Volební pochod skřetů

7. 9. 2011 / Chris Hedges

Jediné zboží, které skřetí stát nabízí, je strach. - Všechny sentimentální výzvy adresované Obamově administrativě, aby použila peníze z fiskálního stimulu na veřejné investice jako jsou školy, knihovny, silnice, kliniky, veřejná doprava a oprava přehrad, a k tvorbě pracovních míst, jsou asi stejně účinné jako upřímné výzvy Stalinovi v éře Sovětského svazu. - Postarají se o to, abychom se navzájem sežrali.

KD│ Byl zahájen volební pochod skřetů. Vylezli z kanálů PR firem, organizací pro výzkum veřejného mínění, komerčních médií, dvou korporátních politických stran a z úřadu obsazovaného volbou, aby plnili éter stupiditami a absurditami, dokud nenastane stupidita poslední - prezidentské volby v roce 2012.

Republikán Romney: Pracovní místa vytvořím daňovými škrty, sankcemi proti Číně, těžbou ropy a oslabením odborů

7. 9. 2011

Republikánský prezidentský kandidát Mitt Romney má v plánu vytvořit pracovní místa tím, že omezí regulace a sníží daně firmám, omezí federální výdaje, zavede sankce proti Číně za její kurzovní praktiky, bude těžit více fosilních zdrojů v USA a oslabí postavení odborů. Oznámil to v úterý na mítinku v Nevadě.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

Berlín možná vybuduje vlastní protiraketovou obranu

7. 9. 2011

Německá společnost OHB-System AG z Brém údajně hledá partnery z dalších zemí NATO pro vybudování satelitního systému Afina pro likvidaci balistických raket ve startovní fázi letu na severní polokouli. Systém by měl stát zhruba 500 milionů eur a měl by být určen proti zemím jako Írán, Sýrie, Pákistán a KLDR. Podle představitelů OHB by Rusko mělo být vyloučeno ze sledování a pokrytí tímto systémem.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

Stanovisko ProAltu k vládou plánovaným škrtům v železniční dopravě

7. 9. 2011

Rozpočet připravovaný vládou na rok 2012 předpokládá kroky, které ohrožují systém veřejné železniční dopravy v zemi. Nejdříve ministr Kalousek oznámil, že odepře krajům 600 milionů Kč z balíku, z nějž kraje financují objednané regionální vlaky. Asociace krajů se bránila poukazem na memorandum z doby Fischerovy vlády, které mělo zajistit stabilitu regionální dopravy na příštích 10 let. Ministr Kalousek ovšem právní závaznost memoranda neuznává, a proto celá věc pravděpodobně skončí soudem.

Proč nechci být přizpůsobivým občanem

6. 9. 2011

Po shlédnutí videa z proběhlého pogromistického pochodu v Rumburku a agitace "slušných" občanů zvoucí k účasti na protestních setkáních hned ve třech městech na Šluknovsku, předkládám Britským listům hrstku dojmů, které mne při "čtení" situace doprovázely. Týkají se plíživého posunu uplatňované klasifikace mezi Námi/Majoritou a Druhými/Jinými směrem od kategorizace etnické, k dělení rámovanému snahou zdůraznit občanskou linii konfliktu. "Na oko" se tak proměnily distinkční znaky, jenž jsou skupinou hlásící se k majoritě ve vymezování skupinovosti aplikovány jako hraniční linie. Důležitým mementem přitom je, že k tomu dochází cíleně. "Kauza Šluknov" je tak zdařile přeložena do sémantických kategorií většinové společnosti. Na jedné straně sémantické barikády stojí v nastoupeném šiku hesla upozorňující na stoupající kriminalitu nebo sociální nepřizpůsobivost (Romů), na druhé pak "slušní lidé". S nimi se dokáže identifikovat řádově větší skupina lidí středního proudu, jimž tato nálepka dodá legitimitu strážců pořádků v zemi české. Nastoupili jsme tak cestu k sociální nerovnosti, kdy se skupina označená jako nepřizpůsobivá stává skupinou Nepřizpůsobivých reálně existující v našem nazírání Druhých, napsal Michal Pavlásek.

Litva -- jak ji nechceme znát

6. 9. 2011 / Miloslav Štěrba

Snad až na podivné chování velryb, které se někdy z neznámých důvodů vrhají na pobřeží a pak hynou, jiné živočišné druhy nemají zapotřebí páchat sebevraždy, ani se navzájem zabíjet v míře, jak to dokázali lidé. Určitě jste se i vy mnohokrát zamýšleli na příčinami, které nutí člověka, aby si zkrátil cestu na věčnost.

Osudový mýtus "úspěšného protestu"

6. 9. 2011 / Karel Dolejší

Petr Jedlička ve svém facebookovém profilu shrnul výsledek několikadenní četby dokumentů WikiLeaks k radaru v Brdech (o níž ovšem konstatuje, že "je to fakt nuda ...") do hlavních bodů:

1) jednání probíhalo opravdu v plném významu toho slova. Topol, kníže a spol. si kladli požadavky, nešlo jen o nějaké servilní přikyvování
2) tzv. natoizace radaru byla podnícena ze strany USA, a to pro získání podpory sociální demokracie. Nikoliv v důsledku iniciativy ČR a na nátlak Zelených
3) Američané skutečně věřili, že štít budují proti hrozbě z Íránu
4) Vlasta Parkanová se bojí ruského vlivu a diví se, že to Češi neřeší
‎5) Vondra měl ze všech pro americkou pozici největší pochopení
6) Klvaňa byl jen člověk na odvedení zadané práce, nic nezpochybňoval, o ničem nevyjednával a na nic se neptal
7) Poláci chtěli výměnou za základnu řadu zištných výhod. Češi nechtěli cokoliv, co by mohlo působit jako úplatek
8) protestní hnutí Američany nezajímalo, zajímalo je ale mínění české veřejnosti odrážející se v průzkumech

Tuhle arbitráž vyhrajeme

6. 9. 2011 / Petr Frish

Arbitráž, neboli rozhodčí řízení, bylo vynalezeno, když se americký právní systém stal tak dokonalým, že už se s ním už nedalo vydržet. Po každém rozhodnutí soudu se strana, která prohrála, mohla odvolat, a zase odvolat, do nekonečna. A ještě předtím než soudní řízení začalo, žalující strana dostává jistá práva, jako právo 'k objevům' (discovery), které jí umožní si vyžádat vnitřní, jinak soukromé dokumenty, které by mohly pomoci žalovanou stranu usvědčit.

Konec jakobínství? Menšiny, státy a násilí

6. 9. 2011 / Immanuel Wallerstein

V moderním světě neexistuje stát bez "menšin". Řečeno jinak, v každém státě je nějaká skupina, které se připisuje vysoký sociální status, ať je definována pomocí rasy, náboženství, jazyka, etnicity nebo nějakém kombinace těchto atributů. A pak jsou v ní vždy ti ostatní, kteří tyto atributy nemají. Tyto "menšiny" jsou na tom skoro vždy hůř co do využívání ekonomických, politických a sociálně -kulturních práv. Jsou v tomto elementárním smyslu utlačovány a svůj útlak pociťují. Obvykle se tím či oním způsobem snaží získat rovné postavení, na něž mají podle svého názoru jako občané státu nárok. Menšina není číselný pojem. Jsou "menšiny", které zahrnují většinu občanstva.

Deutsche Bank se obává návratu krize

6. 9. 2011

Josef Ackermann, šéf Deutsche Bank, prohlásil, že labilita trhů mu připomíná dobu, která bezprostředně předcházela kolapsu banky Lehman Brothers. Obvinil také Mezinárodní měnový fond, jehož výzvy k povinné rekapitalizaci evropských bank situaci "neprospívají".

Některé problémy vědecké práce vzhledem ke společnosti

6. 9. 2011

Věda je jedním ze způsobů, jimiž člověk popisuje skutečnost a manipuluje s ní -- zabývá se skutečností. Situace vědce je v práci jistě nelehká. Narozdíl od řemeslné či mechanické práce před ním leží větší díl společenské odpovědnosti -- to proto, že jen neudržuje, nýbrž s něčím přichází, něco vybojovává (často na sobě, se sebou) -- a vybojované pak nechává sdílet a působit. V dalších řádcích se budu zabývat nikoli problémy metodologie a nároků na výzkum ve striktně vědeckém smyslu, nýbrž spíše tím, jaké požadavky na vědu a vědce klást z hlediska širšího, z hlediska jeho společenského působení, z hlediska působení vědeckých teorií, napsal Otakar Bureš.

Polovičatá novela zákona o rozhodčím řízení

6. 9. 2011 / Aleš Uhlíř

V textech Rozhodčí řízení v ČR nesmí být zákonem povolenou formou zlodějny a Rozhodčí řízení v pracovněprávních vztazích aneb konec práva na spravedlivý proces, které se mimo jiné dostaly na oficiální stránky České advokátní komory, jsem se podrobněji zabýval rozšířením rozhodčího řízení na oblast pracovněprávních vztahů, umožněným novelou Zákoníku práce od 1. 1. 2007. Negativní jevy související s praktikováním rozhodčího řízení v ČR, které jsem zmínil, jsou obecně známy a Ministerstvo spravedlnosti již delší dobu usiluje o novelizaci zákona o rozhodčím řízení.

Vládě se to vymklo z ruky

5. 9. 2011 / Milan Daniel

Stovky, spíše však tisíce diskusních příspěvků pod články o demonstracích ve Šluknovském výběžku, se mj. pozastavují nad tím, že policejní těžkooděnci zasahují "proti vlastním lidem". Míněna tím je občanská většina, která je konfrontována s rostoucí každodenní drobnou kriminalitou, jež se projevuje zejména krádežemi v domech, na zahrádkách, krádežemi barevných kovů, rušením nočního klidu a někdy i otevřeným výsměchem vůči "gádžům", kteří pracují, zatímco flákačům stačí vybírat si sociální dávky.

Marx se zmýlil v komunismu, ale kapitalismu rozuměl správně:

Kapitalismus zničil vlastní sociální základnu

5. 9. 2011

Karl Marx se možná zmýlil ve věci komunismu, ale pokud jde kapitalismus, měl z velké části pravdu. Vedlejším produktem finanční krize je fakt, že stále více lidí dospívá k názoru, že se Marx nemýlil. Velký německý filosof, ekonom a revolucionář 19. století věřil, že kapitalismus je krajně nestabilní a je v něm zabudována tendence vytvářet stále větší hospodářské vzestupy a pády, a v dlouhodobém výhledu je odsouzen k tomu, aby sám sebe zničil.

Ještě několik slov ke skupině bratří Mašínů

5. 9. 2011 / Jiří Baťa

Díval a poslouchal jsem v TV na "vyprávění" bratří Mašínů, jejich kolegy Paumera, stejně jako jejich příbuzných apod. Je to vyprávění, které se poslouchá jako pohádka o Draku a udatném Jankovi, který coby představitel dobra zvítězil nad zlem. Vyprávění, které nepostrádá napínavé momenty v zápase o dobro, momenty, kterými zlo vyvolalo to protivenství, odvahu a sílu, hrdinné rozhodnutí se zlem bojovat. Všemi prostředky, nehledě nalevo ani napravo. Tvrdě vpřed, utínat hlavy Drakovi, který se nadále a nebezpečně roztahuje a ovládá své okolí. V pohádce to však obyčejně končí happyendem, což o "této" pohádce říci nelze.

Ladislav Bátora na setkání tvrdého jádra českých antisemitů

5. 9. 2011

Z videa pořízeného 17. prosince 2005 je zřejmé, že se současný zástupce ministra Dobeše Ladislav Bátora zúčastnil setkání Vlastenecké fronty, na němž proběhla přednáška neonacisty Petra Kalinovského. Kalinovský je bývalým tiskovým mluvčím Národního odporu a ohlašovatelem rozpuštěné protižidovské demonstrace Maiselovou ulicí v lednu 2003. Přednáška proběhla v prostorách v ulici Ve smečkách 25, Praha 1, jež patřily a patrně stále patří magistrátu. Prostory lze pronajmout.

Sedí na Hradě ta správná osoba?

5. 9. 2011 / Boris Cvek

Včera jsem v Otázkách V. Moravce s napětím očekával, jak ministr zahraničí Schwarzenberg "vybruslí" z Moravcova naléhání na to, aby zaujal postoj k prezidentovu proslovu na setkání s velvyslanci, kde prezident, slovy ministra samotného, zahraniční politiku ministerstva zahraničí "sepsul".

"Náš" (?) pan prezident a jeho "dobrý den", alias faux pas!

5. 9. 2011 / Jiří Baťa

Nejlepší poučení lze spatřovat v příkladu. Za předpokladu, že ten příklad není opakem toho, co předkládá za ponaučení. Jako kdybychom poslouchali kázání lékaře, jak s "cigárem" v ústech a zvednutým prstem veřejně káže: "Nekuřte, kouření způsobuje rakovinu!" Obecně se tomu říká: "Káže vodu, sám pije víno"!

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2011

7. 8. 2011

V červenci 2011 přispělo finančně na Britské listy 222 osob bankovním příkazem celkovou částkou 50 484.75 Kč. (V polovině června jsme zpřístupnili čtenářům možnost přispívat dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu, jeho vyúčtování bude zveřejněno v přehledu hospodaření za srpen, kdy se dobrovolné předplatné z června objeví na účtě OSBL.) Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.6. 2011 částku 90 268.90 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní