9. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 5. 2002

V reakci na žádost o informace o majetkových změnách v redakcích českých, zejména regionálních listů, jsme dostali tento dopis:

Vážená paní Pilařová,

nezlobte se, ale na analýze spolupracovat nemohu. Ve smlouvě se zaměstnavatelem, společností Vltava - Labe - Press, máme poskytování informací tohoto druhu zakázáno.

Děkuji za pochopení.

(Jméno a adresa pisatele jsou redakci známy.)

Avšak informace o některých listech v zlínském kraji jsme přece jen dostali. Viz níže. Z výše uvedeného dopisu a z níže publikovaných svědectví je zřejmě docela dobře možné extrapolovat, jaká je asi situace i jinde. - Upozorňujeme i na článek o nynější liberalizaci regulace britských médií, která však nedosahuje "liberalizace" české (v každé britské lokalitě musejí podle zákona existovat tři na sobě nezávislé mediální hlasy).

Jaroslav Formánek podnětným způsobem navrhuje na zdejším Fóru (viz níže), že by bylo záhodno spojit se s korespondenty tisku malých zemí Evropské unie a zjistit, jakým způsobem se tyto země brání proti hegemonii velkých členských zemí Evropské organizace. Zároveň by bylo záhodno jednat i s novináři v samotném Německu, zda firmy jako Vltava - Labe - Press neporušují v České republice svým zdejším monopolním postavením německé zákony. Z ČR to přece dosud nikdo nezkoumá.

9. 5. 2002
Na dotazník Daniely Pilařové odpovídá jejich šéfredaktor.
9. 5. 2002
Odpověď jejich bývalého redaktora na dotazník Daniely Pilařové.
9. 5. 2002
Odpovědi na dotazník Daniely Pilařové, mapující historii listu Region 2000.
9. 5. 2002
Vážený pane Čulíku,

Musím odpovědět na Váš článek "Odmítáme pojem kolektivní viny..."_ (BL 6.5.2002), v kterém mi připisujete "protiněmectví" a svou vlastní pozici představujete jako zjevenou pravdu.

Píšete m.j.: "Už jsem psal v Britských listech, že nesouhlasím s protiněmectvím Bořivoje Čelovského, které, jak se zdá, motivuje jeho kampaň za osvobození českého tisku ze zahraničních rukou. Je neférové odsuzovat Němce na základě pojmu kolektivní viny. Pan Čelovský to musí vědět. Co má moje šestnáctiletá dcera, protože je částečně Češka, společného s komunistickým útlakem v někdejším Československu? Co má dnešní dvacetiletý či třicetiletý Němec společného s hitlerovským nacismem?"

Odpovím nejdříve na Vaši neférovou otázku:

9. 5. 2002
Chystá se obří aukce britských komerčních rozhlasových a televizních stanic, neboť britská vláda se rozhodla radikálně liberalizovat zákony, které upravují vlastnictví sdělovacích prostředků, napsal včera radostně deník The Times, majetek mediálního magnáta Ruperta Murdocha, (mezinárodního Vladimíra Železného), jehož tiskové impérium se tedy nyní chystá koupit (méně významný) celostátní britský terestrický televizní okruh Channel 5. Jakákoliv mediální firma na světě, včetně amerických gigantů AOL Time Warner či Walt Disney Company bude mít možnost vlastnit britské regionální komerční televizní stanice, které dohromady vytvářejí vysílací proud třetího (komerčního) terestrického britského televizního okruhu, píše list. (Těchto stanic je šestnáct, což dosud zaručovalo, aby žádný jednotlivý majitel nemohl nepřípustně ovlivňovat televizním vysíláním celou zemi.) Návrh nového mediálního zákona zveřejnila britská ministryně kultury Tessa Jowellová. Konstatovala, že britská média jsou už příliš dlouho příliš přísně regulována a příliš silně chráněna před konkurencí. Uvedla, že vláda chce britský mediální trh liberalizovat, ale zároveň udržet základní záruky, "na ochranu rozrůzněnosti a plurality našich médií", řekla ministryně. Účelem liberalizace mediálního prostředí je zřejmě umožnit britským sdělovacím prostředkům, aby si v globalizačním prostředí našly mezinárodní podnikatelské spojence a odolaly tak v sílící mezinárodní konkurenci.
9. 5. 2002
Na prvního máje jsem se šel podívat na shromáždění "anarchistů". V předchozích letech jsem toho dne navštěvoval své oblíbené komické představení - setkání penzistů na Letné - ale každoročně si všímám, že stále ještě žijících sympatizantů komunistů ubývá, a tak jsem se vydal hledat zábavu jinde...

