Jak to vypadá v den Castrově smrti na dnešní Kubě?

26. 11. 2016Zdravotnictví a školství zadarmo a gramotnost a délka života na úrovní vyspělých západních zemí, ale obrovský hospodářský nedostatek všeho a útlak disidentů

Děti v rudých pionýrských šátcích, poskakující cestou do školy, kde se učí zadarmo, rodiny, šetřící nedostatkový toaletní papír v zanedbaných domech, důchodci, kteří mají přístup k lékařské péči zadarmo, tisk zaplněný monotónní státní propagandou - to je Kuba, kterou vytvořil Fidel Castro, píše při příležitosti jeho úmrtí deník Guardian.

Castro byl workaholic a mikromanažer, který proměnil Kubu v hospodářskou, politickou a sociální laboratoř, která zároveň děsí i inspiruje svět.

Nejzjevnějším dopadem jeho dědictví je hmotný nedostatek. Pro obyčejné Kubánce jsou věci buď nedostatkové, jako dopravda, byty či potraviny, anebo příliš drahé, jako mýdlo, knihy a oděvy.

I poté, co Fidel předal vládu v roce 2008 svému bratru Raúlovi ovládá stát většinu ekonomiky a vyplácí občanům měsíční mzdu méně než 450 Kč. Ekonomika nefunguje v důsledku špatného státního plánování a tvrdé kontroly.

Kuba má však veškeré vzdělání a zdravotnictví zadarmo a v důsledku toho se může chlubit gramotností a délkou života na úrovni rozvinutého západního světa. Fidel zajistil, že stát podporuje ty nejchudší občany, což je luxus, který je odepřen milionům chudých lidí jinde v Latinské Americe.

Castro byl až do své smrti u Kubánců populární, navzdory tomu, že v posledních letech svého života odešel z veřejného života. Byl stále nemocnější a většinou se staral o svou zahrádku v Zóně nula (přísné hlídané čtvrti v Havaně). Občas napsal článek do novin, v němž kritizoval posun Kuby vůči tržní ekonomice a sbližování s USA. Jeho politický vliv však poklesl. Vládne Raúl.

Podle ekonomického modernizačního plánu z roku 2010 stát zrušil 1 milion pracovních příležitostí a povolil malé soukromé podniky, rodinné restaurace a domácí hotely. Zemědělci dostali větší autonomii, vláda uvolnila omezení cestování, platové stropy a omezení na prodej automobilů. Posílila vazby na Vatikán a podepsala historickou smlouvu s USA.

Avšak Kuba zůstává ostrovem, jehož režim vytvořil Fidel Castro. Pro turisty je její hlavní atraktivitou skutečnost, že stále vypadá tak, jak tomu bylo v padesátých letech dvacátého století.

"Nejlepší věcí, kterou Fidel udělal pro Kubu, bylo, že nám dal zdravotnictví zadarmo na úrovni západního světa," říká jeden student. "Nejhorší věcí je, že hospodářské reformy jsou odkládány."

Kubánci stále obdivují Castra pro jeho nacionalistický triumf. Fidelovou hlavní inspirací nebyl Karel Marx, ale José Martí, hrdina kubánské nezávislosti z 19. století. Martí bojoval proti španělským kolonizátorům a Castro ukončil americkou neoimperální nadvládu tím, že ze země vyhostil americké korporace a gangstery. Bývalá banánová republika je nyní hrdě nezávislá.

Systém tvrdě policejně potlačuje jakoukoliv známku odporu. Od šedesátých let kubánská tajná policie agresivně sleduje oponenty, z nichž mnoho strávilo mnoho let ve vězení či v pracovních táborech.

Avšak ve srovnání s minulostí je nyní trochu více možno na Kubě kritizovat, více se dá cestovat a vládne menší pocit krize. Kuba je stále blíže Venezuele než Spojeným státům, ale daleko více než za Fidela stojí mezi oběma zeměmi.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Vytisknout

Související články

Obsah vydání | Pondělí 28.11. 2016