18. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2002

Smrtonosná sémantika humanitárních válek - 1. část

Autor odhaluje licoměrnost západních postojů vůči Srbsku.

ÚVODEM:

"My bojujeme s teroristy a se všemi těmi, kteří jim pomáhají. Amerika se obrací na všechny země světa: Když poskytnete útulek teroristům, jste teroristé. Když vycvičíte anebo vyzbrojíte teroristu, jste teroristé. Když dáte teroristovi najíst anebo mu poskytnete fondy, jste terorista, a budete se z toho muset zodpovídat Spojeným státům a našim přátelům."1

(President Bush, 21/11/2001)

"DOBŘÍ TERORISTÉ NEEXISTUJÍ. Žádné národní aspirace, žádné staré křivdy nemohou omluvit úmyslné vraždění nevinných lidí."2

(President Bush, 10/ 11/ 2001)

Kdo by nesouhlasil s těmito moudrými a přitom nekompromisními slovy. Jen škoda, že to neplatí pro Kosovo, Makedonii a Bosnu.

SMRTONOSNÁ SÉMANTIKA HUMANITÁRNÍCH VÁLEK - 1. část

Předneseno 13/ 11/ 2000 na katedře slovanských studií, University of Glasgow. (Přibližný překlad)

"Slova nám umožnila, abychom se povznesli nad úroveň zvířat; díky slovům jsme však často poklesli na úroveň běsů."3

Aldous Huxley, Adonis and the Alphabet, 1956

Při diskusi o vzájemných vztazích mezi jazykem a myšlením zastávají lingvisté dvě protikladná stanoviska. Na jedné straně máme tzv. CLOAK THEORIES (TEORIE PLÁŠTĚ) a na druhé straně tzv. MOULD THEORIES (TEORIE KADLUBU)4. Podle prvních je jazyk pouze ŠATEM MYŠLENÍ, který je tvořen arbitrérními znaky, jejichž používání se přizpůsobuje myšlenkovým procesům, aniž by je nějak ovlivňovalo. Pro druhou skupinu je typická zvláště tzv. TEORIE SAPIRA a WHORFA, která je založena na deterministické hypotéze, podle které je jazyk jakousi svěrací kazajkou, kadlubem, ve kterém jsou odlévány myšlenkové kategorie. Když lidé formulují své myšlenky, jsou tedy, metaforicky řečeno, vězni svého vlastního jazyka, jsou vydáni na pospas jazyku, který se stal prostředkem komunikace příslušného společenství. Dnes tato rigidně deterministická verze teorie Sapira a Whorfa už není moderní. Řada lingvistů však zastává umírněnější verzi, která byla formulována Whorfem a jeho následovníky. Tento umírněný whorfianismus je založen na tezi, že jazyk sice ovlivňuje myšlení, ale nedeterminuje je. Význam není determinován textem, ale utváří se jeho interpretací na základě sociokulturních kontextů. Toto je typické zvláště pro jasně vyhraněné subkultury, jejichž sociolekty mají tendenci podporovat určité způsoby interpretace a omezovat jiné.

V této přednášce se zaměřím na 'subjazyk', který je svěrací kazajkou 'par excellence', jazyk používaný v diskurzu (nejrůznějšího druhu - média, politicka prohlášení, vojenské brifinky atd.) o tzv. 'PEACEKEEPINGU' (mírových sborech) v bývalé Jugoslávii se zvláštním zaměřením na tzv. HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ v Kosovu a v Srbsku v roce 1999 a jeho dozvucích. Jde o jazyk, který je tak rigidně deterministický, že jeho nabubřelost není možno vysvětlit ani za pomoci té nejpřísnější interpretace Sapirovy teorie. Je smrtonosný jak metaforicky, tak i doslova. Jde o zvulgarizovaný subjazyk, ve kterém jsou významy přiřazovaný slovům na základě pojetí, které je možno nazvat 'sémantickou teorií Humpty Dumptyho'.

"Když použiji JÁ nějaké slovo", řekl Humpty Dumpty opovržlivě, "tak má přesně takový význam, jaký po něj já vyberu - nic více a nic méně." (Lewis Carroll "Through the Looking-Glass", (Alenka za zrcadlem), kap. 6)

Slova se používají k tomu, aby nám prezentovala pohled na realitu podle Humpty Dumptyho, a tato je pak věrně rozšiřována establishmentovou propagandistickou mašinérii, jež si hraje na svobodná média. Média též favorizují metody prezentace reality podle Humpty Dumptyho.

"Zprávy jsou cokoliv, co za zprávy označím já".5

David Brinkley, dřívější moderátor NBC - ikona mediálního průmyslu

"Co jsou zprávy? Víte, co jsou zprávy? Zprávy jsou to, co interpretujete jako zprávy vy, ředitelé zpravodajství. Zpravy jsou to, co my v CNN interpretujeme jako zprávy. Lidé v této zemi vidí zprávy, o kterých si myslíme my, že je mají vidět."6

Ted Turner, zakladatel CNN

(obojí citováno v: Bevin Chu, The Orvillian Newspeak, 9/14/00, Antiwar.com)

Ale Humpty Dumpty Lewis Carrolla není jediným zdrojem inspirace pro humanitární bombardéry. Už samotný pojem "humanitární bombardování" a použití slova "peacekeeping" ve smyslu "válčení" naznačuje, jak moc si už establishment a jeho média přiblížila používání Orwellovy novořeči popisované v knize "1984". Jedna ze základních pouček Orwellova 'ingsocu' zní "válka je mír" (War is Peace)

Když zahájilo NATO v březnu 1999 jednu z nejničivějších kampaní násilí v Evropě od 2. světové války, jeho představitelé prohlásili, že:

"cílem bombardování je skončit vlnu násilí"7

Tony Blair ji nazval první progresivní válkou.

27 března 1999 prohlásil president Clinton, že:

"Pro Ameriku není důležitějšího poslání než být mírotvorcem. Ale někdy je třeba jít do boje, aby se přestalo válčit."8

Toto připomíná slavnou frázi z doby vietnamské války:

"vesnici jsme museli zničit, abychom ji zachrániii"9

I přesto, že se NATO zaštiťovalo fíkovým listem humanitárních cílů, porušilo celou řadu mezinárodních zákonů a i svoji vlastní chartu. Nelegálnost bombardování byla nedávno oficiálně potvrzena i britským parlamentem. V březnové zprávě došel Užší výbor zahraničních záležitosti k orwelliánskému závěru, že:

"Bombardování bylo nezákonné, ale morálně ospravedlnitelné" nebo v jiné verzi "nezákonné ale potřebné."10

Takže podle britského, jednoho z nejstarších parlamentů je nezákonnost OK, pokud je nutná.

Válka byla údajně zahájena proto, aby se "předešlo humanitární katastrofě" potom, "když byly vyčerpány všechny mírové prostředky".

Podívejme se na to, jaký jazyk byl používán v mediálním diskursu o takzvané 'MÍROVÉ KONFERENCI V RAMBOUILLET'.

Ve všech veřejných prohlášeních a ve zpravodajstvích v médiích se v tomto kontextu používalo slovo 'NEGOTIATIONS'(JEDNÁNÍ, VYJEDNÁVÁNÍ). O žádné vyjednávání nešlo. V Rambouillet byly Srbům předloženy požadavky, o kterých nebylo možno jednat (they were NON NEGOTIABLE). Srbové je měli možnost buď akceptovat, anebo být bombardováni. Šlo o jednání typu sicilské 'svatby z donucení' (shotgun wedding), šlo o ultimatum s přiloženou hlavní na spánku Jugoslávie.

Když nebyli Jugoslávci ochotni přijmout všechny podmínky, byli označeni za 'INTRANSIGENT' (NEÚSTUPNÉ). Média se zmiňovala o tom, že je mezinárodní komunita FRUSTROVÁNA Miloševičovou TVRDOU LINIÍ (hard line), jeho OBSTRUKCIONISMEM a NEOCHOTOU SRBŮ VYJEDNAVAT BONA FIDE. Neustále byly opakovány otřepané fráze typu: 'mezinárodní společenství vyvinulo MIMOŘÁDNE ÚSILÍ (going an extra mile), aby pomohlo zajistit DOHODU. Američtí politikové se cítili IGNOROVÁNI a NEDOCENĚNI a začali vyhrožovat:

"Pokud Miloševič nepodepíše, Clintonova administrativa zničí jeho zemi." Senátor Lieberman)11

'Rozhovory' skončily neúspěchem díky OBSTRUKCIONISMU SRBŮ a ubohé NATO bylo dohnáno k bombardování. Podle gen. Jacksona:

"Bylo tragické, že OBSTRUKCIONISMS [Srbů] přinutil Mezinárodní komunitu k tomu, že se musela UCHÝLIT K LETECKÝM ÚDERŮM, ABY BYLO MOŽNO DOSÁHNOUT DOHODY"12

Ale přitom je dost důkazů pro to, že to bylo úplně naopak. Srbská strana byla ve skutečnosti připravená přijmout VŠECHNY původní podmínky, i když byly velmi tvrdé. Měla jen několik nedůležitých výhrad.13

Když Srbové vyjádřili ochotu podmínky přijmout, byl jim předložen na poslední chvíli k podpisu ještě další dokument, tzv. APPENDIX B, který by umožnil kompletní obsazení Jugoslávie organizací NATO. Následuje krátký citát z doložky 8.

8 "Personál NATO bude mít spolu s vozidly, loděmi, letadly a vojenským zařízením právo volného a neomezeného průjezdu po celém území SRJ (Svazové republiky Jugoslávie) počítaje v to i vzdušný prostor a teritoriální vody. Součástí toho bude - aniž by tím bylo NATO omezeno - právo tábořit, provádět manévry, požadovat ubytování a využívání kterékoliv oblasti [Juhoslávie] a kteréhokoliv zařízení, jež bude potřeba pro podporu, výcvik a pro svou činnost".14

Jak mohl Miloševič podepsat dokument, kterým by předával celou Jugoslávii do správy NATO.

Celá mírová konference byla jen pro oko. NATO zoufale potřebovalo svou válku, aby prokázala oprávněnost své existence. Potřebovala dosáhnout ohromujícího vítězství před svým 50. výročím. 10. května připustila ministryně zahraničí Madeleine Albright v projevu na University of California, že:

"[NATO] zvýšilo laťku dostatečně vysoko, aby ji Miloševic NEMOHL PŘESKOČIT, PROTOŽE JUGOSLÁVII BYLO TŘEBA TROCHU ZBOMBARDOVAT."15

Toto bylo ve skutečnosti známo mnoha žurnalistům už před bombardování. E. S. Herman16 píše, že:

"George Kenney (bývalý funkcionář ministerstva zahraničí a člen Carnegie nadace) se dozvěděl z důvěryhodného zdroje - od reportéra významné zpravodajské agentury, který pravidelně doprovází amerického ministra zahraničí, že významný představitel ministerstva zahraničí prohlásil v Rambouillet za přítomnosti "spousty žurnalistů", že NATO úmyslně "ZVEDLO LAŤKU" při údajném VYJEDNÁVÁNÍ s Jugoslávií tím, že požadovalo okupaci celé Jugoslávie. Bylo si přitom vědomo, že je to nepřijatelné, ale udělalo to proto, že chtělo podrobit Srbsko leteckým útokům. Tato ohromující zpráva byla celou tou "spoustou žurnalistů" utajena, což usnadnilo NATO zakončit 'JEDNÁNÍ' tak, aby to vypadalo, že je Srbsko obstrukcionisticky vzdorné a že bylo ubohé NATO přinuceno bombardovat, což byl dojem, který byl vytvořen mainstreamovými médii.

Představme si dosah tohoto faktu. Jugoslávie byla ochotna podepsat dohodu, která byla téměř stejná jako ta, jejíž přijetí oslavovalo NATO jako velké vítězství po téměř tříměsíčním bombardování. Ale nemohlo se to stát proto, že "MILOŠEVIČE BYLO TŘEBA TROCHU ZBOMBARDOVAT". Nic nevadí, že Miloševič nebyl jedním z (nejméně) 500 zavražděných civilistů [údaj NATO - jugoslávské údaje se pohybují mezi 1500 až 2000, což je věrohodnější] a ze zhruba 10.000 zraněných a zmrzačených obětí - šlo přece o VEDLEJŠÍ ŠKODY (collateral damage), kterým se NELZE VYHNOUT.

V dubnu 1999 se podařilo získat kopii hanebné PŘÍLOHY a zveřejnit ji na internetu - toto dramatická svědectví však bylo mainstreamovými médii téměř kompletně ignorována. V té době většina z nich žíznila po srbské krvi a popoháněla NATO, aby neváhalo a důkladně Jugoslávii vytrestalo.

Elity Nového světového řádu používají slova podobně jako Humpty Dumpty. V jejich orwellovském slovníku je JEDNÁNÍ synonymní se slovy DIKTÁT, ULTIMATUM, KATEGORICKÝ POŽADAVEK, VYDÍRÁNÍ atd.

Podívejme se na některá další slova, jejichž význam byl deformován podobným způsobem.

AGRESOR

V průběhu barbarského bombardování opakovali západní politikové a média neustále, že Srbové jsou AGRESOŘI, i když žádný srbský voják nikdy nepřekročil hranice Jugoslávie. Srbští vojáci měli ovšem plné právo být v Kosovu a bojovat proti separatistickým teroristům, členům KLA, kteří zavraždili stovky policistů a civilistů, Srbů i etnických Albánců, kteří nebyli ochotni splnit jejich (KLA) rozkazy. Jen si představte, co by udělalo dnes USA, kdyby v malé enklávě některého amerického státu řádila podobná teroristická organizace?

NATO, nejmocnější vojenská mašinérie, která byla kdy vytvořena, se naopak prezentuje jako "MÍROTVORNÁ armáda", i když uskutečnila plánovanou, hekatombickou agresi proti suverénní a bezbranné zemi. Toto je další případ orwellovské inverze skutečnosti.

TERORISTA NEBO BOJOVNÍK ZA SVOBODU?

Je dobře známo, že ten, kdo je v očích jednoho TERORISTA, může být v očích druhého BOJOVNÍKEM ZA SVOBODU. Toto lze někdy vysvětlit různými ideologickými perspektivami. Už méně pochopitelné je, když jsou pro někoho TERORISTÉ zároveň i BOJOVNÍKY ZA SVOBODU. V roce 1998 mělo americké Ministerstvo zahraničí KLA - UCK na svém seznamu mezinárodních teroristických organizací s informací, že je financována ze zisků z mezinárodního obchodu s heroinem a z peněz od známých teroristů jako je OSAMA BIN LADEN. V únoru 1998 prohlásil americký pověřenec v Kosovu Gelbard:

"Velmi důrazně odsuzujeme teroristickou činnost v Kosovu. UCK je, bez nejmenší pochyby teroristická skupina."17

Rada bezpečnosti Spojených národů odsoudila ve své rezoluci UNSCR 1160 ze dne 31. března 1998:

"... veškeré teroristické činy Kosovské osvobozenecké armády, kterékoliv jiné skupiny či kteréhokoliv jedince a veškerou podporu teroristické činnosti ze zahraničí počítaje v to finance, zbraně a výcvik."18

Ale nyní už je jasné, že vybudování armády KLA bylo součástí plánů NATO. Už v polovině roku 1998 došlo podle kanadského profesora Michela Chossudovského k tomu, že byla:

tato vojenská aliance nahradila "skrytou podporu" podporou veřejnou, čímž porušovala rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů."19

Když začaly letecké útoky stalo se KLA našimi spojenci a dostalo novou identitu - náhle se změnili na organizaci BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU a média i politici je prezentovali jako národnostní hnutí, které bojovalo statečně za práva etnických Albánců.

Ošklivá licoměrnost americké politiky v tomto ohledu je ještě zjevnější v případě Kurdů, zvláště těch, kteří žijí na území Iraku.

V článku 'Licence na zabíjení Kurdů' s podtitulkem 'Začíná lovecká sezóna na Kurdy, ale jen pokud máte odpovídající lovecký lístek'20 cituje John Deere dvě prohlášení mluvčího ministerstva zahraničí Richarda Bouchera, která byla publikována ve stejný den (8/ 24/ 2000) ve dvojích různých novinách.

"Pokud zaútočí [Sadddam Hussein] ..... proti Kurdům, .......jsme připraveni jednat.21

"Obecně řečeno, my podporujeme právo Turecka bránit se proti terorismu, pokud jsou akce mimo jeho hranice omezeného rozsahu a pokud jsou krátkého trvání...22

Takže, pokud Irák zasáhne vojensky proti kurdským BOJOVNÍKŮM ZA OSVOBOZENÍ (freedom fighters) na iráckém, tj. vlastním území, bude potrestán bombardováním. Když však, na druhé straně, překročí hranice a v severním Iráku eliminuje (zabíjí) kurdské TERORISTY turecká armáda (stejní lidé jako BOJOVNÍCI ZA OSVOBOZENÍ zmínění nahoře), má proto podporu USA, i když je to na území Iráku. O takové situační sémantice a morálce se Orwellovi ani nesnilo. I když by to možná označil termínem ČERNÝ-BÍLÝ (blackwhite).

Bude následovat pokračování

Poznámky:

1 America has a message for the nations of the world. If you harbor terrorists, you are terrorists. If you train or arm a terrorist, you are a terrorist. If you feed a terrorist or fund a terrorist, you're a terrorist, and you will be held accountable by the United States and our friends.

(Remarks by the President to Troops and Families at Ford Campbell, Kentucky, 21/11/2001.

2 There is no such thing as a good terrorist. No national aspiration, no remembered wrong can ever justify the deliberate murder of the innocent.

(Remarks by the President to the United Nations General Assembly U.N. Headquarters, New York 10th November, 2001)

3 "Thanks to words, we have been able to rise above the brutes; and thanks to words, we have often sunk to the level of the demons." (Aldous Huxley, Adonis and the Alphabet, 1956)

4 Toto jsou překlady pro momentální potřebu. Je možné, že čeští lingvisté používají jinou terminologii.

5 "The news is whatever I say is the news."

6 "What is news? You know what news is? News is what you news directors interpret it as. News is what we at CNN interpret it as. The people of this country see the news that we think they oughta see."

7 "the purpose of the bombing was to end the cycle of violence." (In: Norman Solomon, Spinning the Cycles of Grief and Retribution, Swans, 16/6/1999)

8 "For America there is no greater calling than being a peacemaker. But sometimes you have to fight in order to end the fighting." (Radio Address of the President to the Nation, March 27, 1999)

9 "we had to destroy the village in order to save it".

10 "The bombing was illegal but morally justified" or "illegal but necessary" (4th Report, Foreign Affairs, Proceedings of the Committee, 23/5/1999).

11 "If Milosevic does not sign, the Clinton administration will destroy his nation". (Senator Joseph Lieberman, CNN, 28/3/1999)

12 "It was tragic that intransigence has made it necessary for the international community to resort to airstrikes in order to reach a settlement". (General Mike Jackson, 9/6/1999)

13 Toto je velmi dobře známo, ale nedávno to bylo oficiálně potvrzeno americkým leteckým přidělencem Alanem J. Parringtonem v článku v Colorado Springs Gazette, Oct. 12, 2000).

14 (8) "NATO personnel shall enjoy together with their vehicles, vessels, aircraft, and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout the FRY including associated airspace and territorial waters. This shall include but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities as required for support, training, and operations".

15 "to have raised the bar" high enough so that "Milosevic could NOT jump over it" because "YUGOSLAVIA NEEDED A LITTLE BOMBING."

(Raymond K. Kent, Open letter from Prof. Raymond Kent to Carla del Ponte, The Hague, www.tenc.net [emperors-clothes]).

16 E. S. Herman, 'Real Journalism Versus Propaganda', Z-Net, 5/2/00)

17 "We condemn very strongly terrorist actions in Kosovo. The UCK is, without any questions a terrorist group."

(Agence France Presse, 2/ 23/ 98).

18 "... all acts of terrorism by the Kosovo Liberation Army or any other group or individual and all external support for terrorist activity in Kosovo, including finance, arms and training."

(Viz Michel Chossudovsky, Kosovo 'Freedom Fighters' Financed by Organized Crime [Kosovští 'bojovníci za svobodu' financováni organizovaným zločinem], CAQ, Spring-Summer 1999).

19 "covert support" had been replaced by official support by the military Alliance in violation of UN Security Council.

(Michel Chossudovsky, NATO has installed a reign of terror in Kosovo [NATO nastolilo v Kosovu vládu strachu], Variant 10, Spring 2000). 20 John Deere, 'A license to kill Kurds'. 'It's open season on the Kurds, but only if you have the proper hunting license', www.Antiwar.com 8/29/2000

21 "If he [ie Saddam Hussein] ...... moves against the Kurds, .... we are prepared to act ...

Middle East Newsline, 8/ 24/ 2000.

22 "In general, we support Turkey's right to defend itself against terrorism as long as the cross-border activities are limited in scope and duration ...."

The Times of India, 8/ 24/ 2000

                 
Obsah vydání       18. 2. 2002
18. 2. 2002 Příběh přívětivého autobusáka, který se stal hromadným vrahem
18. 2. 2002 Miloševičova demagogie zakrývá strašlivé zločiny
18. 2. 2002 Miloševič je vrah - s tím nesvede nic žádná politická manipulace Jan  Čulík
18. 2. 2002 Smrtonosná sémantika humanitárních válek - 1. část Josef  Fronek
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
18. 2. 2002 Stratosféra zaplatí chybějící honoráře Jan  Čulík
18. 2. 2002 Stanislav Gross se pokouší diskreditovat Ekologický právní servis
15. 2. 2002 Sněmovna zamítla nový správní řád Tomáš  Pecina
15. 2. 2002 Soudní řád správního soudnictví přijat Tomáš  Pecina
18. 2. 2002 Bush povede novou válku, i kdyby ho to mělo stát prezidentský úřad
18. 2. 2002 Přítomnost Noama Chomského u tureckého soudu vedla k osvobození jeho nakladatele
18. 2. 2002 Británie: Labouristé jsou poprvé považováni za zkorumpovanější než konzervativci, tvrdí průzkum veřejného mínění
15. 2. 2002 Občan má jistě právo dozvědět se pravdu, ale nesmí jí být moc! Petr  Pražák
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2002 Příběh přívětivého autobusáka, který se stal hromadným vrahem   
18. 2. 2002 Smrtonosná sémantika humanitárních válek - 1. část Josef  Fronek
15. 2. 2002 Miloševič obvinil haagský tribunál ze zaujatosti   
5. 2. 2002 Kosovo: Argumentaci Josefa Fronka někdy chybí kontext Jan  Čulík
5. 2. 2002 Kvazicitáty, vyfantazírovaná hausnumera a machiavelistické PR: Srbové nechtěli nikoho vyvraždit Josef  Fronek
17. 12. 2001 Působí al Qaeda i mezi Albánci v UCK na Balkáně?   
12. 12. 2001 The Demon of Conformity Josef  Fronek
4. 12. 2001 Boj proti terorismu jako záminka upevňování moci Jiří  Jírovec
1. 12. 2001 Podařilo se v Bosně a v Kosovu dát větší politickou moc ženám?   
29. 10. 2001 Rozporné signály o cílech této války