14. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Vila Moritze Gröbeho
14. 2. 2002

Občanské sdružení Grébovka: Budou Havlíčkovy sady i nadále přístupné veřejnosti?

Členové občanského sdružení Grébovka se v současné době snaží prosadit, aby chystaná revitalizace parku a rekonstrukce objektů, které se v něm nacházejí, v kombinaci s pronájmem obou vil o.p.s. CEELI Institut, neomezily využití parku veřejností a jeho rekreační funkci. Navrhují proto, aby přípravné práce na revitalizaci (projekt, územní a stavební řízení atd.) probíhaly za větší účasti veřejnosti než dosud, aby občané byli pravidelně informováni o průběhu prací a měli možnost se k nim včas vyjádřit. O Grébovce a pochybném rozhodnutí poskytnout ji CEELI Institutu jsme v BL psali na jaře r. 2001 např. zde, zde, zde a zde.

Městská část Praha 2 by jako vlastník parku a investor revitalizace měla více než dosud prosazovat zájmy občanů bydlících v okolí parku a v tomto smyslu korigovat i projekční práce.

Aktuálně je potřeba jednat především o plánovaném záměru likvidace dalšího dětského hřiště, které se nalézá v dolní části parku na terase u Dolní Landhausky a má být bez náhrady zrušeno, zřejmě proto, že nezapadá do představ zahradních architektů o parku na konci 19. století. Jeho zrušení by bylo v rozporu se slibem pana starosty Basche, který vloni veřejně potvrdil, že v Grébovce nedojde k rušení žádného hřiště.

Domníváme se, že je nutné bezodkladně řešit tyto problémové okruhy:

1) režim přístupu veřejnosti do prostor pronajatých CEELI Institutu, k němuž se nájemce (byť vágní formou) zavázal ve smlouvě. Je nutné stanovit časy a rozsah přístupnosti především u terasy nad vinicí a půlkruhového pozemku před vilou, rovněž tak sjednat podmínky pořádání veřejně přístupných koncertů či seminářů v reprezentačních prostorách vily, které jsou specifikovány ve smlouvě mezi městskou částí a CEELI;

2) dopravní režim, který v současné podobě umožňuje vjezd do parku prakticky libovolným vozidlům, včetně taxislužby. Značka "Zákaz vjezdu" by měla být doplněna tabulí "mimo zásobování v určené (noční) hodiny" namísto stávající "mimo dopravní obsluhy";

3) zajištění náhrady za rušená dětská hřiště - jednak za bývalé antukové hřiště bezprostředně u vily, jednak za hřiště na terase u Dolní Landhausky, bude-li skutečně nutné je zrušit. Částka 24 milionů Kč, kterou se nájemce zavázal poskytnout městské části na obnovu parku, by měla být prioritně využita na tyto účely, nikoliv na záležitosti, které budou k užitku pouze nájemci (jako např. nové osvětlení, když park stejně nebude v noci přístupný!);

4) řešení revitalizace parku tím způsobem, aby nebylo v rozporu s rekreační funkcí parku. Nepovažujeme za nezbytné např. vyměnit povrch všech cest za dlažbu, která znemožní malým dětem pohyb na kolečkových bruslích či tříkolkách. Je nutné dosáhnout rozumného kompromisu mezi požadavky orgánů památkové péče na návrat parku do podoby za Moritze Gröbeho a potřebami lidí žijících v okolí, pro něž je park nejbližší a často jedinou dostupnou zelení;

5) vzhledem k novým skutečnostem, které se objevily při stavebně-historickém průzkumu tzv. pavilonu (kuželníku), považujeme za potřebné, aby radnice zveřejnila maximum údajů o této stavbě a o podmínkách, které jsou kladeny na její budoucí využití, aby mohlo být kvalifikovaně prodiskutováno její budoucí využití pro nejširší veřejnost a neopakovala se historie s pronájmem Gröbeho vily.

O těchto i dalších problémech jsme již začali jednat, případně se chystáme vyvolat jednání, jak s politickou reprezentací radnice Prahy 2 a s nájemcem vily, CEELI Institutem, tak s odborníky z oblasti památkové péče, ochrany životního prostředí i mimoškolních aktivit dětí. Jednání s CEELI Institutem výrazně pokročila např. v oblasti řešení vjezdu automobilů do parku, přístupnosti terasy Gröbeho vily a možnostech zachování antukového hřiště u vily pro veřejnost.

Vyzýváme všechny, kteří se nenechali odradit loňským výsledkem projednávání pronájmu Grébovky, a kterým osud parku není lhostejný, aby se připojili k našemu nově založenému občanskému sdružení, případně dali vědět, zda chtějí být informováni o dalším vývoji. Pro tyto účely byla zřízena mailová adresa grebovka@vinohrady.cz, na kterou mohou napsat zájemci o zařazení do adresáře, na který budeme informace rozesílat, případně i o členství ve sdružení.

Za občanské sdružení Grébovka:

Hana Friedlaenderová, Jan Sigl, Stanislav Sojka, Jana Sýsová

V Praze, 12. února 2002

Kontakt:

ing. Stanislav Sojka,

e-mail: grebovka@vinohrady.cz

tel. 24 25 65 02, 0603/460 334

                 
Obsah vydání       14. 2. 2002
14. 2. 2002 Občanské sdružení Grébovka: Budou Havlíčkovy sady i nadále přístupné veřejnosti?
14. 2. 2002 CIA a Pentagon už připravují válku proti Iráku
14. 2. 2002 Islámský fundamentalismus není tradiční náboženství
14. 2. 2002 Jaké vyvodí Balvín z odvysílání pořadu "Chaos" důsledky? Radek  Batelka
14. 2. 2002 Návštěvník v (ruském) Izraeli Miloš  Zahradník
14. 2. 2002 Nejsou lidi? Opatrné změny v České televizi Jan  Čulík
14. 2. 2002 Bojovníci z al Qaedy unikli do Perského zálivu přes Írán
14. 2. 2002 Měla by být zrušena CIA? Miloš  Kaláb
14. 2. 2002 Takhle, prosím, ne! Hrubě manipulativní propaganda v ČT Filip  Rožánek
14. 2. 2002 Studenti neprojevují zájem o znalosti Jiří  Tulka
13. 2. 2002 Senátoři Unie svobody chtějí zrušit trestní stíhání za pomluvu
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů