23. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 7. 2003

POLEMIKA:
Co českého je ještě "naše"?

Už je to sice trochu starší, ale teď jsem si na to vzpomněl při čtení (resp. převádění do interaktivní podoby) knížky Dona Sparlinga English or Czenglish. Píšete:

"Náš" a "my" versus "český", ZDE

Vím, že je zřejmě beznadějné pořád upozorňovat na to, že profesionální novinář je nezávislý a neidentifikuje se ani s vlastním etnickým či národním prostředím. Nepíše "jsme", "náš", "naši" namísto "český". Dobří novináři v západní Evropě to nedělají, vyhýbají se tím nacionalistickému podtextu. (Většinou napíší kvalitní britské noviny "my" jen tehdy, pokud chtějí vlastní společenskou či etnickou skupinu kritizovat.) Ani za útoku na Irák nereferovala dobrá britská média o "našich hoších" - vždycky to byla britská a irácká vojska. Jednou jsme o tom měli na Glasgow University v mezinárodním semináři docela zajímavou debatu: vyplynulo z ní, že tento princip víceméně dodržují země v západní Evropě, v zemích víc směrem na východ a na Balkán (v Řecku, v Turecku), vládne nacionalismus a noviny píší o "našich hoších".

Takže nechci ani kritizovat Lukáše Kašpara, když píše ve své reportáži o tom, že budou zrušeni celníci na českých hranicích, vzhledem k tomu, že "vstoupíme do Evropské unie". Dělají to tak v ČR snad všichni novináři. (Kdysi dávno jsme v Britských listech za tuto podprahově nacionalistickou praxi kritizovali Jiřího Peheho, který žil dlouhá léta na Západě a přece by měl vědět, jak to je: sdělil nám pak, že skutečně vždycky psal "český" a nikoliv "náš", jenže mu to redaktoři v českých médiích začali opravovat na "náš", tak rezignoval a přizpůsobil se "domácímu" úzu...)

Naproti tomu Don Sparling v hesle Collective vs individual podotýká m.j.:

Smysl pro kolektivnost má v českém jazyce a kultuře hluboké kořeny a projevuje se z hlediska anglického mluvčího neobvykle hojným užíváním všech forem osobního a přivlastňovacího zájmena "my" a "náš". Angličan se naopak buď zaměřuje na vlastní osobu a nazírá na svět z hlediska jedince, nebo zaujímá ke skutečnostem odtažitější a analytičtější postoj.

Je tam samozřejmě velká spousta příkladů, ty asi nemá smysl citovat. Celkově to na mě působí dojmem, že možná nejde o nějaký "podprahový nacionalismus", ale že takto prostě funguje český jazyk (a patrně i další slovanské jazyky "v zemích směrem víc na východ" od té západní Evropy). Že možná jste se Vy i pan Pehe naopak přizpůsobili "západnímu" úzu, když jste navykli říkat "český" místo "náš", a přiblížili se tedy hledisku p. Sparlingem zmiňovaného anglického mluvčího tak, že se i pro vás stalo hojné používání osobních a přivlastňovacích zájmen "neobvyklé". A že možná tento rozdíl mezi "našimi" ;-) a západními novináři neodráží nějakou různou míru (ne)profesionality či nacionalismu, ale pouze rozdílné fungování používaného jazyka.

Čili bych si myslel, že sice máte pravdu, že "náš" lze snadněji vnímat s nějakým nacionalistickým zabarvením, než "český", nicméně že to tak obecně místními mluvčími/čtenáři vnímáno není, a proto to jen stěží lze považovat za prohřešek --- nezávisle na tom, jak by to bylo vnímáno a hodnoceno po případném (v určitém směru doslovném) překladu do nějakého jiného jazyka.

Trochu mi to připomíná snahu některých skupin prosazovat používání obou rodů u některých podstatných jmen místo bezpříznakového mužského zastupujícího oba (studentky a studenti vs. pouze studenti). I v tomto případě je pravda, že je druhý případ možné vnímat jako diskriminující, ale dokud to tak obecně vnímáno není, je používání pouze mužského rodu dle mého soudu v pořádku. Už jen proto, že je tak informace předávána kondenzovaněji. Nehledě k tomu, že narozdíl od zcela bezpříznakového "Učitelé uvažují o stávce" (kde samozřejmě každý chápe, že o stávce uvažují i učitelky), "Učitelky a učitelé ..." už myslím trochu praští do očí. To by ale asi, pravda, nebyl případ "český" versus "náš".

Poznámka JČ: Pana Sparlinga znám, je vynikající, ale možná je jeho pohled trochu úzký.

Potíž je, že nejde pouze o dichotomii českého proti britskému pohledu, ale je to širší věc. "Náš", "naši" místo "český", "turecký", "řecký" se nepoužívá jen v ČR, ale i ve všech těchto a dalších zemích, které mají tendenci se vůči vnějšímu světu definovat trochu defenzívně a nacionalisticky. V Británii používají výrazu "náš" bulvární noviny. Podívejte se na knížku Ladislava Holého, "Čecháčci a malý český národ", tento antropolog to tam velmi zajímavě a podrobně vysvětluje. Je ovšem možné, že i Ladislav Holý, stejně jako Jiří Pehe a já, byl po letech života v anglosaském prostředí jím ovlivněn.

Jde však, myslím, o toto: nedovolil bych si předepisovat "českému národu", jak má mluvit, zda mají "normální" lidé říkat "náš" anebo "český". U novinářů, myslím, je to ale jiná věc. Dobrý novinář by si asi měl uvědomovat, že se nemá přičleňovat k žádnému etnickému společenství, tedy ani českému, aby tím nekompromitoval svou nezávislost. Ten by tedy měl asi ve svých textech psát "český" a nikoliv "náš".

Ale jde především
                 
Obsah vydání       23. 7. 2003
22. 7. 2003 Saddámovi synové jsou mrtví
22. 7. 2003 Má ještě koalice 101 hlasů, nebo ne? Štěpán  Kotrba
23. 7. 2003 Gilligan si nechal od Kellyho autorizovat, jaké jeho výroky smí použít
23. 7. 2003 Blair: "Nedal jsem příkaz, aby bylo Kellyho jméno zveřejněno"
23. 7. 2003 Proto (se v ČR neřeší zásadní problémy) Karel  Mašita
22. 7. 2003 Británie: kontroverze o Iráku vedly k poklesu popularity labouristů i Tonyho Blaira
23. 7. 2003 Samizdaty jednadvacátého století II. Fabiano  Golgo
23. 7. 2003 V San Sebastiane o budúcnosti rozšírenej EÚ Peter  Weiss
23. 7. 2003 Jak jsem se stal ranním ptáčetem Petr  Fiala
23. 7. 2003 POLEMIKA:
Co českého je ještě "naše"?
Pavel  Šmerk
23. 7. 2003 O trifidy zamořených polích a lstivých korporacích Dalibor  Šrámek
23. 7. 2003 POLEMIKA
O smyslu sociálního experimentu
Jan  Jüptner
23. 7. 2003 Invitation: "The Czech Dream" project in London
23. 7. 2003 Bude vůbec někdy existovat nezávislost? Štěpán  Kotrba
23. 7. 2003 Nezávislost existuje Jan  Čulík
23. 7. 2003 Obeť či špión?
24. 7. 2003 Ontológia postkomunistickej pravice Joseph Grim Feinberg
23. 7. 2003 Politika Ruskej federácie: revitalizácia mocnosti Oskar  Krejčí
23. 7. 2003 Zisk z ničenia Radovan  Geist
23. 7. 2003 Libéria - zrelá na kolonizáciu?
22. 7. 2003 Anarchisté na podporu perzekuovaného běloruského týdeníku Petr  Záras
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech