Hnutí Occupy Wall Street zapouští kořeny v ulicích amerických měst

13. 10. 2011 / Daniel Veselý

Tento rok je přímo uhranut skutečným vzepnutím občanské společnosti na čtyřech kontinentech, počínaje Arabským jarem, které zažehl očistný a zároveň smrtící oheň mladého Tunisana a jehož plameny rozpoutaly ještě na jaře a v létě protestní tsunami v Řecku, Španělsku a Velké Británii, aby přinesly horké evropské léto. A nyní nadešel neméně žhavý Americký podzim. Ten jako by symbolicky zasáhl srdce ekonomického Predátora nedaleko od "Liberty Plaza" v podobě hnutí Occupy Wall Street ZDE (OWS) a kruh jako by se uzavřel. Budeme moci po odeznění požáru, až na čtyřech kontinentech zbudou jen doutnající uhlíky moci hovořit o masové revoluci, jež nemá od konce 60. let obdoby?

Murdochův ředitel donucen odstoupit z vedení amerického Wall Street Journal kvůli podvodu

13. 10. 2011

Andrew Langhoff, jeden z nejvýznamnějších ředitelů Murdochovy News Corporation v Evropě, byl nucen odstoupit, poté, co deník Guardian objevil, že podvádí ohledně počtu prodaných výtisků Murdochova hospodářského deníku Wall Street Journal. Guardian zjistil, že Wall Street Journal skupoval prostřednictvím svých evropských poboček tisíce výtisků svého listu za zlevněnou cenu, a tak mystifikoval čtenáře a zadavatele reklamy ohledně skutečných údajů o prodaných výtiscích.

"Obskurní" Slovensko, imperiální arogance a duch Mnichova

13. 10. 2011 / Karel Dolejší

Podle Marka Gongloffa, člena redakčního týmu listu Wall Street Journal, je Slovensko, jež neschválilo rozšíření fondu EFSF, "obskurní" zemí. Ta prý v minulosti náležela do Maďarské a Velkomoravské říše, "již porazili Theoden a Gandalf v bitvě u Helmova žlebu". Gongloff nabádá čtenáře, aby si jméno "Slovakia" nepletli se "souvlaki" či Slovinskem. To vše se ovšem u příslušníka národa, jehož prezidenský kandidát varuje před sílícím Sovětským svazem, ještě jakžtakž snese.

Krach Západu?

13. 10. 2011 / Jan Čulík

Já bych to s tím krachem Západu neviděl tak černě, jak to vidí Karel Dolejší, jehož analýzy mě někdy připadají trochu přehnaně pesimistické. Arogance některých amerických komentátorů, pro niž nemají žádný důvod, je samozřejmě faktem. Jenže při cestování po západní Evropě mi přijde, že především Evropská unie, navzdory byrokracii a nepružnosti v Bruselu, má stále ještě pozoruhodné ekonomické, politické a sociální zdroje. Míra bohatství např. Německa se zdá být skoro nedosažitelná.

Ať už je tomu jakkoliv, na Západě je ČR ekonomicky, politicky a vlastně i sociálně závislá. Pokud by Západ skutečně zkrachoval, nebyla by to zrovna legrace ani pro Českou republiku. Myslím, že kauza jednoho arogantního komentátora (kdoví jakou roli na pádu kdysi renomovaného ekonomického deníku Wall Street Journal mělo to, že ho r. 2007 koupila mafiánská společnost Ruperta Murdocha) je v této souvislosti docela podružná.

Dobešovo národní desatero, aneb nic, ale naše... a jak to zaplatíme?

11. 10. 2011

tisková zpráva ProAlt, Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Ve čtvrtek 13. října 2011 od 17 hodin pořádá iniciativa ProAlt happening a veřejnou diskusi u permanentního petičního stánku na Náměstí republiky v Praze. Happening i diskuse budou týkat situace ve školství. Happening s názvem "Dobešovo desatero, aneb Nic, ale naše" míří proti záměru ministra Dobeše změnit rámcové vzdělávací programy základních škol a přidat do osnov výchovu k národní hrdosti.

Polština jako druhý jazyk v Británii

13. 10. 2011 / Jan Čulík

V Británii žije v současnosti 600 000 Poláků a množství ostatních Středo a Východoevropanů. Jen v glasgowské čtvrti Govan žije asi 3000 Čechů a Slováků. V obchodech nacházíte středoevropské potraviny, v městských čtvrtích jsou české a polské obchody. Ve Skotsku žije 65 000 Poláků, je jich tam víc než mluvčích starobylé skotské galštiny, kterýžto jazyk vláda silně podporuje.

Stále častěji se setkáváte na veřejnosti s dvojjazyčnými nápisy jako je tento na letišti v Edinburku. Před bezpečnostní prohlídkou se tam promítá živý obraz letušky, která promlouvá k cestujícím nejrůznějšími jazyky - mimo jiné i v polštině.

Glasgow University ve své posledlosti komercionalizací postupně likviduje uprostřed tohoto sílícího multikulturního prostředí jediné centrum pro studium jazyků a kultur středovýchodní Evropy ve Skotsku.

V Ostravě je poškozen i genom dospělých

13. 10. 2011

V r. 1994 jsem se zabýval vlivem některých sloučenin na DNA a zjistil jsem, že v Ostravě dochází k ovlivnění chromozomů znečištěným ovzduším nejen u dětí, ale i dospělých. Narazil jsem na značný nezájem o problematiku a protože jsem přešel na jinou práci, dále jsem se věcí nezabýval. Jen jsem občas zaregistroval varování odborníků, odezvu nenašlo. Snad britský dokument podnítí aktivitu úředníků, píše Ivan Sommer.

Situace není tak jednoduchá, že by šlo o pověst regionu. Ze strachu, aby nepřišli o práci, lidé i jinde pracují v závadných pracovních podmínkách poškozujících jejich zdraví.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

Nová vláda v Lotyšsku

13. 10. 2011

Pravicově extremistická strana "Vše pro Lotyšsko!" je poprvé součástí lotyšské vládní koalice, sdělil předseda vlády Valdis Dombrovskis. Obránci lidských práv jsou zděšeni, píše zpravodaj listu Tageszeitung Reinhard Wolff za Stockoholmu.

Vedení strany neslyší rádo, když je "Visu Latvijai!" ("Vše pro Lotyšsko!") označována za neo- nacistickou stranu nebo se jí vyčítají fašistické rysy. Avšak jak jinak by se měla chrakterisovat strana, která ve své programatice a symbolice -- až ke stranické uniformě s runovou páskou na rukávě -- takové spojitosti vědomě sama vytváří?

Strana, která by chtěla deportovat statisíce lidí jen pro jejich etnický, ruský, původ ze země? A jejíž aktivisté o sobě dávají vědět jako spolupořadatelé každoročních oslav lotyšských SS veteránů a násilných protestů proti homosexuálům..?

Podrobnosti v němčině ZDE

Angličané budou vyšetřovat snahy skotských nacionalistů odtrhnout Skotsko od Británie

13. 10. 2011

Šéf skotských nacionalistů Alex Salmond čelí intenzivnímu tlaku z londýnského parlamentu, aby zveřejnil podrobnosti plánovaného referenda o nezávislosti Skotska. Skotští poslanci v londýnském parlamentu totiž souhlasili se zahájením dvou vyšetřování ohledně rozsahu a legálnosti Salmondových plánů na samostatnost Skotska.

Parlamentní výbor westminsterské sněmovny pro záležitosti Skotska bude zkoumat, jaký dopad by případná nezávislost Skotska měla na skotský bankovní systém, na členství Skotska v Evropské unii, na starobní důchody a na armádu. Vyšetřování má také zkoumat, kolik bude případná nezávislost Skotska stát.

Dopravní podnik trestá neplatící cestující stejně jako ty, kteří zaplatili 93 % jízdného

13. 10. 2011 / Jan Hošek

Ve skutečnosti jsou výše uvedení platící pasažéři trestáni dokonce ještě přísněji než ti, kteří se neobtěžovali koupit si jízdenku vůbec. Z právního pohledu je to tak zřejmě správně, neboť v souladu se smluvními přepravními podmínkami. Je to však spravedlivé? A dává to ekonomickou logiku?

Jakožto člověk, který pouze občas využívá (pražskou) městskou hromadnou dopravu (MHD), řeším čas od času jeden a tentýž problém. Co s jízdenkami, které jsem si nakoupil do foroty, když dopravní podnik (DP) změnil tarify MHD a moje jízdenky tím prohlásil za neplatné? Ano, mohl bych nasednout na tramvaj, autobus či metro a dojet je vrátit. Náklady tohoto postupu by však značně převyšovaly výnosy. A tak většinou tu jednu dvě jízdenky prostě projedu a sám sebe při tom uklidňuji, že vlastně nedělám nic tak hrozného. Zatím jsem měl štěstí a nepotkal se při takové jízdě s revizorem. Bohužel tolik štěstí neměla moje neteř, která naopak čas od času přijede na návštěvu z Prahy k nám do Hradce Králové. Označila si jízdenku, kterou si zakoupila při předchozí návštěvě (v ceně 14 Kč), a bohužel na revizora narazila. Platný tarif v té době byl 15 Kč.

Česko je civilizovanou zemí, na rozdíl od Británie

13. 10. 2011

Česká republika je civilizovanou zemí, ve které si i soudci čas od času kladou otázky. Jízdenky lze -- alespoň v Praze a v Ostravě -- po zdražení vyměnit za nové (po doplacení rozdílu v ceně).

Jak by si asi poradil soudce v zavedené demokracii, Spojeném království, s pokutou £155 za vystoupení z vlaku o stanici dříve, než stanovila jízdenka? Viz ZDE

V tomto případě to dopadlo dobře:

An East Coast spokesman said: "The terms and conditions of the advance purchase first class ticket, which Professor Evans used, clearly state that breaking a journey en route, or starting from an intermediate station, is not permitted.

"We contacted Prof Evans and, as we accept this was a genuine mistake on his behalf, we have cancelled the excess fare as a gesture of goodwill."

Mluvčí železniční společnosti uvedl: "Podmínky pro zakoupení jízdenky první třídy předem, jako to učinil profesor Evans, jasně uvádějí, že přerušení cesty, nebo její zahájení ze stanice na cestě, není dovoleno.

Spojili jsme se s profesorem Evansem a uznáváme, že došlo z jeho strany ke skutečnému omylu. Proto jsme pokutu jako gesto dobré vůle zrušili."

Ale je tu nějaká záruka, že je Británie rozumnější Česka?

Starší jízdenky mi odmítli proplatit

13. 10. 2011

Starší nepoužité lístky ( http://www.dpp.cz ) v hodnotě 8 a 10 Kč mi na centrále DPP v ulici Na Bojišti v Praze 2 odmítli proplatit., píše Martin Markovič.

Pozn. JČ:Že by peníze, svěřené Dopravnímu podniku před časem, jaksi přestaly mít svou hodnotu? Naopak by snad DPP měl doplatit úroky, ne?

Nezaměstnanost v Británii je nejvyšší za posledních 17 let

13. 10. 2011

Oficiální počet nezaměstnaných v Británii dosáhl v důsledku hromadného propouštění ve veřejném sektoru a úpadku podnikatelské důvěry ve čtvrtletí do srpna 2011 2,57 milionu lidí. Byl nezaměstnaný i rekordní počet 991 000 osob mladších 25 let. Počet nezaměstnaných je nevyšší od roku 1994 a dosáhl 8,1 procent. Lidem, kteří mají zaměstnání, rostou platy o 1,8 procent ročně - o méně než polovinu roční inflace.

Podrobnosti v angličtině ZDE

"Zlaté esíčka" - není to chyba gramatická, je to chyba grafiky

13. 10. 2011 / Věra Říhová

K článku o názvu výrobku firmy Opava musím podotknout, že nelze spojovat výrobní značku s názvem výrobku. "Zlaté" je název značky a jako takový není součástí názvu výrobku "Kolečka" nebo "Esíčka".

Slovo Zlaté je součástí obrázku s prstýnkem, není tedy přívlastkem podmětu. Kolečka i Esíčka mohou být v tomto případě vanilková, kakaová, kokosová nebo třeba maková, ale v žádném případě zlatá.

život ve dvou místnostech

13. 10. 2011 / Jan Těsnohlídek


život ve dvou místnostech je
pravidelnej režim je
adresa trvalýho pobytu a
adresa zaměstnavatele

život ve dvou místnostech je
rodný číslo je
telefonní číslo a
číslo účtu

obchody
domy
fabriky
nemocnice
všechno

je připravený

Z autorovy sbírky RAKOVINA, která právě vyšla a je možno si ji objednat ZDE

Veterán CIA: USA se ve věci íránského spiknutí "nebezpečně mýlí"

13. 10. 2011

Bývalý zpravodajský analytik Robert Baer v pořadu stanice ABC The World Today varoval Obamovu administrativu, aby ustoupila od obviňování Íránu z pokusu o zabití saúdského velvyslance ve Washingtonu. Podle Baera bylo spiknutí natolik amatérské (způsob zaslání peněz, přímočaré spojení s mexickou drogovou mafií), že patrně nebylo naplánováno íránskými úřady, a americké vyhodnocení je možná nebezpečným omylem. Baer se domnívá, že Spojené státy musejí otevřít přímý diplomatický kanál s íránským režimem, protože jinak hrozí válka.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Je to jak s bitou manželkou

12. 10. 2011

Dnes jsem četl na Britských listech článek pokračující v tématu špatného ovzduší v Ostravě, píše Martin Kanis z Ostravy. Měl jsem možnost s kolegy prodiskutovat dění, které se zvedlo po uveřejnění reportáže, a musím oznámit, že naprosto souhlasíme s vaší reakcí ohledně docela nepochopitelné reakce odborářů, některých místních sdružení a lidí ostravského "tvrdého jádra".

Víte, musel jsem se pousmát, tohle je krásná analogie... Představte si vztah, kde partner nejde pro ránu daleko, ženu to trápí, ve vztahu není šťastná (je možná snad na bití zvyklá?), avšak když někdo projeví tendenci ji pomoct, a vynést na veřejnost tuto - ano krutou - pravdu, první kdo uslyší slova kritiky, je strůjce nápravy. Žena si stěžuje: "Jak teď budu vypadat?", " Snad se mnou nerozvede." "Co si sama počnu?" "Ono to není až tak hrozné".

Bohužel, je! Odkudkoliv slýchávám (a na tom jsme se shodli), že to jaká je tady v Ostravě špína a zápach (nejen vzduch), pamatují místní lidé naposledy hluboko před rokem 89. Takže zdar a sílu! Jsme opravdu vděčni, že se bijete (bijí) za nás ...

Eva Schallerová: Ostravské děti jsou skutečně v ohrožení

12. 10. 2011

Dobré ráno,

přeposílám odkaz na zajímavý názor související s anglickým dokumentem, píše ostravská lékařka Eva Schallerová.

Já osobně jsem se poprvé s Britskými listy setkala před několika lety, když se náš docent Jančík musel veřejně omlouvat náměstku Novákovi, šlo o stromy v Porubě.

Co se týče mého názoru na zmíněný dokument, budí to dost podiv, ale kdo mne zná, těžko mohl očekávat, že budu sdílet názor těch, co se to tady snaží už tolik let zamést pod koberec.

Evropská unie a Rusko kritizují uvěznění Tymošenkové

12. 10. 2011

Ukrajina přestala flirtovat s demokracií a s integrací do EU, když v úterý odsoudila bývalou premiérku Julii Tymošenkovou na sedm let do vězení při procesu, který většina lidí považuje za hon na čarodějnice.

Evropská unie uvedla, že je "hluboce zklamána" odsouzením Tymošenkové, a varovala, že reviduje své styky s Ukrajinou. EU opakovaně varovala prezidenta Viktora Janukovyče, že odsouzení Tymošenkové povede k ukončení rozhovorů o posílení styků mezi Bruselem a Kyjevem.

Marný boj senátora Štětiny proti BIS

11. 10. 2011 / Petr Uhl

Těžko mě může něco tak moc zvednout ze židle jako společná akce senátora Jaromíra Štětiny a jeho chráněnce "disidenta" Vladimíra Hučína.

Štětinovo tvrzení z minulého týdne, že poslanec František Bublan (nestraník za ČSSD) a ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiří Lang ochromují činnost sněmovní komise pro kontrolu BIS v kauze bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína, je nehorázná lež. Shoduju se v tom s BIS, jak mám proti ní výhrady. Lež je silné slovo, ale já, a asi i BIS, jsme usoudili, že i kdyby to Štětina žaloval, že to u soudu ustojíme.

Jak usmrtit pana Avlakího, aneb Konec ústavy Spojených států amerických

12. 10. 2011 / Karel Dolejší

"What's in a name? / that which we call a rose / By any other name would smell as sweet..."
William Shakespeare

Podle římského historika Tita Livia vznikla první kodifikace římského práva - známá coby Zákon dvanácti desek - ve sporu mezi patricii a plebeji. Kompromis ukončil předchozí praxi, kdy patriciové zákony tajili a tak si je mohli vykládat pokaždé výhradně ve svůj vlastní prospěch.

Čí je Kalousek ministr?

12. 10. 2011 / Petr Wagner

Dluhopisy vydané ministerstvem financí jsou geniální nápad. Výnosy jsou vysoké a nejsou zdaněné. Kdokoliv má peníze může je zhodnotit neobvykle. Kdokoliv má šedé peníze může je očistit transparentně. A kdokoliv má peníze má záruku, že jeho zisk zaplatí občané. A všichni tleskají...

Koutek reklamní tuposti 40 - "Zlaté kolečka" a "Zlaté esíčka"

12. 10. 2011 / Tomáš Koloc

Někteří reklamní pracovníci neovládají ani základní český (a nejspíš ani slovenský) pravopis, takže nevědí, že je-li název výrobku ve středním rodě (kolečka, esíčka) přídavné jméno před ním musí být také ve středním rodě (zlatá). Bez ohledu na to, že logo "Zlaté" má asi odkazovat na hlavní produkt výrobce, Zlaté oplatky, vypadá takto vyvedený obal sušenek jako dílo retardovanějšího žáka prvního stupně základní školy. To to v Opavii opravdu nikomu nedochází?

Poškozují exhalace genetiku malých dětí? Nevadí, nám jde o práci a o pověst regionu

11. 10. 2011 / Jan Čulík

Pozoruhodná je reakce politiků Severomoravského kraje a odborářů z ostravských oceláren firmy Arcelor Mittal na dokument britské komerční (pozor! nikoliv soukromé, ale veřejnoprávní!) televize ITV o drastickém znečištění ovzduší především v Bartovicích a Radvanicích, nedaleko ocelárny Arcelor Mittal. Mimo jiné ostravským "vlastencům" vadí, že britští filmaři v Ostravě natáčeli v době inverze, kdy se vysílají rozhlasem ekologická varování (ve filmu je to zaznamenáno) a koncentrace zplodin v ovzduší stoupá na vysokou míru.

Místním lidem nevadí, že bezpečná koncentrace tri-tetra-benzpyrenu, poškozujícího genetické vybavení lidského organismu, byla v jednom čtyřiadvacetihodinovém období překročena osmdesátkrát, ani jim nevadí britským dokumentem přesně zaznamenané potíže malých dětí. Co je nám po nich - zlí Britové poškodili obraz regionu! Máme tady smrádek, ale teplíčko!

Britský dokument holt "poškodil dobré jméno naší socialistické (pardon, kapitalistické) vlasti".

Doufejme, že mezinárodní veřejné mínění vyvine dostatečně silný tlak na Mittala, aby něco ze svých miliard použil na kompletní odstranění zplodin. To ostravské odboráře nenapadlo?

Lidové noviny, "Drsný britský dokument o Ostravě vyděsil odboráře"

Homosexuální incest majora Zemana a Franz Kafka

11. 10. 2011 / Jan Stern

V recenzi na mou druhou knihu napsal Ondřej Slačálek: "Vzhledem k tomu, že osvědčenou freudovskou metodou je dobře známá a prakticky nevyvratitelná hermeneutika podezření, nedá se s autorovými závěry polemizovat".

To je důležitá výtka otevírající klíčové téma. Proč se vlastně domnívat, že jakýkoli text má význam? Proč se vůbec domnívat, že existuje cosi jako význam? Není zpupností automaticky předpokládat, že můžeme komukoli či čemukoli porozumět? Proč si psychoanalytik troufá dešifrovat jakousi skrytost v promluvě neurotika? Z čeho čerpá legitimitu ona "hermeneutika podezření"?

Těmto sychravým otázkám se nedá čelit se ctí, zdá se. Ale zdá se to jen proto, že ještě dosud víme velice málo o tajemství, které si můžeme pojmenovat "mystérium komplexnosti".

Doporučení všem: Nevycházejte z domu a dýchejte co nejméně

10. 10. 2011

Ve srovnání s testovací skupinou bylo zjištěno, že děti v Bartovicích mají poškozené geny v devíti genetických skupinách.
Světová zdravotnická organizace uvádí, že vystavení člověka více než 1 nanogramu 3,4-benzpyrenu (tri-tetra-benzpyrenu) na krychlový metr začíná poškozovat DNA. V Bartovicích byla koncentrace v jedno čtyřiadvacetihodinové období 80 nanogramů na krychlový metr.

Britská komerční televize ITV vysílala drastický dokument o znečištění životního prostředí v Ostravě. Přinášíme jeho český překlad.

Tunel na konci světla

8. 10. 2011 / Jan Keller

Česká republika nemá svoji vlastní politiku. Pouze kopíruje model neoliberálního kapitalismu, který proniká ze Spojených států do Evropy během posledních třiceti let. V důsledku silně korupčního prostředí, které u nás vládne, vykazuje však tento systém ještě mnohem méně stability než na západ od našich hranic.