2. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Kateřina Dostálová
2. 11. 2001

Dostálová: "Havel káže vodu a pije víno"

Opožděná reportáž z projevu prezidenta

Kateřina Dostálová

Prezident republiky Václav Havel neváhal i přes své chatrné zdraví opustit nemocniční lůžko, aby mohl v přímém přenosu oslovit občany ČR a podělit se s nimi o své pocity. Převládá u něho pocit zklamání, připadá si jako v době ovládané marxistickými poučkami. V této situaci jsme se octli podle něho proto, že jsme se nedokázali důkladně vyrovnat s komunistickou minulostí. Taktně zamlčel, že téměř po celou dobu, kdy jsme mohli s naší neblahou minulostí zúčtovat, byl prezidentem republiky. Neopomněl zvýraznit, že komunisté sebrali občanům majetek a proto se teď neumíme o majetek správně postarat (svůj získal v poslední den restitucí zpátky) a dvojitě podtrhl, že komunisté zbavili občany ČR schopnosti vytvářet tu "správnou - prezidentem posvěcenou" občanskou společnost.

Poté, co všem občanům ČR vysvětlil, že česká realita nestojí za nic, začal udělovat vyznamenání. Na důkaz "vyrovnání se s minulostí" vyznamenal medailí Za zásluhy o ČR například bývalé kované marxisty a komunisty, dlouholeté členy KSČ Libuši Šilhánovou a Jiřího Rumla a také bývalého ředitele Ústavu dějin socialismu a pedagoga z Vysoké školy politické Miloše Hájka. Nebyl to poslední čin, ve kterém nám prezident předvádí osobním příkladem, jak má podle něho vypadat vyrovnání českého občana s minulostí.

Uveďme pár příkladů - byl to právě prezident Havel, který jmenoval do čela polistopadové vlády komunistu a zasloužilého člena komunistické vlády Mariana Čalfu. A týž Marian Čalfa radí prezidentovi dodnes. Dále jmenoval v roce 1990 do vlády typického představitele komunistických aparátčiků- generála Vacka. Opravdu nevím, jak mám tyto jeho činy - zvláště ve světle slov jeho projevu - chápat. A už vůbec nevím, co si vlastně pod tím vzývaným vyrovnáním se s minulostí prezident představuje, když například odmítl podepsat zákon o prodloužení platnosti lustračního zákona.

Vztah k majetku má prezident také vskutku občanský - ne tedy "kapitalistický" ani "marxistický". Jeho občanskost spočívá v tom, že na rozdíl od občanů, kterým vytýká nedistancování se od bývalých prominentů minulého režimu, on sám klidně prodá majetek neprůhledné firmě Chemapol, v jejímž čele stál bývalý komunista s StB minulostí. Nemyslím si, že tento příklad by se dal považovat za návod občanům, jak odpovědně nakládat s majetkem. Znám jiné příklady - mnoho restituentů přijalo zodpovědnost za svůj vrácený majetek a začalo ho zvelebovat bez vidiny okamžitých zisků.

Přes všechny tyto excesy, které jsou jasným důkazem toho, že Václav Havel káže vodu a pije víno, získal i pro druhé funkční období - byť těsně - hlasy poslanců ČR a stal se tak znovu prezidentem.

A poslance do jejich lavic neposadila žádná z prezidentových oblíbených občanských iniciativ. Poslance do lavic posadili občané ČR, nejsou tedy zástupci ani iniciativy ČT věc veřejná ani zástupci Dřevíčské výzvy ani zástupci hnutí Děkujeme odejděte. Jsou to zástupci občanů ČR a proto nemohou a ani nesmí prosazovat zájmy například výše jmenovaných hnutí na úkor zbytku občanů, kteří nemají potřebu sdružovat se a scházet se například na různých náměstích. A už vůbec nesmí nadřazovat požadavky těchto iniciativ nad platné zákony.

Poslance do lavic posadili občané ČR ve svobodných volbách, které nikdo nezpochybnil. Přesto prezident neváhá a v den svátku české státnosti pokárá tyto občany ČR - navíc z pozice jakoby nezpochybnitelné autority - za něco, k čemu jim svým chováním v podstatě dává příklad. A udělá to ve chvíli, kdy celý svět od svých prezidentů očekává rozhodnost, víru v budoucnost a povzbuzení. Proto pro mě Václav Havel není státník, pasoval se na jednoho z těch hašteřivých mravokárců, které tak rád ve svých projevech kritizuje.

                 
Obsah vydání       2. 11. 2001
2. 11. 2001 Své alma mater s láskou: BIS Tomáš  Pecina
4. 11. 2001 Aktualizace, neděle 17.30: Vladimír Železný a Aleš Rozehnal zadrženi policií Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba
2. 11. 2001 Flash: ODS se po vítězství v ČT zajímá i o TV 3 Štěpán  Kotrba
2. 11. 2001 Dohodli se Bush a Putin o možném užití jaderných zbraní?
2. 11. 2001 Rusové jsou připraveni akceptovat americké raketové zkoušky
2. 11. 2001 Žaloba: Volba generálního ředitele ČT byla protizákonná Tomáš  Pecina
2. 11. 2001 Někteří poslanci v britské Dolní sněmovně protestovali proti bombardování
2. 11. 2001 CNN bude ve zprávách připomínat Američanům útoky z 11. září
2. 11. 2001 Válka v Afghánistánu: Není to zbytečné? Luboš  Kreč
2. 11. 2001 Dostálová: "Havel káže vodu a pije víno" Kateřina  Dostálová
2. 11. 2001 Cena pro ČT a MfD: za "různorodost novinářské práce" v kategorii "Kdo ovlivňuje koho" Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
2. 11. 2001 Jak bude ČT vypadat za Jiřího Balvína? Programové schéma Filip  Rožánek
2. 11. 2001 Proč se hádají vysoké školy s ministrem školství o peníze? Ivo V. Fencl
2. 11. 2001 Kotrba a Březina: Ve jménu mravnosti do žumpy bulváru Zdeněk  Jemelík
1. 11. 2001 Jan Keller dokončil odpovědi čtenářům Britských listů