Vládě se to vymklo z ruky

5. 9. 2011 / Milan Daniel

Stovky, spíše však tisíce diskusních příspěvků pod články o demonstracích ve Šluknovském výběžku, se mj. pozastavují nad tím, že policejní těžkooděnci zasahují "proti vlastním lidem". Míněna tím je občanská většina, která je konfrontována s rostoucí každodenní drobnou kriminalitou, jež se projevuje zejména krádežemi v domech, na zahrádkách, krádežemi barevných kovů, rušením nočního klidu a někdy i otevřeným výsměchem vůči "gádžům", kteří pracují, zatímco flákačům stačí vybírat si sociální dávky.

Tohoto jednání se jak podle diskutérů, tak podle mnoha místních nedopouštějí lidé "vlastní", ale ti druzí, snad "nevlastní" které státní moc pro ně nepochopitelně chrání. Generalizace je pravidlem. Ať se to však komu líbí nebo ne, i tato dehonestovaná kategorie lidí je občany tohoto státu a má jejich práva. Ale i povinnosti.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, v němž má převahu sociální demokracie, připravilo po nedávných událostech a pod zjevným tlakem občanské veřejnosti několik návrhů zákonů, jejichž smyslem je omezit protispolečenské jednání lidí, kteří jsou na sociálním dně. Bude usilovat o jejich co nejrychlejší projednání parlamentem. Nic proti nim, některá měla přijít dávno. Navrhovaná opatření však řeší následek, zatímco příčina daného stavu zůstává. Sociolog Ivan Gabal uvedl v diskusním pořadu ČRo6 Studio STOP, že ze vzestupné integrační spirály, která řadu let působila ke zlepšení situace v sociálním začleňování Romů, se stala v posledních dvou letech spirála sestupná. Nečasova vláda zrušila jako nepotřebné ministerstvo pro lidská práva. Vládní zmocněnkyně, již po dlouhých měsících nečinnosti jmenovala, má omezený mandát. Malý Dobeš, ocejchovaný Klausem jako "nejlepší polistopadový ministr školství" nejenže zaměstnává na význačné pozici nositele krajně pravicových názorů, ale zrušil odbor inkluzivního vzdělávání.

Vládní agentura pro sociální začleňování má omezený rozpočet. Pro 26 vytipovaných vyloučených lokalit (z celkem tří set!) má třicet pracovníků (některé na poloviční úvazek). Za dané situace není šance na to, aby se problém skutečně řešil. Státní moc se může jen hrozit toho, ve které jiné lokalitě dojde k požáru, zda jich nevzplane více najednou a zda občanský odpor podněcovaný "radikály" nebude nakonec silnější než policejně hasičský sbor, jehož členové mají ovšem na tuto vládu pifku, byť z jiného důvodu. A co když nespokojení "hasiči" začnou přikládat?

To zásadní, co totiž v návrzích slavného zastupitelstva chybí, je práce a možnost přimět k ní práceschopné lidi, kteří jí dávno odvykli, resp. ji jako prostředek k obživě nikdy nepoznali. To by měl být základní zájem jak státu, tak samospráv. Projekty nabízející jakoukoli reálnou práci, ideálně ve spojení se získáváním kvalifikace v oborech, které na trhu práce chybí, by měly mít absolutní prioritu.

Opatření proti "nevlastním" lidem mohou radikalismus otupit. Jenže problém, který ustupoval, se za této vlády naopak prohloubil. Stát bohužel nechal situaci dojít tak daleko, že měkká opatření jsou pro svou nedostatečnost bagatelizována. Nezbývá než sáhnout k citelným sankcím tam, kde je zjevné, že občan chce společnost jen využívat, ale ruce má přitom dozadu. Nikdo však nemůže být zahnán do kouta bez toho, že by mu bylo nabídnuto osvobozující řešení.

Nečasův kabinet zjevně nemá potřebu situací na severu se jakkoliv zabývat, natož aby na ni adekvátně reagoval. A demonstrace na severu stíhá demonstraci, k místním se přidává Vandasova partaj a s pasivní pomocí vlády si zde buduje voličské zázemí. Vláda této země tak nechává rasismus, aby si ve společnosti vymlel pořádné koryto. Až jím popluje vlajková loď českého fašismu s vůdcem, který bude salutovat přihlížejícím davům "vlastních lidí", zatímco ti "nevlastní" budou v lepším případě v pracovních táborech, bude už na jednání pozdě.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 5.9. 2011