Jak se v důsledku Američany inspirovaného procesu "globalizace" nevyhnutelně zvětšuje propast mezi bohatými a chudými zeměmi, sílí proti tomu lidové hnutí. Od prvních demonstrací v Seattle v roce 1999 přes protesty ve Washingtonu, v Melbourne, v Prase, v Seoulu, v Nice, v Barceloně, v Quebec City, v Göteborgu a v Janově se podstatně rozvinulo.

Vzhledem k tomu, že se mi líbí možnosti, které vznikají v důsledku současné globalizace (jako například nákup zboží z jiných zemí (vyrostl jsem v Brazílii za vojenského režimu, kdy jsme byli nuceni kupovat jen domácí, nepříliš kvalitní zboží) a myslím, že je daleko praktičtější jít nakupovat do nákupního střediska či hypermarketu než běhat po městě po nejrůznějších obchodech. Protesty proti těmto možnostem mi vadí.

Zcela však chápu kritiku antiglobalizačního hnutí, zaměřenou proti vykořisťování chudších zemí nejmocnějšími zeměmi. Souhlasím s touto kritikou. Mám také potíže s amorálním postojem dogmatu volného trhu. Jsem proti tomu, aby levné zboží vyráběly děti. Avšak usilovat utopicky o zastavení (podle mě přirozeného) procesu globalizace a navrátit se do minulosti, například do světa bez automobilů, je nejen naivní, je to utopie. To, co potřebujeme, jsou automobily, které by neznečišťovaly životní prostředí, nikoliv návrat ke koňským potahům.

Protestní hnutí dneška musejí zaujmout realističtější, lépe organizovaný přístup. A měla by se hodně poučit z historie.

9. 5. 2002
Karel Čermák
Mýlí se každý, kdo by si myslel, že si v dnešním úvodníku přečte fundovanou etnografickou studii z mých dlouholetých výzkumných pobytů mezi domorodci na Východním Timoru, přičemž zvláštní zřetel bude věnován povinnosti mlčenlivosti advokáta, která u dutolebých platí absolutně vůči soudu a vztahuje se vůbec na všechno, co advokát ví, (arg. a contr.: nikoliv na to, co neví), kdežto u prasohlavých platí naopak vůči klientovi a je doplněna všeobecnou oznamovací povinností přímo kmenovému náčelníkovi. Tato zcela opačná právně teoretická východiska vedou naštěstí k velmi podobným výsledkům, neboť zatímco dutolebý advokát hájí zájmy svého klienta tím, že trvale mlčí jako ryba a u soudu postává jako oleandr, prasohlavý si svého klienta nejdřív práskne a pak mu už poskytuje celkem standardní právní služby, spočívající v tom, že mu nic neřekne.

"Přiloženě zasílám dva úvodníky od Karla Čermáka, které byly publikovány v Bulletinu advokacie (na internetu jsou k dispozici ve formátu pdf na http://www.cak.cz/ v rámci celého příslušného čísla Bulletinu, zejména pro ty, kteří mají pomalé připojení by možná bylo vhodné převzít je do BL). Jsou sice oba ze září minulého roku, ale myslím si, že mají delší časovou platnost a váží se k tématům v BL diskutovaným," napsal Jaroslav Štemberk.

8. 5. 2002

Vrátil jsem Štěpánu Kotrbovi přístup k redakčnímu systému, který mu odebral Tomáš Pecina. Pro dosud neinformované čtenáře: mezi spolupracovníky BL Tomášem Pecinou a Štěpánem Kotrbou vznikl ostrý osobní spor. Tomáš Pecina právem poukazoval na vážné nedostatky v některých materiálech Štěpána Kotrby, nabízených k publikaci (vypadaly v předvolebním období jako PR pro sociální demokracii), neprávem však o své vůli zabraňoval Kotrbovi v přístupu do redakčního systému. Oba spolupracovníci BL se zachovali neprofesionálně, když si nedokázali tento interní spor vyřešit mezi sebou, takže vyvřel i na stránky Britských listů. Přitom jde o legitimní a závažnou otázku, kde přesně vzniká hrozba, akutní zejména v manipulativním českém prostředí, že se nezávislý list zdiskredituje, pokud vznikne - třeba jen mimoděk - podezření, že jeden z jeho redaktorů usiluje o publikaci PR. Něco takového si BL nemohou dovolit. (K této "bouři ve sklenici vody" viz zde a zde.)

