15. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 7. 2002

Závratná moc jazyka

" Když se řekne příběh, obvykle si představíme vyprávění probíhající lineárně v prostoru a čase. Příběh však můžeme vnímat nejen jako něco, co je tu k vyprávění, ale i jako cosi, co se zas a znovu děje a utváří na hranici reality a jazyka." V. Strnad , Psychologie dnes 7-8/ 2002.

Přemýšlím o moci jazyka, který je spolutvůrcem příběhu. Člověk, žijící dnešním tempem života, často vnímá příběh jako cosi, co je mu předloženo a někým jiným zkonstruováno. Jako konzument dnešního uspěchaného života, poslouchá cizí příběhy, často je komentuje a sebe jakoby vyjímá. Ovšem pouze částečně. Mediální svět nám totiž tyto příběhy vytváří a každodenně, nenápadně roubuje do naší mysli. Najednou přijde okamžik, pokud dokáži svůj život podrobit sebereflexi, kdy se musím zeptat, čí je to vlastně životní příběh, kdo jej zkonstruoval? Takovým spouštěčem vlastní sebereflexe může být okamžik, kdy se mně, jako člověku v životě něco přihodí. Něco, co nepatří do představy o šťastném životě, něco co mě nutí ke změně , aniž bych ji plánovala.

Pokud se takto zeptám, musím všechny svoje životní snahy zarámovat do kulturního rámce, do jasně daných a svou rodinou vymezených konvencí. Potom musím vzít v potaz vymezené společenské rámce v svém povolání, volném čase, mezilidských vztazích. A pak se zeptám sama sebe, co chci vlastně já? Kudy kráčí můj příběh? Všude se na mě hrne celá řada moudrostí, jak se co má a co je správné, jak je správné žít. Často automaticky přebírám, protože mám málo času. Tudíž, nehodlám-li se zabývat vlastním příběhem natolik, abych jej stvořila podle sebe a svých potřeb, sáhnu po těch, které už někdo vytvořil ( ve své pracovní náplni redaktora, odborníka na život ) a mohu do nich vložit svůj příběh. Někdy to vyjde. Pokud ne, musím přemýšlet dál.

A tady se vrátím k jazyku, kterým dáváme příběhům život. V jazyce je možné cokoli, tudíž všichni, kdo jej používají, ve snaze ovlivnit život lidí na zemi, mají obrovskou zodpovědnost a zároveň odvahu. Ti, co dokáží pojmenovat a zveřejnit vlastní filosofii, jsou často v ohrožení vlastní existence, je-li jejich filosofie odlišná od většiny, ale často posouvají svět. Ti, co to nedokáží, zaštiťují se většinovým názorem , jistým receptem na život a objektivismem. Někdy je těžké se v té záplavě " jazykování " orientovat.

Přijmu-li myšlenku závratné moci jazyka (i když z pohledu konstruktivismu nemůže být moc uplatňována na živých systémech) v osobním příběhu člověka, nabízí se přijmout moc jazyka i v životě jakéhokoli organizovaného společenství. Ostatně jakým jazykem hovoří jednotlivé firmy, podniky, služby, sdělovací prostředky, vypovídá o jejich příběhu. Znamená to tedy, že každá organizace, hovořící svým jazykem vytváří vlastní životní příběh. Jak to tedy vypadá ve sdělovacích prostředcích ? Jak pracují s jazykem a vlastním příběhem?

Pokusím se o zamyšlení v oblasti své profese, jednoho organizovaného společenství, poskytujícího sociální služby.Tato organizace se pokouší vymyslet tzv. mediální politiku, ovšem ne za účelem získávání peněz, ale za účelem osvětovým (vím, že toto slovo není populární, je ale výstižné), což ve finále s penězi samozřejmě také souvisí. Se všemi možnými médii je často ve styku, přesto se nedaří světu zpřístupnit filosofii, se kterou pracuje.

Ta filosofie obnáší jasně deklarovaný respekt k člověku jako takovému, tzn. podpora všech základních lidských práv. Převedeno do praktického jazyka, podporuje co největší samostatnost všech lidí, kteří potřebují nějakou podporu, potřeba podpory by měla vycházet od lidí, kteří ji potřebují. Snaží se o podporu každého jedince v oblasti rozhodování o vlastním životě, což nutně souvisí s odpovědností za vlastní život. Ne, že za život člověka, vyžadující nějakou podporu zodpovídá instituce. To nutně přináší i právo na riziko, bez kterého se nedá žít. Samozřejmě všechny tyto podpory jsou poskytovány v závislosti na možnostech a přáních lidí, kteří je potřebují. Zde se nabízí popsat jednotlivé reakce lidí, kteří žili celý život v instituci a o jejich životě vždy rozhodovali ti druzí. Ti, kteří věděli jak nejlépe žít a nutili tak žit i své svěřence. Ale toto vyprávění by bylo už na jiný příběh.

Vraťme se k médiím, kterým se nedaří tuto naši zkušenost zprostředkovat. Jsou to stále ty sdělovací prostředky, které mají jakoby ten patent na rozum a přesně vědí, co chce divák, či čtenář vidět a slyšet. Takže se už řadu let táhne našimi médii názor, že je dobře, že existují charity a neziskové organizace, které poskytují služby nemohoucím jedincům, kteří se o sebe nedokáží postarat. Dokáží vytvořit zdařilé reportáže o těžkém životním údělu mnoha lidí a o tom jak jim určitá organizace pomáhá. To je samozřejmě chvályhodné. Z hlediska vývoje sociálních služeb ovšem považuji toto sdělování za stagnaci. Stále to přináší výhody pouze té organizaci, která tyto služby poskytuje. Neboť se tím zviditelní a možná, když napíše dobrý projekt, dostane příští rok více financí ze státního rozpočtu. To znamená, že v těch výpovědích z jednotlivých organizací je vidět obrovské nasazení a práce zaměstnanců, hovoří se o řadě aktivit, o spoustě služeb pro jednotlivé postižené občany, ale jaksi se nehovoří s nimi. A pokud ano, tak zase jazykem zprostředkovaným přes určitou organizaci.

Nevím, jaký použít jazyk a jaký zkonstruovat příběh, který by byl jiný než v dosavadních sdělovacích prostředcích. Nemám patřičný certifikát na zveřejňování filosofických myšlenek. Často ovšem mluvím s lidmi, kteří nějakou podporu potřebují. Jedno je jasné. Ne všichni chtějí být členy nějakých zvláštních společenství, organizací a zvláštních institucí. Řada z nich se snaží silou vůle udržet mezi námi a dokázat, že nemusí žít v instituci. Ano, potřebují podporu, někdy neformální, sousedskou výpomoc. A tady jsme jako jedno organizované společenství v koncích, protože nevíme, jak tuto filosofii odpovědnosti každého z nás k těmto lidem zpřístupnit široké veřejnosti. Je to snad tím, že stále lidé nic nevědí o životech lidí, kteří jsou jiní, když je nechtějí na sídlišti? Je to snad tím, že na ně není hezký pohled? Je to tím, že jsme v podstatě rádi, že existují takové organizace, které za nás ostatní přeberou odpovědnost? Zabývat se lidmi, kteří potřebují nějakou podporu, vyžaduje vlastní invenci a na tu v budování vlastní kariéry nemáme čas.

Dá se vůbec takový přístup, který není ničím zvláštní, je pouze respektováním člověčenství medializovat? Zajímá to vůbec někoho ?

Jazyk je všemocný, v jazyce je možné cokoli...

                 
Obsah vydání       15. 7. 2002
15. 7. 2002 Pokus o atentát na prezidenta Chiraca Josef  Brož
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause
15. 7. 2002 ODA se prodává Kaslově seznamu Štěpán  Kotrba
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Názor Oldřicha Doskočila na umístění Zoubkova pomníku Lidové noviny nepřipustily Jan  Paul
15. 7. 2002 Na rozdíl od utopií jsou heterotopie reálnými místy Oldřich  Doskočil
15. 7. 2002 "BL podvracejí naše názory, takže jejich šéfredaktor musí být podvodník" Jan  Čulík
15. 7. 2002 Závratná moc jazyka Eva  Brožová
15. 7. 2002 "Vnější kontaktní zateplovací systémy" - ano, či ne? Jiří  Šmikmátor
14. 7. 2002 Povstanie proti Mečiarovi mu môže pomôcť Lubomír  Sedláčik
15. 7. 2002 Biblické rozpory umím vysvětlit Pavel  Mareš
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda
15. 7. 2002 Každý chce být sám sobě Bohem Pavel  Mareš
12. 7. 2002 USA: Luteránský farář suspendován za to, že se účastnil ekumenické bohoslužby
12. 7. 2002 Lalage Bown: Usilujme ve školství o rovnost příležitostí
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů