28. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2003

Česká televize loudí promlčené poplatky

Uplatníte-li námitku promlčení, nemusíte platit televizní koncesionářské poplatky po promlčecí lhůtě tří let. Je-li váš příjem nižší než 1,4násobek životního minima, televizní poplatek nemusíte platit vůbec. Česká televize vás o těchto skutečnostech v dopise, vymáhajícím zpětně televizní poplatek za několik let, neinformuje:

Kavčí hory se probudily po dlouhém spánku. Útvar televizních poplatků totiž minimálně od počátku letošního února obesílá domácnosti skutečných i domnělých koncesionářů upomínkami se složenkou v doporučených dopisech (jeden za 17 Kč).

Ukázku jedné takové "na ulici nalezené" upomínky celkem na 3400 korun přinášíme. Z Kavčích hor ji odesílali v úterý 4. února 2003.

Vedoucí útvaru televizních poplatků JUDr. Eva Dubová píše:

"Vážená paní, vážený pane, při kontrole plateb televizních poplatků bylo zjištěno, že jste nezaplatil(a) televizní poplatky za měsíce...".

Následuje výčet měsíců a ... roků.

Mezi nimi jsou ovšem takovéto perly: červen 1996, červenec až září 1997, květen až srpen 1998, něco z let 1999 až 2003.

"Úhradu dlužné částky proveďte prosím nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo bezhotovostně na účet České televize. V případě změny bydliště zašlete prosím, ve výše uvedené lhůtě kopie dokladů prokazující úhradu televizních poplatků za upomínané období na Vaší současné adrese.

Dovolujeme si Vás upozornit, že po této lhůtě je Česká televize, ve smyslu §7 zákona č. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění, oprávněna domáhat se svého práva u soudu."

Rozesílané upomínky obsahují složenky rovnou s vytištěnou částkou. Útvar paní Dubové tak úmyslně vymáhá i peníze, na které televize vlastní nedbalostí ztratila nárok. Poplatky nejsou rozděleny na promlčené a nepromlčené. Nevěříte?

Neplaťte promlčené

Účastníci jakéhokoliv soudního řízení totiž mohou vznést námitku promlčení. Záleží ovšem jestli je koncesionář k televizi ve vztahu obchodně-právním nebo občansko-právním. Zdravý rozum říká to druhé, ale dneska jeden neví, "která bije", takže:

  1. V případě obchodně-právního vztahu by se právo promlčelo v souladu s § 397 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, po čtyřech letech. Promlčecí doba by začínala běžet ode dne splatnosti jednotlivých účtů, jak říká § 392 tohoto zákona, konkrétně jeho první odstavec.
  2. V případě občansko-právních vztahů se právo promlčí po třech letech. Přesně podle § 101 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů. Promlčecí doba počíná běžet ode dne kdy právo mohlo být poprvé uplatněno u příslušného orgánu, tj. od prvého dne prodlení. Tedy nikoliv od prvého dne, kdy úředník placený veřejností dopije kávu, přestane se houpat na židli a rozhodne se pracovat.

V případě dluhu na zdravotním pojištění platí lhůta pětiletá.

V našem případě platí pro koncesionáře bod 2.

Dobrý vtip?

Praktici říkají, že nejhorší smrt je z vyděšení. Mnoho domácností se však rozklepe, uchopí několik tisícikorun a odnese je na nejbližší poštu s pocitem viny. Po oprávněnosti požadavku zaplacení pátrat nebudou. Příslušné ústřižky televizních složenek významné procento domácností neskladuje a kdo by si jednotlivé měsíce sedm let pamatoval.

Adresát nalezené "televizní" složenky se zřejmě nevyděsil a zachoval se pragmaticky -- vyhodil ji.

Zbývá se však zamyslet nad jednáním útvaru poplatků našeho veřejnoprávního hlasatele "pravdy a lásky". Mnoho let se o nic nestará a pak nehorázně blufuje a požaduje pod pohrůžkou v praxi nevymahatelné peníze.

Platícím koncesionářům by vedení ČT mělo srozumitelnou formou sdělit, kteří úředníci z Kavčích hor svým nekonáním způsobili podniku přesně změřitelnou finanční ztrátu.

Můžeme se totiž přesně dozvědět, kteří za ztrátou vězí. Nevěříte?

Vyhoďte úředníka

Pokud dojde k soudu, kterým televize vyhrožuje, tak podle zákona č. 71/ 1967 o správním řízení (správní řád), opět v souladu se zněním pozdějších předpisů, se obeslaní v případě zahájení správního řízení mohou dožadovat, aby byli seznámeni, na podkladě jakých podkladů bylo toto řízení zahájeno a kdo je podepisoval. Podle ustanovení § 32 téhož zákona je navíc správní orgán -- soud, povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci stav věci a za tím účelem si od České televize opatřit podklady potřebné pro rozhodnutí.

JUDr. Eva Dubová by měla veřejnosti jasně sdělit, který zodpovědný úředník měl agendu poplatků včetně kontroly na starosti a jak se bude na vzniklé škodě spoluúčastnit.

Zacinkejte si klíči, probuďte se, žijeme v právním státě. Nebo ne?

Kdo je osvobozen?

Zde se omezíme na prostý výňatek ze zákona č. 252 ze dne 8. prosince 1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, kterým se ohání "poplatkový útvar" JUDr. Dubové:

§ 2, odstavec č.4 Od rozhlasového poplatku a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima,

b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Jinými slovy -- až 25 procent českých občanů může být od koncesionářských poplatků osvobozena, jenomže o tom neví.

Televizní poplatek:

Do 30. června 1997 -- 50 Kč/měsíc

Od 1. července 1997 -- 75 Kč/měsíc.


Pozn: Promlčením právo nezaniká, pouze se se stává podmíněným. Pokud dojde k soudu a povinný nevznese námitku promlčení, soud k promlčení nepřihlíží a právo může přiznat. Teprve uplatnění námitky promlčení způsobuje, že nárok zaniká, právo se stává nevynutitelným a soud je nemůže přiznat.

                 
Obsah vydání       28. 4. 2003
27. 4. 2003 Výzvědné agentury obvinily Bushe a Blaira ze zkreslování a z falšování důkazů
28. 4. 2003 CVVM: Čeští občané se stále drtivou většinou stavějí proti útoku na Irák
27. 4. 2003 Knihovny a jejich lidé? Zbytkový resort státu? Ivo V. Fencl
28. 4. 2003 Česká televize loudí promlčené poplatky Radek  Mokrý
28. 4. 2003 SOS k promlčeným televizním poplatkům Karel  Pavlík
28. 4. 2003 Česká republika: proč to nejde Jan  Čulík
27. 4. 2003 Tony Blair stál skutečně těsně u konce své kariéry
28. 4. 2003 Saddám vyjednával s organizací al Kajda
28. 4. 2003 Británie: ředitelé nebudou dostávat prémie za to, že přivedli svou firmu k bankrotu Jan  Čulík
28. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
Elifas Levi, Faustův dům a seznamy agentů StB
Hugo  Schreiber
28. 4. 2003 Svoboda dráždí Klause (a naopak) Josef  Trnka
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech