Nejmladší generace Němců se stará spíše o ekonomické zajištění než o životní prostředí

27. 1. 2016


Pozice Německa coby průkopníka ekologických opatření může být ohrožena. Vládou zadaný průzkum ukázal, že současná generace ve věku 14-25 let se méně stará o životní prostředí než její předchůdci.


Mladí Němci ztrácejí zájem o environmentální problémy, protože se obávají o ekonomickou bezpečnost, tvrdí včera publikovaná studie.

Dobrá životní úroveň a příležitosti k seberozvoji jsou pro mladé lidi důležitější, než udržitelnost, tvrdí zpráva zpracovaná agenturou UBA spolu s ministerstvem životního prostředí.

Pouze 21 % nejmladších Němců považuje "neporušené prostředí" nebo "šanci užít si přírodu" za důležité pro prožití dobrého života. Důležitějšími faktory byly sounáležitost s rodinou a komunitou (71 %), vysoká životní úroveň (48 %) a šance na sebevyjádření (39 %).

"Mladí lidé se o životní prostředí zajímají a považují neporušenou přírodu také za důležitou pro dobrý život, ale ne v témže rozsahu, jako starší lidé," prohlásila předsedkyně UBA Maria Krautzbergerová. Naznačila, že značkové oděvy nebo elektronické produkty jsou pro mladé důležitější.

Navzdory nové ekoapatii bude zřejmě životní styl mladých spíše příznivý k životnímu prostředí, než tomu bývalo u jejich předchůdců - a to ať už náhodou, nebo záměrně. "Pohybují se po městě a zemi inteligentním způsobem," tvrdí Krautzbergerová. "Používají bicykly, autobusy a vlak, nebo chodí pěšky; auta pro ně nehrají ani přibližně tak velkou roli, jako pro dospělé."

"Samozřejmě životní prostředí je velmi důležité a souhlasím, že bychom jej měli chránit, ale je fakt, že pro mnoho lidí to nepředstavuje nejvyšší prioritu," sdělil jeden patnáctiletý respondent. "Myslím, že je nějak přirozené, že věci jako například štěstí a zdraví jsou důležitější, než některé stránky prostředí."

Ačkoliv mladí lidé umisťují životní prostředí na svém seznamu priorit tak nízko, zdá se, že jsou si vědomi faktu, že je příroda ve špatném stavu - zejména ve zbytku světa. 94 % mladých tvrdí, že stav životního prostředí ve světě je buď "špatný" nebo "velmi špatný", zatímco 30 % totéž tvrdí o životním prostředí v Německu.

Mladí lidé také vědí, že životní styl v průmyslových zemích má dopad na prostředí ve zbytku světa: Nějakých 84 % tvrdí, že vysoká spotřeba je přinejmenším zčásti zodpovědná za environmentální problémy v chudších zemích.

Zdá se, že mnozí na věc hledí pesimisticky. "Pravděpodobně se to v budoucnosti zhorší," sdělil jeden šestnáctiletý respondent. "Je pravda, že lidstvo si více uvědomuje fakt, že se to zhoršuje, a stále hledá alternativy, například k fosilní ropě. Ale bude vždy situace půl na půl, protože něco se zhorší a něco jiného to současně trochu zlepší, ale pak se to zase zhorší."

"Jsem si vědom toho, že má prosperita je založena na vykořisťování přírody nebo vykořisťování lidí," prohlásil respondent.

Obavy o ekonomickou budoucnost zjevně převažují nad ekologií - a zřejmě je tu také zvýšené povědomí o tržních tlacích. "Životní prostředí a příroda nehrají v každodenním životě mladých lidí významnou roli," uzavírá studie. "Zvýšený tlak na výkon, vzdělání a nejisté kariérní perspektivy jsou naléhavějšími výzvami."

69 % dotázaných ovšem souhlasí s tvrzením, že "Když sleduji každoroční růst naší ekonomiky, říkám si: Jak dlouho to může bez problémů pokračovat?" Ale současně 49 % věří, že ekonomický růst bude k boji s klimatickými změnami nezbytný.

Jinak řečeno, studie zjistila, že mladí Němci jsou v zajetí dvou úzkostí: Skepse ohledně ekonomického růstu a obavy ohledně vlastní prosperity, přičemž druhý jmenovaný faktor má větší váhu. Kromě toho je široce rozšířené přesvědčení, že environmentální a sociální výzvy lze překonat pouze růstem a prosperitou.

Zdroj v angličtině: ZDE

Vytisknout

Související články

Půjčíte mi peníze?

25.2. 2016 / Ivo Barteček

Půjčování peněz je v tržním kapitalismu alfou a omegou. Na prodluženosti států, na dluzích stojí veškerá ekonomika. Jedná se svým způsobem o let v balónu, kdy celá osádka v koši z plných plic fouká vzhůru, aby let udržela a aby se balón nezřítil. Ten...

Obsah vydání | Středa 27.1. 2016