Bodláky Václava Duška

Milujte ženy - nebudete litovat aneb Jourová na Hrad

23. 5. 2016 / Václav Dušek

Mít v čele státu prezidentku, úleva! V politickém kompostu stěží nalezneme kandidáta vhodného usednout do pražského hradu, dotýkat se prackama vzácných klenotů z doby našeho slavného panovníka Karla IV., onoho politického orla, milovníka chutného božího vína, rozkvetlých dívek a žen, ostrých mužných soubojů, obdivuhodného stavitele, bystrého buditele, úžasného myslitele, tvrdého uchvatitele, císaře římského a krále českého - od mládí žil opěvovaný rek v tvrdých podmínkách, pražádné rozmazlování, naopak.

Máme, domorodci, co jsme chtěli, roztodivné kousky k pohledání. Falešné vizionáře, poctivé milionáře, chudé podvodníky, bezdomovecké vřídky, politické snítky z pohřebních věnců. Hrdlit se o nepodstatné nimrovinky, dennodenní mistrovská dílka, vypínat se v zrcadlovém hradním sále, sám sobě se velmi nadosmrti líbit, být zamilován do výroků nepodstatných, být obklopen služebníny v uctivém předklonu, tokajícími toužebně sotva uzří nejvyššího z nejvyšších... Jaká nádhera okamžiku žití v pomyslném nebíčku slávy.

Ženy mají velkou příležitost, jak odebrat prezidentskou hračku z rukou nepovolaných břídilů, Narcisů zlovolných, napuchlých hlav od silných státotvorných myšlenek; kdy, když ne teď, vážené ženy, dívky, paní, dámy?!

Má slovutná kandidátka splňuje předpoklady k vládnutí v této nelehké době varu, kdy se svět vyvařuje v prádelním hrnci k přečištění národů. Pohyb lidí, levně zastavit nelze. Velkohubá chytrácká prohlášení, rasistické odporné bláboly, nicotné zbabělé obavy - ne, nic nebude fungovat. Silou se z dlouhodobého hlediska ničeho v minulosti natrvalo nedosáhlo. Zmar, nenávist, smrt, otroctví - novověké otroctví však zabaleno do třpytivých cetek, chceš-li, vezmi si plnou hrstí nabízené pahodnoty - ale potom drž demokraticky ústa, podporuj zisk a drobty ze stolu mocných se ti posypou přímo do mlsné tlamy. Pějme píseň dokola, okola stola lala, do omrzení, naprostého vyčerpání - zpěvy jsou nám skoro vším, není pravda?

Předpoklady mé vlídné kandidátky sic neuměle, ale poctivě předkládám: byla zavřena pro údajný trestný čin, který se však nestal; měli jsme prezidenty se zkušenostmi z vězení, že? Praktická politička, žádné žvanírny pro získání obliby zběsilého, zaslepeného davu. Jistě bude ostražitá a vyhne se jmenování tetičky tankistky, chlapíka s gulami zanechá v zapomenutí pod politickými hradbami, nechť si s nimi hrubián hraje limpopo, jak mu libo, i potřeba. Ať sepisuje sbírku hovadinismů ku prospěchu literárního, přehnaně přesetého, neúrodného pole. Mediální topkový čaroděj dobroděj získá čas, aby začal užitečně užívat finanční odměny, že?

Určitě je schopna nedopustit nákupy politických hudrmanic a vypelešených smrtihlávků. Zkrátka a dobře jít cestou práva, spravedlnosti, sociálního cítění - nezapomínat lásky k bližnímu, neposluhovat cizákům, ale sloužit pilnému lidu... Jak málo, a jak hodně to znamená, vedle dalších a důležitých rozhodnutí - ne již panovník, ale panovnice! Císař z obláčku hledí na mou kandidátku - a zdá se, ale opravdu, že mu není lhostejnou. Kdopak bude brát ještě vážně Janka nabitého kroupami, který se údajně stává postavou dramatika - hra s názvem Leze prcek komusi kamsi je prý krátce před dokončením. Truchlohra. Dojímavá výpověď o velespravedlivém človínkovi.

Na zteč, vzácné voličky, chytří voliči! Na Hrad vyšleme ženu.

Vytisknout

Související články

Rojení partajní - vizionáři k nesehnání

2.6. 2016 / Václav Dušek

Doby strnulých hrdinů zvolna odeznívají. Podívejte, drazí občané, u nás doma stálá možnost vystoupat k vrcholu nesmírné blaženosti. Prezidentský úřad se nám údajně silně otřásá v samotných demokratických základech položených v jílovitém terénu. Do bo...

Vize za korunu padesát (pro vyvolené)

26.5. 2016 / Václav Dušek

Evropa a Evropa - staré pořádky a mimořádky, uvažování krále klacka. My eurokomisařům říkáme v severním regionu staří chřestýši. Vylosovanému pak alte klapperschlange, aby to měl z první ruky, z domova. Mladí, bez zátěží od zkušených ještěrů i v...

Tluče bubeníček - vrata zavřena

25.5. 2016 / Václav Dušek

Bubeníček s malým bé, prosím, aby nedošlo k mejlce s hejtmanem Bubeníčkem. My budujeme kapitalistický chodník - Praha - Brusel - Prčice! Divnodějů přehršel, kasuáří krasavci se natřásají v ohradnících postavených voličstvem, jak jinak, než z lásky, p...

Intrikánské včelky bez žihadel

12.5. 2016 / Václav Dušek

Intrikáni poletují lučinami na výsost bohům. Vítejte, odhodlaní otrapové i zpustlé hudrmanice. Koryta obsazena, vzkazuje politický komisař Humus, dávno bez uniformy a terčíku dopraváka. V politických kruzích se mrská, jak ryba v bystré vodě; v nelehk...

Ztracené životy

5.5. 2016 / Václav Dušek

V OKD řádila škodná a následky se dostavily. Šafářovat v lacino získaném, paráda. Utrácet prachy, holedbat se, podporovat jakési nutné kulturní složky - budiž, ale proč nenechali v bance dostatek peněz, aby se vyrovnali s těmi, co pro mameluky dřeli ...

Krizová poučení z letitých omylů...

28.4. 2016 / Václav Dušek

Stará existence se dere do kopce mrzké slávy v pohoří Marnost; krize věku mladého, středního i staršího dělají divy. V krizi nalezneš i zalíbení, abys překonal strach ze závratné budoucnosti. Krize v pravý okamžik bourá zajeté cesty - ruinuje lidsk...

Obsah vydání | Pondělí 23.5. 2016