6. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ph. D. Luboš Motl
5. 12. 2001

"Talibánské listy" Luboše Motla - Luboš Motl's hate mail

Motto:
Každému člověku je dán
klíč k nebeské bráně;
tentýž klíč otvírá brány pekel.

Richard Feynman

Absolvent katedry fyziky a astronomie Rutgers university - státní univerzity New Jersey Luboš Motl občas publikuje i vlastní písemné projevy. Jako čerstvý "Junior Fellow", Harvardské univerzity, bude určitě studentům i kolegům vzorem, zvláště poté, co bude nyní jeho politická argumentace k dispozici i v angličtině. (Jakoupak má asi Harvard University politiku ohledně šíření hate mailů vlastními zaměstnanci a stipendisty?) Zveřejňujeme v plném znění - pro jeho podnětnost - příspěvek Luboše Motla z včerejší diskuse na Fóru Britských listů. (Některé žalovatelné výroky jsme si dovolili zvýraznit.)

Luboš Motl, a recent graduate from the Department of Physics and Astronomy at Rutgers University, occasionally publishes his own original work. As a newly appointed "Junior Fellow" at Harvard University, Motl will undoubtedly serve as a good example to students and colleagues alike. Here is a sample of his most recent writings outside the specialised area of his technical subject. He has contributed this piece, from his office computer at Harvard University to a discussion forum at the Czech-language political and cultural daily Britske listy (his statements which could become the subject of litigation are underlined). What is Harvard's policy on sending out hate mail by its students and members of staff? (ŠK)

Absolutně souhlasím s "Jazzmanem" z ministerstva vnitra. CIA by měla po Čulíkovi jít a finančně ho zlikvidovat. Jaký má smysl brát Talibanu pár dolarů přímo v Afghánistánu, když nemorální zloděj a příznivce vraždění v New Yorku Čulík má v členské zemi NATO volnou ruku a od blbečků vybírá špinavé tisíce? Myslím, že opravdu vládne trochu nespravedlnost podle místa narození. Usáma bin Ládin a jemu podobní se narodí v relativně chudém arabském světě a jejich okolí je vysloveně nabádá k tomu, aby dělali, co dělají. Kdyby se narodil Usáma v Americe, třeba z něho může být úspěšný podnikatel. Ale takový Čulík a Pecina jsou větší šmejdi než Usáma a jejich jedinou předností je fakt, že se narodili v poměrně bohatém západním světě. Vraždy tisíců Američanů schvalují úplně stejně jako ostatní talibánovci a nikdo na ně nemůže. Myslím si, že by už někdo měl konečně a pořádně rozmlátit těmto dvěma odporným a zvrhlým bolševikům ústa, jinak budou mravní hodnoty a atmosféru rozesírat stejným způsobem až do své smrti.

Volání Čulíků, Pecinů a podobných o svobodě mohou baštit jen opravdoví prosťáčci. Pecina a Čulík zcenzurovali 95 procent věcí, které jsem kdy chtěl otisknout, a 95 procent toho, co v souvislosti o mně otiskli, bylo proti mé vůli a mělo to vždy naprosto jasný ideologický podtext. Někteří další agenti StB jsou dnes poměrně hodní, ale Čulík dále ve své činnosti pokračuje a neskončí, pokud mu někdo nedá pořádnou nakládačku.


Luboš Motl's hate mail

"I absolutely agree with "Jazzman" from the [Czech] Interior Ministry [who strongly disagrees with articles in Britske listy]. The CIA should go after Culik [the editor of Britske listy, a lecturer at the University of Glasgow, the United Kingdom] and financially destroy him. There is no point in confiscating a few dollars from the Taliban in Afghanistan, since the immoral thief and supporter of murder in New York, Jan Culik, has had a free hand in a NATO country and he is collecting dirty money from idiots [Britske listy is financially supported by voluntary subscribers in the Czech Republic]. There is injustice in where you are born. Osama bin Laden and his ilk were born in a relatively poor Arab country and thus it is their environment that motivates them to their actions. If Osama had been born in the United States, he might have become a successful enterpreneur. But people like Culik and Pecina [the principal reporter of Britske listy] are even bigger bastards than Osama - it is their only advantage that they have been born in a relatively rich Western country. They approve of the murders of thousands of Americans exactly like the other Taliban members and nobody can get at them. I think that someone should finally give a proper thrashing to these two disgusting and degenerate bolsheviks, otherwise they will go on fucking up the moral values and the overall atmosphere [internationally] until their deaths.

Only real simpletons fall for the calls of people like Culik and Pecina when these individuals demand that civic freedoms be defended. Pecina and Culik have suppressed 95 per cent of all the articles that I have ever wanted to have published and 95 per cent of what they have published by me was against my will and it has always had a clear ideological subtext. Some other Stb [former secret police in pre-1989, communist Czechoslovakia] agents have now gone relatively quiet, but Culik keeps going on with his activity and will not give it up until someone gives him a proper thrashing.

                 
Obsah vydání       6. 12. 2001
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
6. 12. 2001 Děkan FF UK: Verbovka BIS na fakultě nás neznepokojuje
6. 12. 2001 Američané bombardováním zranili nového šéfa afghánské vlády
6. 12. 2001 Konečné řešení palestinské otázky
6. 12. 2001 Gaza: Utíkali o život přes pole smrti
6. 12. 2001 Skladatel terčem protiteroristické razie
6. 12. 2001 Velká Británie: Soudci mají povinnost interpretovat zákon, ne rozhodovat politicky
5. 12. 2001 Ivana Odarčenková: Potvrzuji pokutu "za zpupnost"! Tomáš  Pecina
5. 12. 2001 Má mít CIA právo používat špinavé metody?
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
5. 12. 2001 Ministerstvo vnitra ČR píše Britským listům: "Rudý Čulík zase škemrá"
5. 12. 2001 "Talibánské listy" Luboše Motla - Luboš Motl's hate mail Luboš  Motl
6. 12. 2001 Jak čelit různým šílencům a zločincům Jan  Čulík
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů
2. 11. 2001 Omluva Tomáš  Pecina