20. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 10. 2003

Evropská konfederace za cenu revize výsledků 1. sv. války?

Oč jde? Nevím. Jediné, co je dnes na povrchu politického bahniště pozorovatelné, jsou nesmělé pokusy o dokončení revize poválečného uspořádání - revizí českých hranic s Rakouskem a Polskem. V případě Slovenska zase s Maďarskem. Spory o Sedmihradsko provázejí zase vztahy Rumunska a Maďarska... Což je hřích, sahající až do roku 1940, kdy byla Besarábie anektována SSSR a severní Sedmihradsko Maďarskem.

Nevím, zda se odněkud pak nevynoří nakrátko ostříhaní mladíci, kteří budou v bílých podkolenkách a s pochodněmi chodit po návsích a náměstích. Někdo se velmi snaží, aby náš vstup do EU byl co nejobtížnější...

Mezinárodní operace na téma "romský exodus" nevyšla dle očekávání, vliv Panevropské unie zůstal mizivý a tak se musí vykopávat jiné resentimenty. Lichtenštejni požadují totiž stále 1600 km2 půdy , která jim byla odebrána v roce 1918 - 19.

Například jihomoravské Valtice získala ČSR podle článku 27., odst.6 mírové smlouvy, podepsané dne 10. září 1919 v Sant - Germain-en-Laye. Valtice byly rezidencí Liechtensteinů až do roku 1938, kdy se kníže František Josef II. odstěhoval do svého zámku ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnského knížectví . Po roce 1945 byl majetek Liechensteinů v Československu skonfiskován na základě Benešových dekretů.

Dobrou záminkou k mezinárodnímu soudu v Haagu, který je věcně příslušný řešit územní spory ČR, by bylo vrácení nějakého bezvýznamného zákrutu pohraniční řeky, o nějž se "spoříme" s Poláky už století.

Když oni ano, proč my ne?

Při sčítání lidu v roce 1921 nebyla ještě ani definitivně stanovena státní hranice. V období mezi sčítáními 1921 a 1930 byly uskutečněny dílčí změny (připojení několika obcí zejména na Hlučínsku a Těšínsku), což se promítlo do plošné výměry státu. V těch letech si Československá republika "polepšila" na Moravě a ve Slezsku o 70 km2.

Politická polarizace, spjatá s medializací územních nároků, revidujících poválečné uspořádání, však pomůže málokomu. Destabilizace společnosti prostřednictvím vyvolání obranného reflexu a extremizace takto vzniklého nacionalismu pomohla vždy pouze pozdějším kolonizátorům, jak jsme se mohli přesvědčit v posledních letech na Balkáně. Titova Jugoslávie je mrtva.

Po první světové válce proběhlo poválečné uspořádání v rámci Pařížské mírové konference - jednání na zámku Versailles u Paříže 18. 1. 1919 - 21. 1. 1920. Účastnilo se ho 27 států dohody a 5 britských dominií, Francii zastupoval premiér Georges Benjamin Clemenceau , Anglii předseda vlády David Lloyd George , USA prezident Thomas Woodrow Wilson , Itálii ministerský předseda Vittorio Emanuelle Orlando , Japonsko ministerský předseda Makino. Tato jednání stanovilamimo jiné hranice tehdejší republiky Československé.

Československo bylo jako nově vzniklý stát úzce svázáno s versailleským systémem a mělo životní zájem na jeho udržení. Případné zpochybnění poválečného uspořádání totiž znamenalo fakticky zpochybnění jeho existence, resp. přinejmenším jeho hranic. Už jednou se Evropa a s ní celý svět přesvědčily, že pro zajištění skutečné kolektivní bezpečnosti je třeba vybudovat silnou mezinárodní organizaci s účinnými sankčními prostředky a důrazně odmítnout politiku ústupků. Komukoliv. Budování Evropy bez hranic je tedy bytostným zájmem i české diplomacie.

Tragédií Československa bylo, že tam skutečně věřili ve spojenectví a solidaritu demokratických zemí.
profesor Jerzy Tomaszewski v rozhovoru s Aleksandrem Kaczorowským BL

Toleranci pak nahlížíme v rámci přijatelnosti rovnováhy mezi blahobytem a podřízeností, omezujícím dohledem. Nicméně ani individuálně se zvyšující míra tolerance (jako výsledku procesů civilizace, disciplinace a kultivace) nemá vliv na to, že se o jednotlivcích rozhoduje stále více bez ohledu na to, nakolik disciplinovaně a kultivovaně, tedy v posledku i tolerantně se chováme. .. Postmodernita potvrdila konec iluze o tolerantní souběžnosti demokracie a kapitalismu, o souběžnosti industrializace a demokratizace.
Radim Brázda na konferenci "Evropské modely tolerance" v polském Rzeszowě 27. 5. 1999

Multikulturní univerzalismus je pak skutečným eurocentrismem. Multikulturalismus (hybridní koexistence diversních kulturních životních světů) je masivní prezence kapitalismu jako globálního světového systému a dosvědčuje bezpříkladnou homogenizaci dnešního světa.
Radim Brázda, cituje slovinského filozofa/psychologa Slavoje Žižka na konferenci "Evropské modely tolerance" v polském Rzeszowě 27. 5. 1999

Členy konference musí spojovat společné úsilí o mír, bezpečnost a dobré sousedství, respektování suverenity ostatních zemí, zásad, na nichž je založena Evropská unie, pevnosti a nenarušitelnosti vnějších hranic, zásad mezinárodního práva a závazek řešit územní spory pokojně, zejména cestou jurisdikce Mezinárodního soudního dvora v Haagu. ... Evropská konference bude multilaterálním fórem politických konzultací, které se má zabývat otázkami společného zájmu účastníků a rozšiřovat a prohlubovat jejich spolupráci v zahraniční a bezpečnostní politice, justici a vnitřních věcech a v dalších oblastech společného zájmu, zejména v hospodářských otázkách a regionální spolupráci.
závěry předsednictva Evropské rady v Lucemburku, o tzv. Evropské konfederaci ,
12. - 13. 12. 1997

                 
Obsah vydání       20. 10. 2003
20. 10. 2003 Irák: Cesta k šílenství
20. 10. 2003 Jsou některé myšlenky, za které stojí trpět? Jan  Čulík
19. 10. 2003 Evropská konfederace za cenu revize výsledků 1. sv. války? Štěpán  Kotrba
20. 10. 2003 K některým aspektům českých dějin Stanislav  Holubec
19. 10. 2003 Tony Blair má srdeční potíže
20. 10. 2003 Jak by diskuse vypadat neměla František  Hájek
20. 10. 2003 Nejvyšší soud potvrdil krádež budovy Mánesa Jan  Paul
20. 10. 2003 Špona už má na kahánku Josef  Trnka
20. 10. 2003 Zhroucení vztahů mezi USA a Jimi
17. 10. 2003 "Slánská" tolerance Zdeněk  Bárta
20. 10. 2003 Zavřete huby a buďte šťastni! Pavel  Houdek
19. 10. 2003 My žádnou suverenitu v podstatě nemáme Václav  Havel
20. 10. 2003 "Bojkotujte supermarket Lidl"
20. 10. 2003 Ropák Švarc se mstí organizátorům ankety žalobou
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech