4. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 10. 2001

Proč byl přechod na nový redakční systém BL tak problematický

Po více než pěti letech jsme nyní přešli od Internet Servisu k novému sponsoru, podniku Globe Internet. Chtěli bychom při této příležitosti Internet Servisu poděkovat za jeho pětileté sponsorování BL a díky zejména směřujeme na Petra Nováka, který působí nyní ve vedení firmy I.CZ, právě z jeho iniciativy vznikl v létě roku 1997 samostatný automatický redakční systém Britských listů, jehož prostřednictvím časopis vycházel až do nynějška.

Internet se ovšem nesmírně bouřlivě rozvíjí a redakční systém BL v Internet Servisu byl brzo beznadějně zastaralý. Nevyhovovala grafická úprava, nebylo možno publikovat obrázky (ty jsme v poslední době museli vždy umísťovat na jiné servery), Internet Servis nevypracoval efektivní vyhledávací systém, který by byl schopen prohledávat celý archív BL (muselo se hledat po měsících či po čtvrtletích), navzdory opakovaným prosbám nebyl IS schopen zavést rozesílání Britských listů e-mailem s háčky a čárky či rovnou v html, atd.

Pracovníci Internet Servisu byli ochotni Britské listy udržovat pasivním způsobem v provozu, avšak my jsme potřebovali aktivního technického správce, který by byl ochoten deník průběžně modernizovat a zdokonalovat - někoho, kdo by si byl vědom významu BL a z tohoto hlediska by je neustále technicky kultivoval. Bohužel, na této úrovni se s Internet Servisem nedalo spolupracovat - Britské listy nevydělávaly, a tak prý nebylo možné se v IS rozvoji jejich technické stránky samostatně a systematicky věnovat. Došlo k rozhovorům o možném zavedení redakčního systému jaký má list Neviditelný pes, ale realizace se pak neskutečnila.

Problémy vznikly také s reklamním oddělením IS, které, jak se ukázalo, nebylo schopné pro časopis získávat reklamu. Když jsme si začali reklamu získávat sami, Internet Servis rozhodl, že si z plateb za tuto naši reklamu bude odpočítávat podstatné částky

Bylo zjevné, že je zapotřebí aktivního rozvoje BL. Zahájili jsme od začátku roku 2001 hledání nového sponsora a podařilo se nám uzavřít velmi dobrou dohodu s podnikem Globe Internet. Od začátku roku 2001 jsme intenzivně pracovali na vytváření nového redakčního systému, který nyní budeme postupně zprovozňovat ve všech jeho funkcích - jeho součástí jsou i chaty, fotogalerie, atd.

Nezávisle na našem hledání nového partnera nám na jaře 2001 vypověděl Internet Servis dosavadní dohodu, s půlroční výpovědní lhůtou.

Podle závěrečné dohody měl systém běžet souběžně na novém i starém serveru do 15. října, což by umožnilo hladký, bezproblémový přechod. Došlo však k určitým zmatkům. V pátek 28. září Internet Servis z vlastní iniciativy rozeslal našim e-mailovým subskribentům dopis, že končí rozesílání BL e-mailem - dostali jsme pak desítky dopisů, dotazujících se proč tomu tak je. V pondělí 1. 10 jsme dostali e-mail, že buď uskutečníme přechod okamžitě, nebo nám IS začne účtovat za své služby 40 tisíc měsíčně. Zmatek byl odstraněn a Internet Servis na naši žádost přece jen nechal starý systém (ovšem bez rozesílání BL e-mailem) v provozu dál. Rozhodli jsme se však jeho služeb už nevyužívat a přestože jsme původně zamýšleli na nový redakční systém přejít bezporuchově během následujících čtrnácti dní, přešli jsme k novému providerovi - s určitými technickými potížemi, danými tím, že jsme museli vydat v novém redakčním systému číslo starým způsobem - už od 1. října 2001. Teprve nyní uvádíme v provoz nový redakční systém, jehož veškeré funkce budeme postupně zprovozňovat během několika dalších dní. Děkujeme čtenářům za trpělivost a omlouváme se za technické problémy. Ještě jednou děkujeme Internet Servisu za jeho pětileté sponzorování Britských listů.

                 
Obsah vydání       4. 10. 2001
1. 10. 2001 Milí čtenáři! Tomáš  Pecina
3. 10. 2001 Proč byl přechod na nový redakční systém BL tak problematický Jan  Čulík
3. 10. 2001 Jak se dostat ke starším vydáním Tomáš  Pecina
3. 10. 2001 Občané musejí mít právo říkat, co si myslí, a musejí to právo hájit Jan  Čulík
3. 10. 2001 Úřady chtějí chránit bezpečnost občanů potlačováním názorů Jan  Čulík
3. 10. 2001 Jak to dělají v Británii bez občanek? Jan  Čulík
1. 10. 2001 Četka neomylná Tomáš  Pecina
3. 10. 2001 Drakonické zákony odepřou lidská práva zranitelným členům společnosti a jejich efekt proti teroristům je pochybný
3. 10. 2001 Přeji prokurátorům dobré advokáty Petr  Nachtmann
3. 10. 2001 Hrozby a ohrožení Qiao  Liang, Wang  Xiangsui
3. 10. 2001 I velmi pečlivě naplánované akce mohou vyvolat neočekávané následky. Nedělejme nic, co by nakonec bylo ve prospěch teroristů
3. 10. 2001 Demokracie jako rukojmí (Salon)
3. 10. 2001 Tony Blair na stranickém sjezdu vyhlásil válku proti Talibánu
3. 10. 2001 Přidá se Tony Blair k americkým "teroristickým útokům proti Afghánistánu"?
4. 10. 2001 Britský ministr vnitra navrhuje nový zákon zakazující "náboženskou nenávist"
3. 10. 2001 Británie "bude možná stíhat" šejka vyzývajícího k zavraždění pákistánského prezidenta
3. 10. 2001 Měli by se studenti snažit chápat pachatele teroristických útoků?
3. 10. 2001 Vražda na tyranu není zločinem Filip  Rožánek
4. 10. 2001 Američtí "vlastenci" obviňují sdělovací prostředky ze zrady
3. 10. 2001 Zmatený článek o Eurolottu Dita  Fuchsová
3. 10. 2001 Ministerstvo zdravotnictví se snaží "utajit" jména tvůrců kontroverzního Zákona o zdravotní péči před aktivisty zájmových skupin Jiří  Mašek
3. 10. 2001 České experi(mentální) filmy z Prahy v Británii Renata  Clarková