9. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 7. 2003

O klonování: Co v reformě systému veřejných financí není

Největší ironií života je, že se z něj
jen stěží dostane někdo živý
Robert Heinlein

Klonováním lze, dle definice Steadmanova lékařského slovníku [STEADMAN'S MEDICAL DICTIONARY, 24th edition, page 289], stvořit dokonale a všestranně přesnou (identickou) kopii živočišného originálu. Nově vzniklý, klonovaný organizmus žije v jiném čase, v jiných podmínkách, ale se zcela a naprosto identickou výbavou pro život a budoucnost jakou měla jeho předloha.

Jedná se tak o opakované narození totožného organizmu, organizmu se zcela stejným potenciálem vývoje a s naprosto stejnými instinkty. Popsaný jev si lze snadno představit jako uměle zpožděný start (pokud by ovšem něco takového bylo -- alespoň zatím - možné) životního procesu inkriminovaného organizmu.

Z významu identity, obsažené v platné definici klonování však vyplývají nesmírně zajímavé a nepopiratelné důsledky. Po úspěšném naklonování žije identický organizmus dál. Pět, deset, dvacet, třicet let po zániku své identické předlohy. Konkrétní délka tohoto časového intervalu je nepodstatná. Po opětném naklonování se opakuje totéž. Jednou úspěšně provedený proces lze časem technicky ovládnout a pak prakticky libovolněkrát opakovat. První důsledek: daný organizmus neumírá. U člověka, s jeho vědomím, duší, pamětí a řadou dalších jedinečností, je podobná nesmrtelnost těžko představitelná; v říši živočišné (kde uvedené vlastnosti zcela nebo převážně - zdá se - chybí) se zdá představitelná již více. Zdá se, že by se v živočišné říši (kromě člověka) dalo klonování vymezit přesněji. Podařil-li se opravdu klon (tedy všestranná a dokonalá kopie), pak se podařilo odstranit smrt. A naopak. Nepodařilo-li se tímto procesem odstranit smrt, o žádný klon se nejedná.

Z platné definice klonování současně ovšem vyplývá i další, stejně překvapivý důsledek. Úspěšným realizátorům klonování se podařilo něco, co se ještě nikdy a nikde nikomu nepodařilo. Podařilo se jim totiž zastavit čas. V důsledku úspěšného klonování nedošlo a dalším klonováním už tak ani nikdy nedojde k nějaké (byť minimální) změně organizmu, k nějaké (byť minimální) kumulaci a předání životní zkušenosti, a sekundárně tedy - k ž á d n é m u vývoji. Klonováním vzniklý organizmus tak může být a věčně zůstat jediným platným živoucím svědectvím (živoucím muzeálním kusem) doby své první předlohy. Takto vzniklý organizmus se tak stává jediným živoucím organizmem, u kterého vzpomínky na budoucnost již nemusí být fantastickou konstrukcí, jediným organizmem, pro něhož (- na rozdíl od všech ostatních živých tvorů) přítomnost již není jedinou a rozhodující dělící čarou či bodem mezi nekonečnou minulostí a nekonečnou budoucností.

Jak známo, míru hodnoty věcí obecně neurčuje jenom vzácnost jejich výskytu, originalita, jedinečnost a výjimečnost, ale, a možná stejně či ještě významněji, rovněž jejich trvalost, neměnnost či odolnost vůči působení času. Nezávisle na tom, zda jde o výtvory přírody či člověka. Umění klonování živých tvorů tak ještě mnohonásobně, zcela nesrovnatelně překonává hodnotu a zázrak jiného vzepření lidského umu proti síle času, totiž zázrak momentní fotografie i zázrak zvukového či obrazového záznamu.

                 
Obsah vydání       9. 7. 2003
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech
9. 7. 2003 Irák: Bílý dům přiznal chybu ve výzvědných informacích
9. 7. 2003 Britská vláda se snaží donutit BBC, aby prozradila svůj důvěrný zdroj
9. 7. 2003 Britská kontroverze o Iráku: Blair zaútočil na parlamentní výbor
9. 7. 2003 O klonování: Co v reformě systému veřejných financí není Jiří  Nezval
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
9. 7. 2003 Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Ještě k problému "rtuťových injekcí" Bohumil  Michal
9. 7. 2003 Karlovy Vary: Z festivalového deníčku III. Natalie  Brožová
9. 7. 2003 Franz Kafka - 120 let od narodenia spisovateľa Martin  Plch
9. 7. 2003 Václav Jirovský pro HN: Až opravdu přijde vlk
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003
9. 7. 2003 Reforma na půli cesty VI.
Mladé tele se vlka nebojí
Jiří  Kofránek
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech