13. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 5. 2002

Evropská unie ohrožuje svobodu a demokracii Evropy

Koncem r. 1989 jsme se konečně vymanili z dlouhodobých pout totalitního komunistického režimu a náš stát se mohl svobodně nadechnout k demokratickému životu podle svých představ. Od té doby si za svůj stát opět můžeme jen a jen my sami.Vstup do obranného smluvního uskupení NATO na jaře 1999 mezinárodně, a to velmi účinně zajišťuje demokratické principy české státnosti, svobody a nezávislosti. Před námi ale nyní stojí závažné, z větší části naivně opomíjené nebezpečí, jež podceňujeme hlavně z neznalosti. Má příznivě a lákavě znějící název - Evropská unie.

Její základní vlastností je, že je zpravidla něčím velmi jiným, než se na prví pohled zdá. EU o sobě zpravidla mluví v příjemně zakulacených frázích, jež uklidňují, neboť volená slova vzbuzují příznivá očekávání. EU není komunistický režim, ale její způsob zacházení se slovy dobře znají, přestože u ní většinou nečekají ti, kdo jako antikomunisté a demokraté dlouhodobě zakusili komunistickou totalitní propagandu.

Ve své základní smlouvě Evropská unie na čelném místě tvrdí, že je rozhodnuta "položit základy stále užšího spojení evropských národů." Užší spojení evropských národů je na první poslech docela pěkně znějící, ale jak by řekl Karel Havlíček, kulaté slovo. Zní totiž hezky lidem, kteří si takové spojení představují zcela protichůdně. Líbí se těm, kterým jde o součinnost svobodných demokratických států Evropy, ale i zastáncům postupného omezování jejich svobody, demokracie a nezávislosti ve prospěch Evropě nepřiměřeného, a proto svou povahou neevropského velestátu.

Jeho stoupenci si hrdě říkají federalisté. Jsou to oni, kdo slova jako "užší spojení evropských národů" nebo "stále užší integrace" do zvláštního jazyka EU prosadili jako slova klíčová a svůj federalistický výklad jim přikládají jako závazný.

Proto se ústy velvyslance Evropské komise obořili na předsedu Sněmovny Parlamentu České republiky za to, že si opovážlivě dovolil říci rouhavá slova, že "užšího spojení" je v EU neevropsky příliš, a proto by se mělo uvolnit. Poměrně nedávno kvůli již neúnosné korupci vyměněný úřad Evropské komise se odvolává na kulatá slova o užším spojení, jež dávno odsouhlasily demokratické vlády dnešních členských států EU a velkopansky zakazuje jejich jiný výklad než ten jediný pravý, nedemokratický. Takto příkladně kulatě federalisté a jejich čeští souvěrci chápou i demokracii.

Skutečná demokracie prý bude v Evropě jedině tehdy, až vznikne jejich evropský nadstát, ať už to občané evropských demokracií chtějí nebo ne. Se znalci Evropy a evropských dějin se tito zajisté velmi spásonosní lidé pro jistotu nebaví. Tím ale do Evropy stále patří jako o demokracii vzletně hovořící, příkladně nepoučitelní následovníci těch, kdo svou hloupou, zato ale vševědoucně nadutou tvrdošíjností evropské svobodě a demokracii opakovaně škodili, ohrožovali je v samotných základech a Evropu neomylně přiváděli do propastí nesvobody. Evropu před nimi ve dvacátém století musely celkem třikrát zachraňovat svobodné a demokratické Spojené státy americké.

Začátek tohoto století asi nebude jiný. Na druhé straně víme, že se Evropa pokaždé mohla alespoň teoreticky zachránit sama, jestliže by se takovým zhoubným sklonům včas postavila na vytrvalý odpor. Češi se o to několikrát zdánlivě marně pokoušeli. Psali tak lepší část evropských dějin, jež těm kacířům nakonec vždy, i když zpravidla trapně pozdě, daly za pravdu. Je již opět pozdě, nebo ještě ne ?

                 
Obsah vydání       13. 5. 2002
13. 5. 2002 Znovu diskuse: jaké jsou hranice demokracie v Evropě? Jan  Čulík
13. 5. 2002 Pim Fortuyn: jeho smrt by měla probudit evropské politiky ze samolibosti
13. 5. 2002 Svět knihy 2002: Selhání pokusu o veletrh světového formátu? Daniela  Pilařová
13. 5. 2002 Bude Čechům, žijícím v zahraničí, přece vrácen komunisty zabavený majetek? Jan  Sammer
13. 5. 2002 Mobilní telefony mohou u benzínových čerpadel vyvolat výbuch Jan  Čulík
12. 5. 2002 Od radosti skočil Slovák hlavičku na betón Lubomír  Sedláčik
13. 5. 2002 K jednáním o prodeji Jihlavských listů
13. 5. 2002 Sedánka v hudební škole Lukáš  Bárta
11. 5. 2002 Pieta - koho ještě zajímá? Jaroslava  Čajová
13. 5. 2002 Evropská unie ohrožuje svobodu a demokracii Evropy Miloslav  Bednář
10. 5. 2002 Jsou dobrovolné podniky udržitelné? Ondřej  Hausenblas
11. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky Jan  Čulík
10. 5. 2002 Financování Britských listů Jan  Čulík
11. 5. 2002 Tomáš Pecina k financování a dosavadní organizační struktuře BL Tomáš  Pecina, Jan  Čulík
10. 5. 2002 Nudný režim Oskar  Krejčí
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů