7. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2001

Dementi

Není pravda, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání "odmítla povolit převod licence na Kindernayem stoprocentně vlastněnou lucemburskou firmu KTV. Kindernay pak požádal o převod na českou firmu RTV Galaxie, což rada schválila."

Vážená paní, vážený pane, kolegové!

Už delší dobu bych Vám rád sdělil - nikoli však jako tiskové sdělení, stanovisko nebo prohlášení Rady, nýbrž jako informaci ode mne jako vedoucího zaměstnance Rady, který má na starosti poskytování informací a komunikaci s veřejností - toto:

Již několik týdnů je veřejnost přesvědčována většinou médií, papouškujících tvrzení jedné PR agentury, o následujícím:

Do sporu o kontrolu nad licencí pro terestrické vysílání TV3 se investor televize firma EMV a tehdejší držitel licence Martin Kindernay dostali poté, co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání "odmítla povolit převod licence na Kindernayem stoprocentně vlastněnou lucemburskou firmu KTV. Kindernay pak požádal o převod na českou firmu RTV Galaxie, což rada schválila."

(Například ČTK 5.12. - 17:50, obdobně 6.12. - 7:49)

Oprava obecně opakovaného omylu jedněch a odmítnutí vědomě šířené polopravdy druhých je jednoduchá - otázkou jen je, zda si toho ještě někdo všimne. Před pár dny jsem to jedné bývalé kolegyni novinářce vysvětloval, přesto však nadále opisuje výše uvedené tvrzení. Ale přesto - pokusím se:

Existuje smlouva o smlouvě budoucí o převodu licence k televiznímu vysílání mezi Martinem Kindernayem a společností TV3, a.s. ze dne 31. 3. 2000, kterou podle dodatku ze dne 22. 6. 2001 posledně jmenovaná téhož dne postoupila společnosti European Media Ventures, S.A.

V uvedeném dodatku v části 2.1 c se o způsobu dohodnutého převodu licencí stanovuje, že - pokud právní předpisy umožní převod licencí Radou na zahraniční, případně na českou právnickou osobu, v níž bude mít provozovatel 100% majetkovou účast - provozovatel neprodleně požádá Radu o převod licencí na

 • lucemburskou společnost KTV, S. a r.l., v níž má 100% majetkovou účast. Pokud Rada z jakéhokoli důvodu této žádosti nevyhoví, provozovatel požádá Radu o převod licencí na
 • českou společnost, kterou po předchozím souhlasu a podle instrukcí EMV sám založí nebo v níž získá 100% majetkovou účast.
 • Pokud ani této žádosti Rada nevyhoví, aniž by toto rozhodnutí mělo oporu v zákoně, provozovatel neprodleně využije všech zákonných opravných prostředků, aby rozhodnutí Rady byla změněna nebo zrušena a licence převedeny na KTV, případně na náhradní českou společnost.

  Tolik fakta. Přeberte si je už sami, prosím. Snad jen ještě upozornění, že Rada může rozhodnout pouze o tom, zda je smluvní uspořádání v souladu s platným českým právním řádem, nikoli však zaručovat uspořádání věcně - zda jsou třeba plněna vzájemná práva a povinnosti - neboť to je předmětem práva soukromého, které leží mimo pravomoc Rady.

  S pozdravem

  PhDr. Pavel Barák

  vedoucí útvaru informací, komunikace a zahraničních styků Úřadu Rady

  V Praze dne 6. prosince 2001

                   
  Obsah vydání       7. 12. 2001
  7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
  9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
  7. 12. 2001 České televizi: nebudu odpovídat reportérce, zaujaté ve prospěch Policie ČR Tomáš  Pecina
  8. 12. 2001 Protestuji proti šikanování Tomáše Peciny, i když jeho psaní někdy nemohu snést Petr  Štěpánek
  8. 12. 2001 Bývalý agent BIS Hučín byl obžalován ze sedmi trestných činů Štěpán  Kotrba
  7. 12. 2001 Harvardský Holding: Příliš mnoho důstojníků Radek  Mokrý
  7. 12. 2001 Bude šéf Talibánu propuštěn na svobodu?
  7. 12. 2001 Dvě války v přímém přenosu
  7. 12. 2001 Srovnání: Guardian versus Lidové noviny Luboš  Kreč
  7. 12. 2001 Mikulášské provolání k národům Štěpán  Kotrba
  7. 12. 2001 Poděkovali si, ale neodešli Štěpán  Kotrba
  7. 12. 2001 Choďte s mikulášskou nadílkou, dostanete baseballovou pálkou Tomáš  Nejedlík
  7. 12. 2001 České televizi: Bill Gates není duchovním otcem internetu Ondřej  Světlík
  7. 12. 2001 Dementi Pavel  Barák
  6. 12. 2001 Jak se bránit proti šílencům II. Jarmila  Frgalová
  7. 12. 2001 Drda přehlasován - integrovaný registr znečišťování prošel druhým čtením
  6. 12. 2001 Spy university se tentokráte nekonala Štěpán  Kotrba
  6. 12. 2001 Děkan FF UK: Verbovka BIS na fakultě nás neznepokojuje
  5. 12. 2001 Má mít CIA právo používat špinavé metody?
  5. 12. 2001 Ivana Odarčenková: Potvrzuji pokutu "za zpupnost"! Tomáš  Pecina
  27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů