Human Rights Watch:

Balkánské státy ohrožují životy lidí nesmyslnou diskriminací některých národností uprchlíků

21. 11. 2015

Tato přímá diskriminace určitých národností, která jim zabraňuje v právu žádat o azyl, ohrožuje s příchodem zimy životy lidí uvízlých na hranicích. Lékaři bez hranic varují, že ve čtvrtek uvízlo na makedonsko-řecké hranici přes noc 6000 lidí.

Čtyři vlády zemí na západním Balkánu nyní brání žadatelům o azyl z některých zemí ve vstupu na jejich území, a tak v rozporu s mezinárodním právem jim znemožňují přístup k azylovým procedurám. Lidé proto zase ve velkých počtech uvízli na evropských hranicích.

Zdá se, že tuto nejnovější krizi vyvolalo Slovinsko. Po neformálním jednání ministrů vnitra zemí na západním Balkánu dne 17. listopadu zavedlo od 18. listopadu Slovinsko pohraniční omezení s tím, že už nebude přijímat "ekonomické migranty".

Podle zpráv z médií nyní Srbsko přijímá jen lidi ze Sýrie, z Afghánistánu a z Iráku a jen ty, kteří mají identifikační dokumentu, připadně registrační dokumenty z Řecka. Chorvatsko vpouští do země jen Syřany, Afghánce, Iráčany a Palestince. Bývalá jugoslávská republika Makedonie blokuje lidi z Pákistánu, ze Súdánu, ze Srí Lanky, z Maroka, z Libérie a z Demokratické republiky Kongo. Žádný z těchto státu neposkytl racionální vysvětlení, proč diskriminují určité národnosti.

Tato přímá diskriminace určitých národností, která jim zabraňuje v právu žádat o azyl, ohrožuje s příchodem zimy životy lidí uvízlých na hranicích. Lékaři bez hranic varují, že ve čtvrtek uvízlo na makedonsko-řecké hranici přes noc 6000 lidí.

Segregace lidí, založená na národnosti porušuje právo lidí žádat o azyl, jak je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, zásadu nediskriminace podle Evropské konvence o lidských právech a právo na azyl podle Charty EU základních práv. Úřad OSN pro uprchlíky (UNHCR), Úřad OSN pro práva dětí (UNICEF) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) charakterizují situaci jako "neudržitelnou ze všech hledisek - humanitárního, právního i bezpečnostního".

Namísto kolektivní diskriminace na hranicích, členské státy EU Slovinsko a Chorvatsko a kandidátské státy Srbsko a Makedonie by měly koordinovat svou politiku tak, aby všichni lidé měli právo zažádat o azyl a aby lidé nevázli ve zhoršujících se zimních podmínkách na hranicích.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.11. 2015