26. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 10. 2001

Jak úřady protiprávně zakázaly demonstraci

Před nedávnem upozorňoval na stránkách BL Tomáš Pecina na připravovanou změnu Zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, která by měla výrazně ztížit pořádaní občanských shromáždění a obsahuje například i přímou odpovědnost svolavatele za škody způsobené účastníky shromáždění. Pro diskreditaci, nejen ve smyslu morálním, ale i ve smyslu právním, nebude tedy nic snadnějšího, než když policisté, kteří se vydávají za demonstranty, občas něco roztlučou.

O tom, že by byli policisté v civilu něčeho takového schopni, jsem pochyboval do té doby, než jsem při loňských demonstracích proti zasedání MMF a SB v Praze viděl v Neklanově ulici, jak jedna podivná postava z fotagelerie BL, v okovaných rukavicích a jeansovem kompletu, mává dřevěným hranolem a vykřikuje něco ve smyslu, že "to těm černejm sviním dneska nandáme" - zřejmě následek průpravy z fotbalových stadionů, kde jsou nadávkou "černá svině" častováni jak rozhodčí tak policisté.

Ke stejné podivné postavě se váže i jedna úsměvná historka: na druhou pražskou streetparty - Local Street Party - dorazila tato postava ve společnosti podobně nenápadného kolegy a na dvou košťatech spolu rozvinuli transparent s nápisem "JDĚTE DO PRDELE" - patrně se tak měli přiblížit mentální úrovni - slovy mediálního psychologa Karla Humhala - "zakomplexovaných lidí bez budoucnosti, kteří svůj komplex realizují ničenim majetku toho, kdo něco dokázal".

Včera se mi ale do ruky dostal doklad toho, že stávající platný Zákon o právu shromažďovacím interpretují úředníci velmi svérázně. 28. říjen, den výročí nezávislosti České republiky na habsburské monarchii, využívá nesourodá skupina lidí, která bývá nepřesně označována jako extrémní pravice, k propagaci svých názorů a stejně tak se konají tradiční protidemonstrace odpůrců rasismu, nacionalismu a neonacismu.

Před dvěma lety tak třeba využil zemský vedoucí tehdejší Národní aliance Vladimír Skoupý tento den k tomu, aby několika stovkám lidí na pražském Vítkově sdělil, že nebyl žádný holocaust a že žádné plynové komory neexistovaly. Policie ČR ten samý den využila ke zmlácení několika desítek antifašistů (včetně následně mediálně propíraného syna ministra Rychetského) - které tím údajně chranila před nenahlášeným pochodem aktivistů Národního odporu Praha (http://nasilnici.euweb.cz/nop.html) a v neposlední ředě i k zevrubné prohlídce penisu švýcarského novináře na policejní služebně, který nemohl pochopit, že když policie chrání antifašisty, tak nesmí být v okruhu 20ti metrů ani jeden novinář.

Tak jako každý rok se antifašisté snažili zamluvit několik pražských náměstí pro uspořádání tradičních protidemonstrací.

Jednu z nich se snažila Tamara Nováková nahlásit do prostoru Letenské pláně. Oznámení o chystané demonstraci pod názvem Manifestace proti rasismu doručila 27. 9. 2001 na Magistrát hl. m. Prahy. Magistrát toto oznámení postoupil Odboru správních agend Úřadu městské části Praha 7, kam bylo toto oznámení doručeno dne 8. 10. 2001.

Od tohoto dne, podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb. je poviností úřadu bezodkladně, nejpozději však do tří dnů, rozhodnout o případném zákazu shromáždění.

Rozhodnutí úřadu je podle podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb. zveřejňováno ve lhůtě uvedené v odstavci 1 (tj. do tří dnů) vyvěšením na úřední desku příslušného úřadu. Odstavec 2 dále praví, že pokud úřad ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat.

Žádné oznámení do tří dnů vyvěšeno nebylo, a tak tedy Tamara Nováková považovala shromáždění za nahlášené. 12. 10. 2001, tj. den poté, co uplynula lhůta, kterou měl ze zákona úřad na případný zákaz shromáždění, jí však byl doručen dopis, ve kterém ji JUDr. Eva Svobodová, vedoucí Odboru správních agend OÚ Prahy 7, zvala na 17. 10. 2000 na jakési kuloárním jednání s Filipem Vávrou, bývalým vůdcem Národního odporu Praha, bývalým aktivistou Národní obce fašistické, v minulosti odsouzeným za propagaci nacismu a útok na homosexuální klub, který s současné době zaujímá funkci sekretáře Národně sociálniho bloku.

Filip Vávra je nahlašovatelem demonstrace své strany, která by se měla uskutečnit - pod názvem Den národního uvědomění.

V den kuloárního jednání se Tamara Nováková z poukazem na časové důvody i fakt, že ze zákona nevyplývá žádná povinost se podobných jednání účastnit. Také poukázala na skutečnost, že shromáždení, jehož je nahlašovatelkou, je už řádně nahlášeno.

Tentýž den jí bylo z Odboru správních agend OÚ Prahy 7 odesláno rozhodnutí (doručeno bylo 21. 10. 2001), ve kterém se, kromě toho, že je z Filipa Vávry udělán David Vávra, praví, že shromáždění, jehož oznámení bylo na odbor doručeno 8. 10. 2001, bylo rozhodnutím ze 17. 10. 2001 (tj. 6 dní po uplynutí lhůty, kterou má příslušný úřad na vydání rozhodnutí) zakázáno dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb.

Písmeno b) paragrafu 10 praví: úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání - David (Filip) Vávra doručil oznámení již dne 10. 9. 2001.

Podle mého názoru se tím Odbor správních agend OÚ Prahy 7 dopustil porušení zákona, neboť zakázal konání veřejného shromáždění, které Obvodní úřad ho ve lhůtě, kterou mu ukládá § 11 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb. nezakázal a které je tudíž rádně nahlášeno a jeho případný zakaz spadá do pravomoce Obvodního úřadu pro Prahu 7.

                 
Obsah vydání       26. 10. 2001
28. 10. 2001 Při leteckých úderech proti Kábulu zahynulo v neděli "13 civilistů"
28. 10. 2001 Při teroristickém útoku na křesťanský kostel v Pákistánu zahynulo 16 osob
28. 10. 2001 Blair mobilizuje Británii, propadající pochybnostem o válce
28. 10. 2001 Útoky antraxem proti USA "organizují místní neonacistické skupiny"
27. 10. 2001 USA znovu vybombardovaly skladiště Červeného kříže
27. 10. 2001 Ranění musejí utíkat do Pákistánu, afghánské zdravotnictví se rozložilo
27. 10. 2001 Kábul zažil další noc intenzivního bombardování
27. 10. 2001 Další civilní cíle vybombardovaly Spojené státy na území Severní aliance
27. 10. 2001 Afghánský exil odsuzuje americké útoky
27. 10. 2001 UNHCR: Jsme připraveni na humanitární katastrofu
25. 10. 2001 BBC: Civilní oběti afghánského bombardování hledají pomoc
26. 10. 2001 Střela, která těsně minula americké stihačky
25. 10. 2001 Americké bombardování kazetovými bombami vyvolává hněv
25. 10. 2001 Rumsfeld mění názor: Bin Ladena chytíme anebo usmrtíme
25. 10. 2001 Britské ministerstvo vnitra: "V Ruzyni nediskriminujeme Romy"
26. 10. 2001 Jak úřady protiprávně zakázaly demonstraci Jakub  Trnka
26. 10. 2001 Protestuji proti rozhodnutí Miloše Zemana "zlikvidovat Respekt" Jeroným  Janíček
25. 10. 2001 Na trh byla uvedena Windows XP: Microsoft chce kolonizovat i internet
25. 10. 2001 Významný krok k legalizaci marihuany   Jitka
26. 10. 2001 Umělec apeluje na umělce: zvažte svoji odpovědnost! Jan  Paul
25. 10. 2001 Nové povinnosti české policie Tomáš  Pecina
25. 10. 2001 Pohled z Indie: Americká válka je brutalita namazaná burákovým máslem Arundhati  Roy
24. 10. 2001 Ivan Kytka: k profesionalizaci zpravodajství ČT jsem nedostal mandát
25. 10. 2001 Pozor na ztrátu svobody projevu Jan  Čulík
25. 10. 2001 MV: Lobkowitzova "Cesta změny" zaregistrována
26. 10. 2001 Více hnoje znamená vždy méně holinek Jan  Paul