeois" než přívrženci "bohemians". "Intelektuální krajina 50. let, podíváme-li se na ni dnešníma očima, vypadá jako opravdu zvláštní a cizí místo. Vrátíte-li se k textům Lionela Trillinga, Reinholda Niebuhra, Sidneyho Hooka, Williama Barretta, Hannah Arendtové a přispěvatelů Partisan Review, ihned vaši pozornost upoutá všudypřítomný tón vznešené vážnosti. Ve svých esejích se tito intelektuálové s oblibou zabývali velkými tématy typu "Svět ve všech svých aspektech", jaká by dnes většina spisovatelů považovala za namyšlená..." (str. 144)

Nicméně nová Brookova kniha se věnuje především bobos, a tak by bylo namístě se k nim obloukem zase vrátit. Jejich vznik - jak jsme uvedli již několikrát - spadá do zhruba oněch zmíněných 50. let, kdy se na slepou kolej nedostala jen třída buržoasie, ale právě také hnutí bohémů, jehož následující extrémní odnože (např. hippies) v pozdějších letech už nebrali vážně ani sami jejich účastníci, natož společenská špička.

Zdá se tedy, že vznik nové sociální třídy si vyžádala sama doba, pro niž byla buržoasie příliš strnulá a neměnná a bohémové zase příliš nevázaní a neusměrnění. A tak se stalo, že příslušníci buržoasie povolili úzce vymezené mantinely svých životů (prestižní studium, prestižní místo, prestižní manželka, prestižní dům a auto atd.) a bohémové poněkud paradoxně (?) zatoužili po vyšším společenském uznání spojeném s většími materiálními výhodami. Výsledkem této "hybridní kultury je vzduch, který všichni dýcháme.

Společenský život (bobos) se řídí jejich pravidly statusu. Jejich morální kodex dává strukturu našim osobním životům. Když se řekne establishment, zní to zlověstně elitářsky. Proto musím předeslat, že i já jsem členem této třídy a mám podezření, že do ní patří i většina čtenářů této knihy." Nakolik může toto tvrzení obstát ve středoevropském kontextu, který si tak rád zakládá na tom, že není nakažen (aspoň ve své "středotřídní" pozici) společenskými premisami Ameriky, jimiž tak rádi hlasitě opovrhujeme?

Nevím, nakolik je povzbudivé či naopak deptající přiznání, že alespoň v nejbližším okolí pisatelky této recenze obstává stoprocentně. Jako by nástup třídy bobos byl určen spíše globálním prolnutím nejvyspělejších regionů světa (Amerika, Austrálie, Evropa a Dálný Východ) než specifickou lokalitou. Alespoň základní charakteristika životního stylu Bobos z Brooksova pera to potvrzuje, počínaje ekologickým chováním bobos až po jejich snahu nebýt "byznysmenem, ale být tvůrcem, který náhodou dělá byznys". (str. 115) Brooks prostě staví do ostrého světla poznání všechny ty moderní vzorce chování, jimiž se nastupující generace snaží odlišit od svých zkostnatělých předchůdců. Přitom ale Brooks odhaluje jak jejich pozitivní stránky, tak i to, co tvoří nehybné zázemí úspěšného modelu života, jež by nastupující politici (umělci atd.) tak rádi pozměnili, ale jemuž se nakonec milerádi podřídí.

Bobos je kniha, která velmi pravděpodobně ostře zasáhne každého ze svých čtenářů. Má však jeden obecný dar: pomoci nahlédnout do způsobu existence tzv. střední třídy, k níž - ať chceme, nebo ne - z větší části patříme my všichni, kdo máme stabilní práci, stabilní příjem, byt, auto, chatu a děti. Ač to tedy zní poněkud nabubřele, může tato kniha pomoci k poznání vlastní role v celospolečenském vývoji a kontextu, což je sice často bolestivé, ale také velmi osvobozující.

(Vychází zároveň v časopise Host 5/2002)

                 
Obsah vydání       15. 5. 2002
15. 5. 2002 Internet poskytuje svobodu slova pro spodinu, mlčí-li většina. Robert Fisk: Proč mě chtějí zabít?
15. 5. 2002 Co je nového v České republice
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
13. 5. 2002 Bobos není jen Amerika Daniela  Pilařová
15. 5. 2002 O koncepci Britských listů Jan  Paul
15. 5. 2002 Je filmový kritik odpovědný za rasovou diskriminaci Romů, kterou provádějí britské úřady na ruzyňském letišti? Jan  Čulík
15. 5. 2002 Menej byrokratov až po funuse ? Lubomír  Sedláčik
15. 5. 2002 Svět knihy 2002 - obrana pořadatele Dana  Kalinová
15. 5. 2002 Jazzová sekce - Artforum pořádá non-stop čtení české a slovenské literatury
15. 5. 2002 Uprostřed dávné louky Lukáš  Bárta
15. 5. 2002 Týden a Instinkt: jedna líheň, nesrovnatelná úroveň Daniela  Pilařová
15. 5. 2002 Úpadek dobrých mravů v Radiu Svobodná Evropa Karel  Mašita
14. 5. 2002 Fukuyama: Zničí věda lidstvo?
14. 5. 2002 Historikové proti znásilňování dějin Jaroslav  Pánek, Jiří  Pešek
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů