Hrad se stal svorníkem českého rasismu a nenávisti

29. 2. 2016 / Daniel Veselý

Při historicky první přímé volbě českého prezidenta jsem svůj hlas dal Miloši Zemanovi. Přiznám se, že to bylo taktické rozhodnutí z nouze, neboť hlas pro Karla Schwarzenberga znamenal zároveň volbu Nečasovy asociální vlády. Tehdy jsem se Zemana, ačkoliv jsem měl vůči němu plno výhrad, zastával proti nesmyslné mediální hysterii stavící na piedestal podivné simulakrum. Od té doby se mnohé změnilo a nyní cítím povinnost se hlasitě vymezovat proti českému prezidentovi, jehož počínání považuji za primární nebezpečí pro českou společnost.

Jestliže má nyní hlava státu podporu asi 70 procent obyvatel, je to k zamyšlení, zvláště když si uvědomíme, jaké názory za absence adekvátní kritické odezvy prezentuje. Vypadá to, že Miloš Zeman může vyslovit libovolný nesmysl a jeho elektorát mu bude tleskat, děj se co děj.

„Jeden z mála Vůdců na Zemi, ochotných hovořit fakta o islámu a islámské imigraci a jejich důsledcích“ ZDE v Bratislavě například hovořil o tom, že se dopustil urážky vlastní země kvůli tomu, že Vietnamci jsou podle jeho slov pracovitější než průměrný český občan. Tímto prohlášením „Vůdce“ ale implicitně tvrdí, že vietnamská komunita přese všechno není skutečnou součástí České republiky; proč by jinak ono konstatování mělo být urážkou českých zemí?

Miloš Zeman svůj nepokrytý rasismus potvrdil i tím, že Slováky označil za „naše lidi“ (ono dělení na „naše“ a „cizí“ je v těchto dnech populární, když pod pláštíkem falešné solidarity hovoříme o nutnosti zaopatřit především naše chudé a potřebné, nikoliv „cizorodý prvek“ v podobě uprchlíků a migrantů). Český prezident opět zdůraznil, že islámská migrace není „integrovatelná“ a není „asimilovatelná“ do evropské kultury, ačkoliv realita je úplně jinde: drtivá většina muslimů je v západní společnosti integrována (v ČR a dalších východoevropských státech žije minimum osob vyznávajících islám, proto zde mají Zemanovy lži tak nebývale plodnou půdu).

Zeman bok po boku vedle dalšího pravého ochránce evropských hodnot – slovenského premiéra Roberta Fica – prohlásil, že islámská civilizace ženám odpírá přístup ke vzdělání a veřejným funkcím, že muž může svou ženu bít a že svědectví ženy před soudem má poloviční hodnotu než svědectví muže. Stačí ale uvést pár relevantních odkazů informujících o postavení žen v islámské společnosti poněkud obšírněji ZDE, ZDE, jež Zemanovy výmysly hravě rozmetají. Co na tom, že jeho jednodušší a nepřemýšlející stoupenci mu budou nadále přitakávat, aniž by se seznámili s komplexní realitou. Lež očividně nemá krátké nohy.

Česká hlava státu velice složitou islámskou věrouku redukuje na její extrémistické excesy – jako by měl kupříkladu salafismus styčné body s mystikou súfismu – a vydává je za obecnou normu. Najde se snad někdo, kdo by s vážnou tváří a za bujarého potlesku tvrdil, že křesťanskou civilizaci reprezentuje Kukluxklan či vražedná Konyho Armáda božího odporu v Ugandě?

Zeman v tomtéž projevu konstatoval, že jediným způsobem řešení migrační krize je i deportace ekonomických migrantů, o nichž prohlásil, že v Evropě nechtějí pracovat, ale chtějí žít „pouze a výlučně ze sociálních dávek, což u nás dělá poněkud odlišná kategorie lidí, kterým se někdy říká nepřízpůsobiví“.

Bylo by asi naivní se domnívat, že by český prezident neznal fakta o benefitech plynoucích z ekonomické migrace ZDE, ZDE, nehledě na hrubě xenofobní poznámku o sociálních dávkách, jíž Zeman prohlubuje již tak silnou averzi řady jeho naslouchačů vůči cizincům, ve snaze působit jako jejich ochránce. A v neposlední řadě došlo i na tradiční otloukánky české společnosti – Romy - kteří si od českého prezidenta vysloužili pořádný štulec.

Český prezident obvinil islám (potažmo muslimy) z toho, že je coby „kultura nenávisti vůči nevěřícím“ a „kultura založená na snaze podrobit si tyto nevěřící a udělat z nich své otroky“ neslučitelný s evropskou civilizací. Tohle je opravdu silné sousto i pro kachní žaludky, neboť Zeman šmahem obviňuje drtivou většinu muslimů z excesů, jichž se dopouští relativně malá hrstka fanatických džihádistů, před nimiž mnohdy prchají právě obyčejní muslimové a jejichž zvěrstva odsuzují významné muslimské organizace.

Mám stále větší dojem, že primární nebezpečí pro českou společnost přichází právě z Hradu. Jestliže český prezident český národ v něčem efektivně spojuje, tak jsou to nenávist, rasismus a xenofobie. Miloš Zeman představuje jakýsi svorník jak pro otevřené neonacisty typu Adam B. Bartoš, tak pro klasické xenofoby – ale i, což je doopravdy nebezpečné, pro mnoho tápajících lidí, kteří mají prostě jen strach z neznámého.

Zemanova řeč je prostá a pochopitelná pro každého – existuje jasně definovaný nepřítel, jejž prezident účelově démonizuje, proti němu je třeba se postavit třeba i se zbraní v ruce. To je vysoce nebezpečná hra, která se projevuje jen v prohlubování zášti, neznalosti a slepého rasismu u mnoha jinak humánně založených Čechů.

Vytisknout

Související články

Simpsonovi v roce 2000: Donald Trump prezidentem

20.3. 2016 / Bohumil Kartous

 Seriál Simpsonovi je velmi bohatým studijním zdrojem pro pochopení života současné společnosti. Zlozvyky, stereotypy a společenské deviace, amplifikované humornou formou s cílem učinit je hmatatelné, odhalit je. A nejen to. Jak upozornil ...

Obsah vydání | Pondělí 29.2. 2016