Normální je nepůjčovat si!

Neziskové organizace, které zdarma pomohou s oddlužením

4. 12. 2014

Reaguji na předchozí články, které doporučují obrátit se v případě potřeby oddlužení (osobního bankrotu) na neziskové organizace, píše Jan Aldera.

Pokud jste z Opavy, z Krnova a z okolí, tak s touto problematikou pomáhá EUROTOPIA Opava o.p.s. (opava.eurotopia.cz).

V mnoha místech ČR také pomáhá Poradna při finanční tísni (www.financnitisen.c).

Určitě bych doporučil využít nějaké neziskové organizace, která z oddlužením pomůže zdarma, protože existuje mnoho podnikatelských subjektů, které za sepis návrhu na oddlužení požadují úplatu pohybující se mezi 5 000 - 20 000 Kč a přitom ne vždy odvádějí kvalitní práci. Někdy dochází k tomu, že si vezmou úplatu, i když je na první pohled zřejmé, že oddlužení nemá šanci a soud ho samozřejmě odmítne. Někdy také dochází k tomu, že subjekty, které půjčují, či zprostředkovávají půjčky "jednou rukou klientovi půjčí a druhou rukou mu ihned nabízejí sepis oddlužení za odměnu", přičemž peníze, které byly klientovi půjčeny jsou odměnou za sepis oddlužení. Toto jednání nejspíš naplňuje skutkovou podstatu trestného činu jak u klienta, tak u takového subjektu.

Správně sepsat oddlužení není vždy úplně jednoduché, takže je v pořádku, že existují subjekty, které si za tuto službu účtují peníze, problémem je spíše kvalita jejich služeb.

Pokud se nepodaří najít neziskovou organizaci, která dlužníkovi pomůže zdarma, spíše bych doporučil obrátit se na advokáta, ale jen takového, který má s touto problematikou zkušenosti.

Oddlužení je často jedinou možnou cestou, jak problém zadlužení trvale vyřešit, ale není pro každého, protože je k němu třeba příjem (či majetek) v určité výši. Je třeba, aby dlužník, realisticky odhadl své možnosti splácet a oddlužením se začal zabývat včas. Základní zásadou je nepůjčovat si na splátky předchozích půjček (tzv. vytloukání klínu klínem).

Od počátku roku 2014 se možnosti oddlužení částečně otevřela i pro ty, jejichž dluhy pocházejí z podnikání a také je možno proces oddlužení financovat podnikáním.

Také je nově možné (a ve většině případů velmi vhodné) oddlužit oba manžely zároveň (tzv. společné oddlužení manželů) a opřít jejich oddlužení o příjem toho z manželů, který více vydělává, pokud příjem druhého manžela na oddlužení nestačí. Je třeba však říci, že praxe Krajských soudu v přístupu k oddlužení je rozdílná v různých částech ČR.

Narozdíl od množství reklam v televizi, které hlásají pravý opak, jsem přesvědčen, že normální je nepůjčovat si. Bohužel silnou mediální masáží se podařilo přesvědčit obyvatelstvo ČR o tom, že půjčovat si na nikoli nezbytné věci je zcela v pořádku.

Také jsme trochu posunuli definici toho, co je nezbytné - jsou mezi námi takoví, kteří za nezbytné považuji třeba televizi za 15 000 Kč a tak si na ni půjčí. Dokud bude existovat masová poptávka po půjčkách, bude také existovat množství firem, které jsou ochotny půjčovat a dluhy také následně vymáhat. Jedinou možností, kterou do budoucna problém vyřeší je odpovědný přístup k půjčkám (což v naprosté většině případu znamená NEPŮJČOVAT SI), což bude znamenat vyschnutí tohoto zdroje příjmu pro tyto firmy.

Pozn. JČ: Je důležité dodat, že např. v Británii je nyní trestným činem, pokud úvěrová společnost nabídne půjčku zákaznikovi, o němž se předem pečlivě nepřesvědčí, že má skutečně možnost ji splácet. Půjčky jsou totiž pro bohaté lidi, protože za půjčené peníze platíte!! a ne pro lidi chudé.

Vytisknout

Související články

Na lži

23.10. 2015 / Ivo Barteček, Štěpán Cháb

Spokojený klient promlouvá? Vychvaluje nakoupenou službu? Půjčil si u lichváře a nemůže si ho vynachválit? Pořídil si pračku a bum ho, ta pračka nemá, no prostě nemá konkurenci? Komentáře, které mají pobídnout ostatní zákazníky ke zmáčknutí tlačítka ...

Státy bezprecedentně omezují práci lidskoprávních organizací

27.8. 2015

Organizace hájící lidská práva čelí globálně největšímu útlaku za celou generaci. Mnoho zemí schválilo zákony omezující jejich činnost. Téměř polovina států světa zavedla předpisy, které omezují práci desetitisíců organizací po celém světě. ...

Obsah vydání | Čtvrtek 4.12. 2014