29. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2003

NE-komunismus, ANTI-komunismus a Václav Klaus

V příloze LN Orientace z 26. 4. 2003 ZDE se prezident ČR v krátkém textu pokusil přenést svůj postoj, svůj názor, svou osobní informaci o tom, jak on vnímá důležitou problematiku související s ideologií komunismu dál - ke čtenářům, k občanům. Prezident ČR si uvědomuje, že je kritizován za to, že byl zvolen také hlasy komunistů, ve svém textu proto vysvětluje (marně?) důležité souvislosti, které jeho postoj občanům ČR objasňují.

Je poučné sledovat, jak každé Já, které je tvůrčím účastníkem děje, vybírá z daného textu tu svou rovinu. V následujících LN z 28. 4. 2003 pan Ladislav Smoljak, známý divadelní a filmový režisér (mimochodem všimli jste si, že "Cimrmani" mohli vystupovat i za komunistů?) v rubrice Úhel pohledu zveřejnil text s názvem Prezidentova scholastická lekce . Místo poděkování za snahu dobrat se ideové podstaty komunismu, jej pan Smoljak dosti hrubě napadl. V celém textu není ani náznak pochopení pro směr prezidentových úvah, textem zní pouze a jedině kritika -- ale to jen na okraj, jak těžké bývá věci vysvětlovat.

Možná bychom si měli vzít příklad z USA a opravdu více táhnout za jeden provaz a více podporovat svého prezidenta -- cožpak se chceme stále radovat z jeho neúspěchů? Pomůže nám to? Zdá se, že záleží pouze na tom, jakou vůli projevíme.

Václav Klaus si vytvořil vlastní definice slov "antikomunismus" a "nekomunismus". Myslím, že není dobré se přít o to, zda jedině takto a pouze takto lze obě slova naplňovat konkrétním obsahem, je velmi důležité nejprve pochopit, proč je toto odlišení vhodné, a především to, co chtěl Václav Klaus říci.

NE-komunismus

Ideový směr, který považuje celý myšlenkový postup komunismu - počínaje ideovými základy a konče politickou praxí - za špatný. Skutečný NEkomunismus musí být především důsledně pravdivý: hlásá-li člověk určité ideály, musí podle nich sám žít, tj. např. platit daně, nekrást, nepodvádět, vždy mluvit pravdu a tedy svým vlastním živým příkladem tyto ideály oživovat. Vždyť komunismus to byl, kdo o dobru, kráse a Ráji pouze mluvil a mluvil a mluvil. Základem praxe komunismu není ani tak soustava názorů z politické ekonomie, jako trvalá a opakující se LEŽ.

ANTI-komunismus

Společenská nálada, pro kterou je typické povrchní paušalizování a zjednodušování. (Příklad: Zastáváš se učitelů a radíš jim stávkovat? -- Jsi komunista!) Z historie vytrhává jednotlivá fakta a bez souvislostí jimi nálepkuje své nepřátele. Období po roce 1989 je v ČR právě obdobím tohoto primitivního antikomunismu, přičemž podstatné společenské jevy, které byly v komunismu přítomné, nejenže nevymizely -- přes halasný antikomunismus -- ale naopak zesílily: lež, korupce, podvody, úplatky a nepoctivost všeho druhu. Obyčejný člověk si pak častokrát přeje návrat komunismu, protože "to za něj nebylo" -- a má mnohdy pravdu.

Václav Klaus antikomunismus kritizuje takto: "...povrchní, negativistický pohled na svět, který sice velice silácky zastával některé evidentní nekomunistické postoje, ale ze kterého vůbec nevyplývalo, proč mu komunismus vadí a čím by měl být nahrazen".

Myslím, že je velice dobré si tento rozdíl uvědomit a souhlasím proto s tímto výkladem -- s výkladem prezidenta ČR. Tedy my všichni, kteří nevěříme v to, že lze nějakým jednoduchým geniálním nařízením či akcí "shora" zavést lepší pořádek, jsme NE-komunisté. Avšak ne pouze proto: existuje celá řada jemných i podstatných důvodů, které není lehké zde v krátkosti postihnout.

Ve svém textu dále Václav Klaus vysvětluje, že dobře vnímá široké spektrum příznivců komunistické ideologie (v mnohém se lišil "italský kavárenský myslitel Gramsci od Stalina a Beriji") a doporučuje studovat tyto odlišnosti -- byť "na podstatě věci to nic nemění".

Náprava věcí shora nebo zdola?

Václav Klaus píše: "Mojí celoživotní zkušeností bylo i to, že slovně nejvíce antikomunističtí většinou nebývali ti lidé, kteří komunismem nejvíce trpěli, ale spíše ti, kteří nejvíce záviděli těm, kteří se u nás (nebo na Západě) měli lépe než oni. Byli mezi nimi i salonní diskutéři, kteří antikomunistická hesla sice nahlas vykřikovali, ale v podstatě svého myšlení byli komunismu velice blízcí. Zastávali projekty sociálního inženýrství, chtěli dostávat, aniž by něco ekvivalentního dávali, chtěli svobodu hlavně pro sebe, chtěli násilnou změnu poměrů či režimu u nás i jinde shora (či ozbrojenou akcí). Obecně řečeno, chtěli usilovat o ,nápravu světa` na základě -- řečeno s Misesem -- konstruktivistického human design, nikoli na základě spontánní human action."

Svět - reálné děje a subjektivní popisy

Velmi záleží na skutečném pochopení souvislostí, které ve 20. století neblaze určovaly osudy milionů lidí. K čemu je definice komunismu, která začne soukromým vlastnictvím, pokračuje teorií o vykořisťování a ve svém závěru stanovuje určité krásné cíle -- když toto vše, toto celé neslouží k ničemu jinému, než k polapení člověka do ideologické mucholapky, ze které téměř není úniku?

Zamysleme se dnes nad tím, zda manipulace (komunistická či jakákoliv jiná), dříve často očividně hrubá, neotesaná a primitivní, nebyla dnes pouze oblečena v nový, jemný a přitažlivý šat.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2003
29. 4. 2003 Američtí vojáci "usmrtili 13 demonstrantů" v Iráku
29. 4. 2003 Bush "chce zlikvidovat vládní systém dvacátého století"
29. 4. 2003 Iráčtí šiité protestovali proti bagdádským rozhovorům o utvoření nové vlády
29. 4. 2003 NE-komunismus, ANTI-komunismus a Václav Klaus Michal  Rusek
28. 4. 2003 Česká republika: proč to nejde Jan  Čulík
28. 4. 2003 Pohlednice z Timoru IX. Jaroslav  Kováříček
28. 4. 2003 Británie: ředitelé nebudou dostávat prémie za to, že přivedli svou firmu k bankrotu Jan  Čulík
29. 4. 2003 MZV ČR: "Kampaň ČT o vstupu do EU není součástí komunikační strategie české vlády"
29. 4. 2003 IDET 2003 terčem kritiky a protestů
29. 4. 2003 Ve Zlíně se bude po osmé konat divadelní festival Setkání-Stretnutie Jarmila  Trávníčková
28. 4. 2003 Česká televize loudí promlčené poplatky Radek  Mokrý
28. 4. 2003 SOS k promlčeným televizním poplatkům Karel  Pavlík
27. 4. 2003 Výzvědné agentury obvinily Bushe a Blaira ze zkreslování a z falšování důkazů
28. 4. 2003 CVVM: Čeští občané se stále drtivou většinou stavějí proti útoku na Irák
27. 4. 2003 Knihovny a jejich lidé? Zbytkový resort státu? Ivo V. Fencl
28. 4. 2003 Anarchistický 1. máj
"Za svobodnou anarchistickou společnost"
29. 4. 2003 První máj s komunisty, sociálními demokraty a odboráři
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003