1. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2004

Jak se měří globalizace

Minulý týden zveřejnila Mezinárodní organizace práce studii o rozměru a dopadu globalizace. Jejím autorem je šestadvacetičlenná komise složená z světových osobností z řad ekonomů, politiků, aktivistů, odborářů. Mezi ně patří bývalý italský prezident Giuliano Amato, guvernérka Sankt-Petěrburgu Valentina Matvienko, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz, představitel Toshiby Taizo Nishimuro... Komisi předsedali finská prezidentka Tarja Halonen a prezident Tanzánie Benjamin William Mkapa.

Během své dvouleté práce komise vytvořila rozsáhlý program založený na řadě dialogů v národním, regionálním a mezinárodním měřítku. Jedním z cílů bylo však i smazání rozepří dvou znepřátelených táborů "pro" a "proti" globalizaci a najít "východisko ze slepé uličky". Podle této zprávy není globalizace komplot zosnovaný pouze několika jednotlivci na úkor veřejného zájmu. Globalizce je taková "jakou si jí vytváříme my ", nebo taková "jakou politici, pravidla, instituce" (ne)vytvářejí.

Zpráva, která se jmenuje: "Spravedlivá globalizace: jak vytvořit příležitosti pro všechny" se nicméně zaměřuje i na její negativní dopady, jako je růst nezaměstnanosti, nejistoty, neúspěšné privatizace veřejných služeb, zhoršování sociálních norem. Zmíněná neúspěšná privatizace veřejných služeb, jako zdravotnického systému, distribuce vody, elektřiny...v průmyslových zemích "zhoršuje chudobu".

"Potenciál globalizace je obrovský, ale tento proces ovlivňuje i nerovnosti mezi zeměmi i uvnitř států. Většině mužů a žen však nepřináší uspokojení jejich oprávněného požadavku na důstojnou práci. Tato nerovnováha je morálně nepřijatelná a politicky neudržitelná".

Komise však uznává, že "mondialisation" otevírá ekonomiky a přispívá k rozvoji společnosti. (Místo slova "globalizace" francouzština častěji používá výraz "la mondialisation", ze slova le monde-svět, které lépe odpovídá jejímu charakteru). Dále globalizace vede k liberalizaci majetku, idejí a znalostí. Ekonomický růst v zemích východní Asie umožnil více než 200 milionům obyvatel překonat chudobu, a to během jediného desetiletí. Mimo jiné rozvíjí globalizace i "opravdové světové uvědomění, citlivé na nespravedlnost, chudobu, diskriminaci, dětskou práci a zhoršování životního prostředí".

Na druhou stranu analýza překvapivě uvádí, že "světový růst HDP se zpomaluje už od roku 1990, odkdy se však globalizace zrychluje. Mezi lety 1985-2000 byl růst HDP na osobu vyšší než 3% pouze v šestnácti rozvojových zemích, menší než 2% dosáhl v 55 zemích "Jihu". Mezi další zajímavé závěry patří i růst nezaměstnanosti, a to na 188 miliónů lidí (nelegální a krátkodobou práci zpráva nezapočítává).

Analýza se zabývá i aktivitami Světové Banky a Mezinárodního světového fondu, které často radí "seškrtávat výdaje v sociální oblasti a ve vzdělávání", což označuje za "arogantní k místním poměrům".

Podle zprávy umožňuje globalizace i nelegální přeshraniční aktivity, jako je vytváření zločineckých sítí, sexuální turismus, obchod s drogami, daňové úniky. Dále zpráva uvádí, že "uvnitř systému existuje velký demokratický deficit. Světový trh se rozvijí rychle, aniž by se paralelně rozvíjely ekonomické a sociální instituce".

Dopady "mondialisation" vyvolávají "stále více obav" na rozvinutém "Severu" i na rozvíjejícím se "Jihu". Komise proto navrhuje celý soubor opatření: vytvoření spravedlivějších pravidel týkajících se světového obchodu, investic, financí a migrace, dále opatření pro zajištění základních norem práce a minimální sociální ochranu.

Rozvojové země by se měly více zapojit do institucí Bretton Woods. Světová obchodní organizace by jim měla umožnit lepší a efektivnější zastoupení na rozhodovacím procesu. Nakonec komise doporučuje i zlepšit komunikaci mezi různými světovými organizacemi a politiky.

"Svět je osudná křižovatka a je nutné znovu uvážit roli našich politiků a institucí".

> La Libération
> Le Monde

                 
Obsah vydání       1. 3. 2004
1. 3. 2004 Británie: šéfové armády se před útokem na Irák obávali, že je válka protizákonná
29. 2. 2004 Hans Blix, Boutros Boutros Ghali a Richard Butler: Nás taky v OSN odposlouchávali
1. 3. 2004 Britský právník se bude dotazovat u soudu v Haagu, zda byl útok na Irák legální
1. 3. 2004 Znovu hlavně nad českým tiskem Jan  Čulík
1. 3. 2004 Labouristický poslanec: Shortová se prý zapřísáhla, že Blaira "zlikviduje"
1. 3. 2004 USA v osmdesátých letech sabotovaly sovětskou ekonomiku
1. 3. 2004 Zdroj sexuálního vzrušení žen je v mozku
1. 3. 2004 Hlas Ameriky se definitivně odmlčel, začíná vysílat čínský rozhlas
1. 3. 2004 Jak se měří globalizace Simone  Radačičová
1. 3. 2004 Vinaři do zbraně! Simone  Radačičová
1. 3. 2004 Po rabovaní obchodov - demontáž štátu? Lubomír  Sedláčik
1. 3. 2004 Štěpán Kotrba odstoupil z předsednictva OSBL
28. 2. 2004 Deníček sněmovní panny VI. Alexandra  Virgová
27. 2. 2004 Lásky kdybych neměl, nic nejsem Zdeněk  Bárta
26. 2. 2004 Clare Shortová prozradila, že Britové odposlouchávají generálního tajemníka OSN
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech