28. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ministr vnitra Stanislav Gross
28. 2. 2002

Dobrý politik se nikdy nevzdává a sebevětší fiasko umí obrátit v triumf. Měli jste za to, že poté, co Sněmovna po důkladné rozpravě ve 3. čtení zamítla návrh zákona o správním řádu, je tato předloha definitivně mrtva? V tom případě neznáte Stanislava Grosse!

Ministerští úředníci totiž vzali svůj zamítnutý správní řád a zapracovali ho jako rozsáhlý pozměňovací návrh do jiného sněmovního tisku, návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu (tj. právě toho správního řádu, který nebyl přijat). Návrh zákona, jenž je vůči zamítnutému návrhu subsidiární a neměl by proto být vůbec dál projednáván, se tak stal novou identickou verzí zamítnuté předlohy.

A když se návrh prosadit nepodaří? Žádný problém, ministerstvo vnitra začlení svůj správní řád třeba do návrhu zákona o rybolovu - to by bylo, aby ministr svou předlohu - bez ohledu na zásady demokratické legislativní procedury - nakonec Sněmovnou neprotlačil!

Nedávno jsme se na tomto místě podivovali nad tím, že Rada České televize, nespokojena s výsledkem hlasování, dala o stejném návrhu hlasovat znovu. Pokud zamítnutý správní řád tímto způsobem Sněmovnou skutečně projde, Rada ČT se nemusí červenat: může být pyšná na to, že byla v tomto novém způsobu demokracie po česku průkopníkem.

Sloupek

Shodou okolností se sešla v Britských listech celá řada příspěvků týkajících se ředitele Národní galerie Milana Knížáka zrovna v době, kdy na něho pro jeho rasistické výroky útočí především lidé se spojením na "vzbouřence" v České televizi.

Mnohokrát jsme v Britských listech vyjadřovali zklamání nad tím, že většina veřejně činných lidí v České republice nedokáže jednat nestranně, objektivně a samostatně - že je tam veřejná debata převážně jen ohlušující bitkou svářejících se lobbistických zájmů. V této souvislosti chceme deklarovat, že se politicky nepřidáváme na žádnou stranu.

Knížák by samozřejmě neměl zasedat v Radě České televize: nemá pro to ani soudnost ani odborné předpoklady. Prokázal to nesčetněkrát při nedávné volbě generálního ředitele ČT, např. svými výroky o údajné nekompetentnosti kandidáta Petra Sládečka, který - paradoxně - byl jediným kandidátem, který o fungování televize v moderním věku něco pořádně věděl. Rozhodnutím Rady ČT volbu generálního ředitele ČT protizákonně utajit jeho volbu Rada právně zcela zpochybnila - případ bude projednávat soud. - Otázkou však je, o kolik kompetentnější jsou ostatní členové Rady ČT než Knížák.

Je naprosto nepřípustné, aby měla česká Národní galerie soukromé kšefty s privátní firmou art.cz, a aby v ní pan ředitel Knížák nabízel k soukromému prodeji vlastní obrazy (galerie art.cz inzerovala, že prodává i dílo Milana Knížáka)! Už to by v normální zemi vedlo k okamžité rezignaci ředitele - a zároveň i ministra kultury, který také zcela skandálním způsobem v této záležitosti Knížáka podporuje.

Je docela dobře možné, jak píše Ivana Haslingerová v Britských listech, že Knížák zavedl do Národní galerie větší míru kompetentního řízení než dříve - prohraný soudní případ s kunsthistorikem Milanem Kreuzziegerem, jehož se NG pokusila zbavit velmi sprostě a neobratně, Knížákovu kompetentnost však příliš nepotvrzuje.

A ať se televizní vzbouřenci snaží využít rasistických výroků Milana Knížáka o "romském umění" jakkoliv, není prostě možné, aby se ředitel Národní galerie - který mimochodem reprezentuje svou funkcí i ty Romy, na něž se dívá tak spatra - takovýmto způsobem choval na veřejnosti.

Všechny výše zmíněné skutečnosti jsou silně na pováženou a je zapotřebí je medializovat. Přitom však znovu zdůrazňujeme, že se Britské listy v žádném případě nepřipojují k žádné domácí české lobbistické skupině a už vůbec ne k televizním vzbouřencům, bojujícím za právo přístupu k příjmům z České televize, aniž by se museli zodpovídat za kvalitu své práce.