Obnovený přístup má ŠK pod (nikoliv ve sdělovacích prostředcích zrovna nezvyklou) podmínkou, kterou budou, doufám, dodržovat oba členové redakce, že totiž o tom, co a v jaké formě se má v listě publikovat, a kdo má mít přístup do redakčního systému, rozhoduje - přirozeně v případech sporů po rozsáhlých konzultacích s kolegy - šéfredaktor. Na celou kontroverzi se dívám stoicky...

Princip č. 1: Až do všeobecných voleb nebudeme publikovat žádné materiály od členů redakce, které by bylo lze interpretovat jako podporu pro nějakou českou politickou stranu, tedy ani další fotografie z předvolebních akcí politických stran. Po volbách budeme zveřejňovat fotografické seriály z akcí politických stran pouze po zralé úvaze, bude-li mít akce výraznou nezávislou zpravodajskou hodnotu. - Je to, samozřejmě, běžná, civilizovaná, novinářská zásada. Pochybuji, že byste chtěli číst časopis, který by bylo lze obviňovat, že nadržuje nějaké politické straně.

Jan Keller
12. 6. 2002

Přinášíme čtenářům Britských listů poslední část čtení na pokračování. Po devět týdnů jste zde nacházeli jednotlivé kapitoly z knihy Jana Kellera Politika s ručením omezeným, s podtitulem Proměny moci na prahu 21. století. Kniha se příští týden bude stěhovat do nově zřízené sekce KNIHOVNA.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako první svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-27-0, 144 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem autora i vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, přístupnému z níže uvedeného obsahu, který se bude dynamicky rozšiřovat.

V archivu naleznete on-line rozhovor Jana Kellera se čtenáři Britských listů, fotogalerii, pořízenou u příležitosti vydání této knihy v říjnu 2001 i autorův životopis.

  Úvod   5.  Politika na okraji globalizace
Globalizace jako velké vyprávění
O čem mlčí vyprávění
Státy létat nedokáží
Ironie dějin
Prostor pro demokracii
 
 1.  Moderní politika - dělení pokladu
Čím ospravedlnit moc státu?
Kde jsou meze státní moci?
Jak mít užitek ze státní moci?
   6.  Postmoderní politika
Guláš jako program
Politika jako tombola
Politika svádění
Postmoderní politik
 
 2.Politika a virtuální ctnosti
Simulacrum v moderním provedení
Nacionalismus jako virtuální domov
Karikatura komunity
Uctívání státní moci
Privilegium neprivilegovaných
   7.  Politika ve světě sítí
Politika ve věku organizací
Vítězné tažení sítí
Politika v síti
Nedůvěřivý volič
 
 3.  Politika tolerovaná experty
Čím více moci, tím méně kontroly
Expertní vědění a veřejné mínění
Poradenská společnost
Experty nikdo nevolí
Demokracie versus technokracie
   8.  Politika v nejisté společnosti
Špatné recepty na bezpečí
Nejistota jako styl života
Je modernizace lékem na nejistotu?
Program TINA
 
 4.  Politika a jiná rizika
Neviditelný vetřelec
Chybějící pojištění
Plnění norem
Dělba zla
Předpotopní politika
   9.  Dilemata občanské společnosti
Dilema ziskovosti
Dilema organizovanosti
Dilema sítí
 
21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2002 Dutolebí a prasohlaví Karel  Čermák
9. 5. 2002 Etatismus versus globalizace: mohou být anarchisté nadějí lidstva? Fabiano  Golgo
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
9. 5. 2002 Jak to dopadlo s Jihlavskými listy Petr  Klukan
8. 5. 2002 Nic o historii majetkových změn českých regionálních deníků se nedovíme? Jan  Čulík
7. 5. 2002 Francouzské prezidentské volby: Chirac 81,55%, Le Pen 18,45% Josef  Brož
7. 5. 2002 Dzurindu chcel dav lynčovať, jeho úradníci cenzurovať Lubomír  Sedláčik
7. 5. 2002 "Zvítězí-li ve volbách ODS, bude pro ni obtížné sestavit vládu bez Cibulkova Pravého bloku" Zdeněk  Jemelík
7. 5. 2002 Spor mezi spolupracovníky Britských listů Jan  Čulík
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík