18. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 9. 2002

Je fyzika v krizi?

Fyzika je v krizi, běduje časopis Physics Today, který vydává American Institute of Physics ... Nejlepší studenti se dnes rozhodují studovat biologii, případně počítačovou vědu...

Ztratili jsme své ideály a soustředěné ohnisko jako jednotný obor vědeckého výzkumu, argumentuje v tomto časopise Sidney Nagel. Hlavní oblastí výzkumu byla částicová fyzika. Byla "základní". Fyzikové dospěli k přesvědčení, že nejlepší věda je redukcionistická a že všechny ostatní vědy lze v principu nakonec redukovat na fyzikální zákony. Částicová fyzika byla vyvrcholením tohoto názoru. Ostatní disciplíny ve fyzice se často považovaly jen za studium jevů, které vyplývaly z intenzivního objevování zákonů v oblasti vysoké energie. Úkolem fyziky bylo odhalit základní přírodní zákony a fyzikové se domnívali, že nejdůležitější jsou ty zákony, které se zabývají elementárními částicemi.

Tento názor se postupně opouští. Částicová fyzika už nehraje hlavní roli, a tak nyní vládne mezi fyziky daleko menší shoda o tom, co by mělo být konečným cílem fyziky. I když dochází v mnoha oblastech tohoto oboru k významným objevům, nevznikla ve fyzice žádná jiná vedoucí skupina.

Fyzikové si nyní už nejsou jisti, co je hlavním cílem fyziky. Stoupl význam jednotlivých podoborů v oboru fyziky a tyto podobory se nyní vyvíjejí dost samostatně.

Mezi jednotlivými subdisciplínami nevládne zrovna silné porozumění. Fyzikové řádně neoceňují, co se děje v jiných oblastech jejich vědy, než v těch, jimiž se zabývají oni.

Druhým významným konfliktem je nevyhnutelný konflikt mezi velkou a malou vědou. V oblasti "velké" fyziky se realizují obrovské projekty, na druhé straně však existují minimalistické experimenty užívající jen minimum nejmodernějšího zařízení. Z toho pak vznikají problémy: jaké právo má fyzik z jednoho podoboru rozhodovat o tom, zda má být v ústavu jmenován nový fyzik v jiném podoboru.

Třetí rozkol existuje mezi základním a aplikovaným výzkumem. Často fyzikové debatují o tom, co je lepší, nakonec většinou debatu uzavřou, že má jejich výzkum aspekty obojího.

A pak existuje rozkol mezi studiem nově se objevujících jevů a reduktivní vědou. Mnoho vědců už dnes nepřijímá názor, že je redukcionismus nadřazen ostatnímu vědeckému zkoumání. Ptáme se, zda je příroda jablko anebo cibule. Přesněji řečeno: má příroda jádro, které se radikálně odlišuje od vnějších zón a které obsahuje sémě pravdy (to je redukcionistický přístup), anebo je příroda cibule, kdy je každá její vrstva jen volně přičleněna k vrstvě pod ní? Takže chceme-li studovat geologii anebo biologii, musíme znát redukcionistickou fyziku? Určitě ne. Věda poskytuje provázanou, navzájem důslednou analýzu jednotlivých jevů.

Zároveň vzniká obrovské vzrušení v jiných vědeckých oborech, jako je biologie a počítačová věda. V očích veřejnosti jsou nyní tyto obory daleko zajímavější než fyzika a studenti chtějí studovat hlavně je. To vyvolává mezi fyziky určitou nejistotu.

Fyzikové by měli znovu nalézt společnou řeč, argumentuje autor. Například lze konstatovat, že všichni z nich studují univerzální charakteristiky toho, jak je organizována hmota a energie.

Je také zapotřebí jasněji definovat, které velké otázky stále ještě čekají na odpovědi a které povedou k otevření nových vědních oborů.

                 
Obsah vydání       18. 9. 2002
18. 9. 2002 Pohádka o drsném prezidentovi a rozbředlém Špidlovi Štěpán  Kotrba
18. 9. 2002 Jaké byly včerejší Události v České televizi? Jan  Čulík
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky
18. 9. 2002 Christopher Reeves obviňuje prezidenta Bushe, že brání výzkumu kmenových buněk
18. 9. 2002 Manifest funglnového umění: Supermarketing Sex ve sprše
18. 9. 2002 Výboje Sexu ve sprše Sex ve sprše
18. 9. 2002 Sex ve sprše: Literární časopisy jsou děvky!
18. 9. 2002 Hitler Eugen  Haičman
18. 9. 2002 O dětinskosti a dětech v saku a kravatě Josef  Trnka
17. 9. 2002 KSS: Cestovanie strojom času do minulosti Daniel  Krajcer
17. 9. 2002 Kto je väčší č....., policajt alebo sudca ? Lubomír  Sedláčik
17. 9. 2002 Je fyzika v krizi?
17. 9. 2002 Ekologická koalice do voleb pro Prahu
17. 9. 2002 Irák prý "vpustí do země inspektory OSN"
17. 9. 2002 Labouristický rebel zaútočil na "všiváka" Blaira: Jak britská vláda udržuje v parlamentě mezi poslanci disciplínu
17. 9. 2002 "Nová" Česká televize Fabiano  Golgo
12. 9. 2002 Konto Občanského sdružení Britské listy Jan  Čulík