Martin Muchka a Petr Štěpánek, předseda a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
27. 2. 2002

Tříčlenný senát Městského soudu v Praze vydal rozsudek, jímž vyhověl správní žalobě Britských listů z prosince 2000 proti rozhodnutí Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání neposkytnout informace o vlastnících celoplošných televizních stanic, požadované na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Rozsudek, proti němuž není přípustný řádný opravný prostředek a je pravomocný, ukládá Radě rovněž povinnost uhradit žalobci v plné výši náklady řízení.

Žalobě bylo vyhověno na základě procedurální námitky proti tomu, že Rada porušila při svém rozhodování instanční princip, tudíž se věc vrací do stavu, kdy bude o odvolání proti původnímu rozhodnutí znovu rozhodovat předseda Rady Martin Muchka. Nyní záleží na něm, jestli ustoupí a požadované informace poskytne, nebo zvolí cestu dalšího soudního sporu.

Záležitost má přirozeně hlavně symbolický význam, šlo o to ukázat, že není třeba, aby občan ustupoval před arogancí byrokratické moci (reprezentované v daném případě zejména místopředsedou Rady Petrem Štěpánkem), a v tomto směru je rozsudek Městského soudu v Praze nepochybným úspěchem.

28. 2. 2002
Americký ministr obrany Donald Rumsfeld sice zřejmě stále připravuje vojenské tribunály pro zajatce z Afghánistánu, podezřívané z terorismu, ale nyní to vypadá, že ty plány budou k ničemu, informoval ve středu v podvečer rozhlas BBC. Američtí činitelé totiž přiznali, že jen málo z 500 osob, zajatých Američany v Afghánistánu, bude postaveno před soud - možná, že z nich nebude postaven před soud nikdo, protože proti nim nejsou k dispozici důkazy. 300 těchto osob, včetně 5 Britů, zadržují Američané na základně v zálivu Guantánamo, aniž by osoby idostaly statut válečných zajatců. V Británii se rozhodli právníci pohnat britskou vládu k soudu podle právního dokumentu OSN, který odsuzuje případy, kdy nějaká vláda napomáhá jiné vládě spáchat nepřijatelný čin. Louise Christianová, právnička, která zastupuje příbuzné jednoho Brita, zadržovaného na Kubě, se spojila s právními poradci britské vlády v této věci a konstatuje, že se jí od nich nedostalo žádných informací. To, konstatuje právnička, je nepřijatelné:
28. 2. 2002

Češi se jen těžko vyrovnávají se svobodou slova. Americká zpráva kritizuje trestní stíhání kritických projevů

Alexandra Klausmann
Ve čtvrtém čísle německého týdeníku Focus vyšel tento článek pražské dopisovatelky Alexandry Klausmann o trestním stíhání za názory v České republice
28. 2. 2002

Návštěvníci Národní galerie a chodci, kteří procházejí kolem Veletržního paláce, mohou na okamžik podlehnout obavám, že byli postiženi poruchou zraku. Uvidí totiž, jak výlohou Národní galerie letí cihla. Potíž je v tom, že se neozývá tříštění skla a jev je poněkud statický. Cihlu, která vytváří iluzi průniku do vnitřního prostoru Národní galerie, umístila na výlohu jako instalaci s názvem "Institucionalizované umění " skupina Pode Bal.

Reaguje tak na vystoupení generálního ředitele Národní galerie Milana Knížáka, který prohlásil, že ho názory veřejnosti na práci Národní galerie nezajímají a jsou mu zcela lhostejné.

"Chceme vyzvat vedení Národní galerie, aby upustilo od arogance, se kterou přehlíží názory veřejnosti a zahájilo dialog otevřený i těm názorům na umění, které se liší od názorů generálního ředitele Národní galerie Milana Knížáka. A připomenout veřejnosti, že NG není domem služeb pro samozvanou elitu, ale institucí, která čerpá finanční prostředky ze státního rozpočtu," citují sami sebe členové skupiny Pode Bal v této své tiskové zprávě.

28. 2. 2002
V Británii došlo poslední dobou k explozi pohlavních nemocí a státní zdravotnictví zoufale potřebuje další odborné kliniky pro jejich léčbu, varovali tento týden britští lékaři. Asociace britských lékařů také požaduje, aby vláda investovala do sexuálního poradenství ve školách a aby byly pro mladé lidi přístupnější možnosti, jak se z pohlavních chorob léčit. V televizních seriálech, zejména těch se sexuálním podtextem, zaměřených na mladé lidi, by se měly i postavy, které dostanou pohlavní nemoce, aby si mladí lidé uvědomili, zdůrazňují lékaři "pravou podstatu sexuálních vztahů". Zpráva British Medical Association konstatuje, že v letech 1995 - 2000 stoupl výskyt pohlavních chorob o téměř 300 000 případů. Je to důsledkem především toho, že heterosexuální i homosexuální mládež praktikuje nyní znovu pohlavní styk bez ochranných prostředků.
28. 2. 2002
Problémy poválečného Afghánistánu jsou dobře známy: humanitární krize, stát má chronický nedostatek financí, politické frakcionářství, anarchie a porušování zákonů a pokračující pustošení, které páchají zbytky Talibánu, sympatizantů s organizací al Qaeda a americké letectvo. Dosud ale není jasné, jak navrhuje mnoho nových přátel Afghánistánu, jak tyto problémy vyřešit, varoval včera v deníku Guardian Simon Tisdall.
27. 2. 2002

Občané požadují od politiků "vysokou morálku", anebo to alespoň vyplývá z nejnovějšího průzkumu CVVM. S výrokem "Morálka politiků má být posuzována přísněji než u ostatních, protože v politice mají být jen ti nejlepší" souhlasí podle CVVM v ČR 63 procent obyvatelstva (a tento názor je relativně stabilní už od r., 1997, kdy si to myslelo 67 procent obyvatelstva); s výrokem "Pro politiky platí stejná morálka jako pro všechny ostatní" souhlasilo 33 procent občanů a s výrokem "Politici se často dostávají do obtížných situací a lidi by jim měli ledacos odpustit" souhlasí 2 procenta občanů. Jenže - jak poznamenává Štěpán Kotrba, tyto "vysoce morální" názory českého obyvatelstva se zrovna neprojevily v posledních všeobecných volbách v České republice...:)

Téma výzkumu "Jak posuzovat politiky?" je ze strany CVVM svou sugestivností spíše "návodem" k bulvární medializaci, než seriózním a neutrálním dotazem sociologů. Průzkum stejně dokládá, že "morální" volba je zřejmě i zásluhou bulvarizujících se médií, neboť většina (58 %) je přesvědčena, že neodlučným atributem hodnocení výkonu politické funkce je soukromý život aktérů. Paradoxně - k zastáncům posuzování morálky politiků čistě podle toho, jak ji uplatňují ve výkonu funkce, patří vysokoškolsky vzdělaní občané, z hlediska politických preferencí stoupenci ODS. To může být vyvoláno jak situací, že mezi politickým angažmá a soukromými aktivitami politiků přestává veřejnost příliš rozlišovat, tak i okolnostmi jinými, jako je větší medializace osobního života politiků soustřeďující se spíše na negativně působící momenty. To naznačuje i třídění s jinými daty tohoto výzkumu: Podle CVVM AV ČR se ukázalo, že respondentům, vyjadřujícím politikům nedůvěru, je bližší hodnocení o správnosti akcentu na jejich osobní život. Budeme se tedy v předvolebním hodnocení stran dívat politikům "na prsty", nebo do postele, ptá se dále Štěpán Kotrba.

K tomu poznamenává Jan Čulík:

Otázka osobní, soukromé morálky politiků je složitá: V anglosaských zemích má obrovský význam osobní integrita: většinou se usuzuje, že jestliže lžete v soukromém životě, není vám možno věřit ani jako politikovi. Jistě je to zneužitelné: viz intenzivní úsilí amerických konzervativců zbavit se z politických důvodů Clintona kvůli skandálu s Monikou Lewinskou. V Británii si naběhla médiím konzervativní vláda Johna Majora tím, že vnucovala veřejnosti nutnost "žít morálním životem" a sdělovací prostředky pak odhalovaly četné případy nevěry v soukromém životě konzervativních ministrů a poslanců - vláda tak byla vystavena obvinění z korupce. Dnes vládnoucí labouristé národu nekáží o morálce a snaží se oddělovat soukromý a veřejný život politiků, avšak když před časem vyšlo najevo, že někdejší labouristický ministr zahraničí Robin Cook má milenku, musel se okamžitě veřejně rozejít s manželkou, aby se udržel ve funkci. Jde o lhaní, které je u politika nepřípustné. A kromě toho, jak poznamenává jeden čtenář, politik, který někdy lhal anebo něco utajuje, i v soukromém životě, je vydíratelný.

Běžně se britští novináři dívají dost spatra na případ francouzského prezidenta Mitterranda, o němž bylo známo, že je nesmírný sukničkář, ale francouzští novináři s ním byli ve spiknutí a nikdy o tom nepsali. Tak vzniká neblahý, nedemokratický princip výlučnosti informací, které mají k dispozici jen "lepší, informované kruhy" a nikoliv veřejnost. Není divu, že Mitterandovo prostředí bylo obviňováno z korupce, zejména vůči různým africkým vládám. Jinou zajímavou otázkou je postavení žen v těchto kontroverzích: "On lže jenom milence, to není žádný problém, ženská není člověk."

V českém prostředí o tomto problému psal před 150 lety zajímavě Karel Havlíček:

"Při všech politických bouřkách a zmatcích vždy mnozí lidé nepoctiví jako hmyz se objevují a pro sebe něčeho přitom urvati se snaží. Ti pak zapletou všechno mnohem více a pokazí tolik, že to ani celý věk napraviti nedovede. Jest ale prostředek proti takovým lidem. O každém, který se vám v politických a veřejných záležitostech jako rádce nabízí, hleďte se vždy strany jeho domácího a privátního života přesvědčiti, je-li zachovalý muž. Kdo je ničema sám osobně a nedovedl si mezi těmi, kteří jeho domácí život z předešlých a nynějších let znají, ani jméno poctivého a řádného muže zachovati, ten také jistě se nemíchá do politiky z poctivých oumyslů, a musí mít nějaké tajné, ale jistě nečisté ohledy. Také jest ještě jiná známka: Kdo sám sebe a svou rodinu zachovalým a řádným způsobem živiti neumí, nevěřte mu, že dovede radu dát, jak by se zlepšil stav celé země. A právě mnoho takových lidí se nejvíce roztahuje a potlouká ve veřejném životě jistě jenom ke zkáze země a národu." (Národní noviny, 30. března 1849)

27. 2. 2002
Nevýslovným pohrdáním se vyznačuje odpověď Pavla Dostála, který reaguje na moji stížnost ve věci poškozování jména Národní galerie jejím ředitelem Milanem Knížákem (viz Britské listy zde, viz též časopis Redhot). Šlo mimo jiné o to, že Milan Knížák jako generální ředitel Národní galerie prodává svá díla prostřednictvím společnosti Art.cz, která na svých stránkách současně zveřejnila logo Národní galerie. Věnoval jsem ve své kritice velkou pozornost internetovému Art.cz právě proto, abych poukázal na jeho nedůvěryhodnost.
Majid Majed
27. 2. 2002

Po téměř šestiměsíčním správním řízení se cizinecká policie rozhodla vyhovět žádosti Majida Majeda, studenta Elektrotechnické fakulty ČVUT, původem z Iráku, a vydat mu cizinecký pas, takže Majed, jehož iráckému pasu vypršela v prosinci platnost, může opět cestovat. Dopis, jímž mu to Bc. Martina Glosová oznamuje, není bez zajímavosti ani z jazykového hlediska.

Policie o žádosti rozhodla pouhý týden poté, co jsem, frustrován nezájmem a neschopností úřadu ombudsmana, jmenovitě Motejlovy zástupkyně Anny Šabatové, přijal od Majida plnou moc a začal se jeho případem zabývat. V tomto případě vedla intervence Britských listů k úspěchu; uvědomujeme si však, že jsme zde dělali práci, za kterou jsou placeni jiní a kterou by novináři normálně ani neměli vykonávat. Až si bude příště Otakar Motejl nebo Anna Šabatová stěžovat na nedostatek kompetencí, bylo by záhodno připomenout jim, jak málo udělali v tomto případě, který jejich působnost plně pokrývá.

28. 2. 2002
Obecně řečeno, imunitu mají tvorové, kteří ji získali buď geneticky, nebo podvodem. U lidských jedinců je imunita získána geneticky - jenom částečně - vylepšena je podvodem. V těchto případech je zvýšená imunita posílena zákonem. Kde a jak tito jedinci tak silnou imunitu získali? Ústava je základním zákonem v našem systému a ta v článku 27 praví:
Předsednický stůl
26. 2. 2002
Ačkoli pro uvedení mezinárodního trestního soudu v činnost není Česká republika tradičně naprosto významná, neboť jí v aktivní snaze po mezinárodní spravedlnosti předběhl dostatečný počet jiných států (např. též Tádžikistán, Lesotho, Sierra Leone, Mali či Kostarika), je zajímavé se zamyslet nad opětovným potvrzením určité české provinciálnosti i v tomto případě. Česko mezi přistoupivšími zeměmi nefiguruje, i když alespoň patří mezi 139 států, které Statut zatím jen podepsaly. Podle výroků zástupců ministerstva zahraničních věcí datovaných již od roku 1998 ustavení Mezinárodního trestního soudu česká vláda podporuje. Problém prý ale spočívá v nepochopení ze strany Poslanecké sněmovny.
Moskva
26. 2. 2002
Po zkušenostech, které vedly i na našem kontinentu po zhroucení jednoho ze dvou sloupů studené mezinárodní stability počátkem devadesátých let k vleklým válečným problémům a páchání nehumánních zvěrstev, si mezinárodní společenství vynutilo ustavení efektivnějšího mechanismu univerzální spravedlnost, než jaké existovaly doposud. Již 52 států přistoupilo k Římskému statutu, kterým bude uveden v život stálý Mezinárodní trestní soud. Na mezivládní konferenci, která se konala v létě roku 1998, se zástupci více než 130 zemí dohodli a do statutu vložili, že k formálnímu zahájení jeho činnosti je potřeba započetí prvního dne v měsíci následujícího po uplynutí šedesátidenní lhůty od uložení šedesáté ratifikací. Vzhledem k praktické jistotě potřebných osmi přístupů v nejbližších měsících lze oficiální zahájení aktivit soudu očekávat už v druhé polovině tohoto roku.
Karel Neuwirt, předseda ÚOOÚ
9. 2. 2002

Podstatně zdvořileji než v předchozím dopise jeho náměstek zareagoval na naše odvolání ve stejné věci předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Karel Neuwirt. Argumentace, proč nám ÚOOÚ požadované informace neposkytne, však přesto kulhá na obě nohy: žaloba se zcela jistě vztahuje k jeho působnosti, a je sice pravda, že jde o údaje vztahující se (byť nepřímo) k rozhodovací činnosti soudů, nikoli však o informace o této rozhodovací činnosti, jak požaduje v § 11, odst. 4, písm. b), zákon o svobodném přistupu k informacím. Aby mohl ÚOOÚ informace odepřít, musel účelově nepřesně ocitovat zákon! Inu, jako malí kluci...

Proti nezákonnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů podáváme tuto správní žalobu.

21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2002 Británie: exploze pohlavních nemocí   
28. 2. 2002 Afghánistán stále čelí obrovským problémům a neexistuje shoda, jak je řešit   
28. 2. 2002 Kocourkovští schvalují zákony: Nový trik ministra Grosse Tomáš  Pecina
28. 2. 2002 Focus: Temný relikt Alexandra  Klausmann
27. 2. 2002 Britské listy vyhrály spor nad RRTV Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Proč tolikrát o Milanu Knížákovi? Jan  Čulík
27. 2. 2002 CVVM: občané požadují od politiků "vysokou morálku"   
27. 2. 2002 Britský telecom snižuje poplatek za broadbandový přístup k internetu na 780 Kč měsíčně   
27. 2. 2002 Cikán mi nesmí do baráku Jan  Paul
27. 2. 2002 Británie bude dávat mladistvým recidivistům elektronické identifikační náramky