20. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2002

Milan Knížák prohrál svůj spor s Milanem Kreuzziegerem

Ve středu dopoledne prohrál Milan Knížák soudní spor s kunsthistorikem Milanem Kreuzziegerem, kterého se pokusil problematickým způsobem vyhodit z Národní galerie. Milan Kreuzziger podal žalobu na neplatnost výpovědi - z března 2001 - a soud uznal výpověď podle § 46, odst. 1, písm. (e) jako neplatnou. - K velmi spornému jednání Milana Knížáka jako ředitele Národní galerie v Praze proběhla na stránkách Britských listů diskuse v květnu 2001 (viz zde a zde) a v uplynulých měsících (J. Vitvar v Mladé frontě dnes, M. Vodrážka v Lidových novinách, časopis Redhot č. 40-41/2001 - www.Redhot.cz aj.). Tento článek napsal autor před středečním soudním projednáváním případu. Konstatoval:

Bohužel, jsem nucen se k této diskus vrátit a doplnit nová fakta a svědectví o fungování nejvýznamnější české sbírkové instituce. 13. prosince 2001 mi generální ředitel NG v Praze poslal dopis - odpověď na můj dopis z 11. července 2001, v němž trvám na dalším zaměstnání v NG. Milan Knížák konstatoval, že se nechce vracet k mému sporu s tehdejší nadřízenou, ředitelkou Sbírky umění 19. století paní Naděždou Blažíčkovou-Horovou a "vyšel mi vstříc" tím, že mi nabídl hned dvě pracovní místa. Píše doslova:

"... Momentálně máme volné pracovní místo pracovníka dozoru v 1. platové třídě (5280 Kč brutto + 1000 Kč příplatek), což je pro Vás možnost patrně pouze teoretická, ale jsem povinen ji uvést, a dále místo investičního referenta v 9. platové třídě. Zde bychom konkrétní výši mzdy s Vámi dohodli osobně. Samozřejmě, kdyby se později naskytla možnost zařazení do funkce, lépe odpovídající Vaší kvalifikaci, bylo by možné o tom dále jednat.

Vážený pane doktore, jelikož uvedená místa musíme obsadit co nejdříve, prosíme, abyste kontaktoval nejpozději do 18.12.2001 pověřeného pracovníka NG JUDr. Martina Štumpfa, který by s Vámi dohodl vše potřebné. ...

Ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce jsem povinen současně Vás upozornit, že pokud o nabízená místa nemáte zájem, budeme nuceni dát Vám výpověď podle ust. § 46 odst. 1 písm.e/ZP.

S pozdravem

Prof. Milan Knížák, Dr. A., generální ředitel

Národní galerie v Praze

tel. 2329331/24810758, linka 236/fax:2324641/ e-mail: genreditel@ngprague.cz "

Podotýkám, že jsem historik umění. Od května 2001, kdy jsem byl donucen z NG odejít, nejsem veden jako zaměstnanec NG a nedostávám od ní žádnou mzdu. Poté, co jsem odmítl výše uvedenou velkorysou nabídku, mi byla panem Knížákem udělena v pořadí již třetí výpověď, kterou údajně schválila Odborová organizace NG.

Protože výpověď je dvouměsíční, jsem v tuto chvíli (a budu až do konce února) vlastně podivným způsobem zaměstnancem NG. Ovšem nevím, jestli jsem historik umění - kurátor, pracovník dozoru či investiční referent.

Doufám, že zmíněné nejasnosti vyřeší soudní jednání, které se bude zabývat mojí žalobou na Národní galerii v Praze pro neplatnost rozvázání pracovního poměru. Jednání je stanoveno na 20. 2. 2002 u Obvodního soudu pro Prahu 1 od 9 hodin.

Je smutné a těžko vysvětlitelné, proč se ministr kultury ČR Pavel Dostál v roce 1999 rozhodl jmenovat do funkce generálního ředitele Národní galerie Milana Knížáka jen na základě politické vůle a ne po zvážení odborných a organizačních kvalit možných uchazečů.

Profesor Milan Knížák byl konkursní komisí doporučen až na třetím místě a navíc nesplnil jednu z podmínek konkursu - ukončené vysokoškolské vzdělání. Přesto mu byla Národní galerie svěřena jako hračka a on s ní a jejími zaměstnanci podle toho zachází (viz nákupy vlastních děl, autoritářská a nekompetentní rozhodnutí ap.).

Obávám se, že až bude jednou pan Knížák donucen tuto instituci vrátit, zůstanou jen dluhy, plísně a text nazvaný "Koncepce rozvoje Národní galerie v Praze do roku 2020".

Ta počítá například s vytvořením něčeho takového, co by bylo možné nazvat "Národní Megagalerie". Tato megalomanská instituce by vznikla expanzí Národní galerie do dalších paláců v Praze (i do regionálních muzeí a galerií) a počítá i s pohlcováním dalších institucí (kromě už přiděleného kubistického Domu U černé Matky Boží je už patrně rozhodnuto i o předání Schwarzenberského paláce, má následovat Clam-Gallasův palác, Rudolfinum, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze aj.).

Megagalerie by pak fungovala i jako specializované muzejní nakladatelství, instituce nabízející znalecké služby i vysoká škola umožňující možnost doktorského studia. Na doplnění galerijních sbírek se v "Koncepci" počítá s mimořádnou vládní dotací ve výši dvakrát 500 milionů Kč v průběhu následujících deseti let.

Je zarážející nebo spíše příznačné, že o této sebevražedné strategii, která by mohla tak výrazně znetvořit a existenčně ohrozit Národní galerii v Praze se nevedla a nevede žádná diskuse.

                 
Obsah vydání       20. 2. 2002
19. 2. 2002 Jak český premiér srovnal Arafata s Hitlerem
20. 2. 2002 Palestinci a Izraelci: Arabské národy jsou v propasti zoufalství
20. 2. 2002 Co si dál počít v konfliktu mezi Palestinci a Izraelci?
20. 2. 2002 FBI "nechce zveřejnit totožnost šiřitele antraxu"
20. 2. 2002 Pentagon plánuje propagandistickou kampaň ve prospěch "války proti terorismu"
20. 2. 2002 Milan Knížák prohrál svůj spor s Milanem Kreuzziegerem Milan  Kreuzzieger
20. 2. 2002 Hájím svůj návrh správního řádu ČR Jiří  Kaucký
19. 2. 2002 Mladá fronto dnes, nelži! Jiřina  Fuchsová
20. 2. 2002 Británie vyvraždila 10 milionů kusů skotu "na základě nesprávných předpokladů"
19. 2. 2002 Jak by mohly dopadnout volby: analýza současné předvolební situace Štěpán  Kotrba
19. 2. 2002 Kunsthistorik troubí na poplach Jan  Paul
19. 2. 2002 Co vede k vraždění? Radek  Mokrý
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů