Auditoři dávají evropským výdajům na migraci nedostatečnou

21. 3. 2016


Zpráva Evropského auditorského dvora ukazuje, že výdaje EU na zpomalení migrace ze sousedních zemí jsou neefektivní a špatně monitorované. Těžko mohlo takové vyjádření přijít v dobu pro EU méně vhodnou, napsala Kristy Siegfriedová.


Summit v Bruselu zaměřený na řešení detailů dohody s Tureckem znamená minimálně 3 miliardy eur převedených z EU Turecku během příštích dvou let výměnou za pomoc Ankary při omezování přílivu migrantů a uprchlíků do Evropy.

EU v poslední dekádě v rámci migrační politiky pravidelně posílala peníze sousedním státům, ale když se jev rozvinul v krizi, tyto dohody získaly na nové naléhavosti a zahrnuly větší sumy. Otázky, jak budou peníze utraceny, byly přecházeny s tím, že je třeba spěchat s řešením.

Auditorská zpráva zkoumala vzorek 23 projektů v šesti zemích sousedících s EU, projektů implementovaných v letech 2007 - 2013 a v objemu 90 milionů eur. Zjistila, že dvě třetiny projektů jen částečně dosáhly zamýšlených cílů. Je to často způsobeno příliš vágním charakterem projektů, u nichž je obtížné měřit výstupy.

"Nemůžeme kritizovat EU, že má ambiciózní cíle," říká Danièle Lamarqueová, která vedla auditorský tým. Vysvětluje, že je třeba detailnějších operačních cílů, aby bylo zřejmé, čeho má projekt dosáhnout.

Nedostatek strategie úzce souvisí s faktem, že migrační polika EU je financována různými odděleními a programy, přičemž každý donor má vlastní cíle. Podle Elizabeth Collettové, ředitelky Institutu pro migrační politiku (MPI) v Evropě, právě to dál způsobuje problémy.

Nedávný průzkum provedený MPI spolu s nevládními organizacemi, které pracují s migranty v Libanonu, Tunisku a Srbsku zjistil, že mnozí netuší, jak jsou zdroje EU v jejich zemích utráceny.

"Spousta financí byla utracena bez jakéhokoliv pochopení dimenzí místního vládnutí nebo politické vůle nebo kapacity prozkoumat projekty," tvrdí Collettová. "Je tu hierarchické myšlení a peníze utrácené na krátkodobé projekty bez koherentních cílů a s mnoha aktéry."

Hierarchický přístup také znamená, že země sousedící s EU mají často pocit, že jejich potřeby jsou ignorovány - a proto nechtějí spolupracovat. Země, v nichž se programy uskutečňují, mají pocit, že mnohé z nich "byly přizpůsobeny zájmům členských států," vysvětluje Lamarqueová.

Během období realizace projektů byly deklarovanými cíli evropské migrační politiky zvládání pravidelné a nepravidelné migrace a posílení pozitivních dopadů migrace na rozvoj. Nicméně podle Lamarqueové většina fondů byla utracena na zvládání migračních toků. "Takže jde spíše o bezpečnostní dimenzi než o rozvoj," upozorňuje Lamarqueová.

Další údajnou prioritou byla úcta k lidským právům. Avšak auditoři zjistili, že nebyly stanoveny žádné konkrétní cíle nebo akce v této oblasti.

Evropská komise v reakci poukázala na to, že všechny zkoumané projekty byly realizovány ještě před současnou krizí.

Lamarqueová souhlasí, ale dodává, že doporučení auditorů jsou přesto relevantní, zejména pokud jde o potřebu lepšího monitoringu a evaluace.

Poukázala například na to, že Trust Fund for Africa, program v hodnotě 1,8 miliardy eur schválený evropskými a africkými lídry na migračním summitu v La Valletě v listopadu, používá stejný systém managementu jako programy, které byly auditovány.

Evropský program Facility for Refugees in Turkey, který má být hlavním kanálem pro utrácení fond poskytnutého Turecku, má dost jasné cíle, i když implementace je dosud nejasná. Peníze budou utraceny za potraviny, vzdělání a humanitární potřeby 2,7 milionů syrských uprchlíků registrovaných v Turecku.

Nicméně Collettová poukazuje na fakt, že několik podobných programů v regionu již běží. Zatímco dva evropské jsou slušně financované, ale pracují s jinými aktéry, obdobně zaměřený program OSN je vážně podfinancovaný.

Collettová označuje 3 miliardy dolarů slíbené Turecku za součást nové éry "transakční" zahraniční pomoci, jež se zaměřuje na dosažení specifických politických výsledků upřednostňovaných dárcovskými státy.

Je hodno zaznamenání, že EU neslíbila podobnou úroveň financování Libanonu nebo Jordánsku - zemím, které také přijaly velké množství uprchlíků, ale nenacházejí se na místech klíčových pro omezení migračních proudů.

Ačkoliv peníze vyplacené EU mohou mít pozitivní dopad na pomoc a vzdělání pro uprchlíky, jsou podmíněny schopností Turecka zabránit uprchlíkům v cestě do Evropy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 21.3. 2016