Éej, jochněm!

16. 9. 2010 / Karel Dolejší

Nečasova vláda včera jednohlasně odvolala z funkce zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába. Jeho teoretický následník se už před časem vyjádřil, že předmětný úřad zmocněnce by bylo nejlépe zrušit, neb pojetí lidských práv, které prosazoval, zdá se býti značně pomýleným.

Lidská práva se prý totiž mají a dají zredukovat na práva individuální. Skupiny -- etnické, kulturní, sociální, náboženské atd. -- žádnými vymyšlenými právy nedisponují. A individuální práva, ta jsou zase de facto právy výhradně vlastnickými -- kdo nic nevlastní, žádná práva vlastně nemá.

A kdo nemá žádná práva, není člověk -- quod erat demonstrandum.

Konec je tedy všem odborářským, socialistickým, liberálním, homosexuálním, lesbickým, feministickým, islamofilním, bruselskobyrokratickým, jakož i všeobecně politicky korektním experimentům hledajícím jakási práva tam, kde by měl být uznáván pouze jediný cíl: Aby se totiž každý poddaný státní moci nejprve sám stal vlastníkem, a teprve skrze tuto identitu vůbec nabyl nějakých práv. Zapšklé/í levicové/í intelektuálky/ové začnou teď nepochybně znova dštít oheň a síru, místo co by likvidátorovi Kocábova dědictví jak se sluší a patří gentle(wo/)mansky gratulovaly/i.

Naopak zastáncům skutečné, nezfalšované, autenticky západní paleokonzervativní svobody bude teď konečně po mnoha letech zase do zpěvu.

Tož tedy, s chutí do toho: Éej, jochněm...

An English version of this article is in CLICK HERE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 16.9. 2010