Polovinu z 12 miliard dolarů, přislíbených pro uprchlíky, státy neposkytly

30. 3. 2016

Grandi zaútočil na "neskrupulózní, neodpovědné politiky", kteří manipulují veřejným míněním a odvracejí pozornost od nutnosti pomoci uprchlíkům k uzavírání hranic. Zdůraznil: "V důsledku toho nyní v Řecku uvízlo 50 000 uprchlíků za strašlivých podmínek. Nemůžeme reagovat na uprchlickou krizi uzavíráním dveří a stavěním plotů."

Téměř polovina z 12 miliard dolarů přislíbených na pomoc syrským uprchlíkům na londýnské konferenci dosud nebyla poskytnuta, konstatoval šéf OSN.

Filippo Grandi uvedl, že je tím silně znepokojen a že je nesmírně důležité, aby státy splnily své finanční přísliby, které učinily v únoru na londýnské konferenci o uprchlících, jíž předsedal David Cameron. Grandi hovořil ve středu na konferenci OSN o rozmísťování syrských uprchlíků, na níž generální tajemník OSN Pan Ki-moon požadoval exponenciální zvýšení globální solidarity a ukončení démonizace uprchlíků.

Přislíbené peníze měly pomoci 4,7 milionům uprchlíků na Blízkém východě zvýšením jejich vzdělávacích a pracovních příležitostí.

Grandi požadoval, aby státy kolektivně souhlasily s přesídlením 480 000 uprchlíků během nadcházejících tří let, což by se mělo stát alternativou k pašování lidí. Uvedl, že 480 000 uprchlíků je jen 10 procent z 4,8 milionů uprchlíků v zemích, jako jsou Jordánsko, Libanon a Turecko.

Existuje prostor pro daleko větší přijímání uprchlíků, jak ukázala Kanada, avšak mnoho členských zemí EU se obrátilo vůči uprchlíkům zády. Grandi dodal: "Kdyby Evropa měla přijmout takové procento uprchlíků, jaké přijal Libanon, musela by přijmout 100 milionů uprchlíků."

Dosud státy celosvětově přislíbily OSN, že přijmou 179 000 uprchlíků, avšak komisař EU pro migraci Dmitris Avramopolous uvedl, že doporučil členským zemím EU, aby přijaly dalších 54 000 syrských uprchlíků, kteří jsou v současnosti v Turecku.

Vysoké komisařství OSN pro uprchlíky uvedlo, že dosud bylo přijato jen 12 procent uprchlíků, kteří potřebují přesídlení a pomoc potřebuje daleko větší množství lidí.

Grandi také zaútočil na "neskrupulózní, neodpovědné politiky", kteří manipulují veřejným míněním a odvracejí pozornost od nutnosti pomoci uprchlíkům k uzavírání hranic. Zdůraznil: "V důsledku toho nyní v Řecku uvízlo 50 000 uprchlíků za strašlivých podmínek. Nemůžeme reagovat na uprchlickou krizi uzavíráním dveří a stavěním plotů."

Země podle Grandiho musejí nabídnout uprchlíkům přijetí, ale také vytvářet další bezpečné cesty jako přijímání do rodin, projekti pracovní mobility v soukromém sektoru, studentská víza, stipendia a víza udělená ze zdravotních důvodů. To ale na konferenci málokdo nabízí.

Grandi pochválil Kanadu a uvedl, že za pomoci Vysokého komisařství OSN pro uprchlíky prověřila, připravila a vybrala k přijetí Kanada během čtyř měsíců 25 000 syrských uprchlíků. Dokázala tak světu, že programy lze realizovat rychle, pokud existuje politická vůle a příslušné finanční zdroje.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 30.3. 2016