26. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 11. 2001

Žalujme Český Telecom společně!

Autor si od Českého Telecomu pořídil ISDN balíček s připojením na internet, nyní se však Český Telecom rozhodl připojení na internet z ISDN balíčku odstranit.

Jako jeden z mnoha tisíců zákazníků jsem si i já před rokem nechal instalovat Českým Telecomem ISDN linku. Můj hlavní důvod pro toto rozhodnutí byla nabídka ISDN balíčků, kde kromě linky a telefonu Český Telecom nabízel i ISDN připojení na internet v ceně 500,-Kč/měsíc zdarma v rámci ISDN telefonního paušálu (450,-Kč/měsíc). Po telefonickém objednání ISDN balíčku mě mile překvapila rychlost, s jakou mi byla linka zavedena. Smlouvy jsem měl ještě nepodepsané na stole a linka již fungovala. Pružnost od Českého Telecomu mnou do té doby naprosto nevídaná.

Při nefunkčnosti dodaného doprovodného SW (fax a záznamník) k ISDN telefonu, jsem se však při opakovaných telefonických reklamacích setkal s neochotou, bezradnosti a místy i s arogancí. Proto jsem se uchýlil k reklamacím písemným, a vzhledem k tomu, že jsem dosud neuhradil poplatek za zavedení služby, pohrozil jsem odstoupením od smlouvy vzhledem k zásadní nefunkčnosti dodané služby (fax). V krátké době mě navštívili servisní technici, upravili firmware v telefonu (slouží i jako fax/modem) a software začal fungovat. Od té doby jsem používal ISDN včetně dial-up internetu k své naprosté spokojenosti.

Avšak v srpnu 2001 mi bylo doručeno oznámení Českého Telecomu, že zavádí novou službu pro připojení k internetu (IOL ISDN) s mnoha výhodami (128 kbit/s, avšak s dvojnásobnou tarifikací - což funguje již nyní - a také větší prostor pro zákazníkovy WWW stránky- 20MB). Mám to "štěstí", že jako uživatel ISDN balíčku budu za tuto službu platit zvýhodněnou cenu 300,-Kč/měsíc (oproti běžné ceně 513,- Kč). Až potud je vše v pořádku. Mám však zároveň "smůlu", že mnou nyní požívané ISDN IOL Standard, které mám v rámci pořízeného ISDN balíčku zdarma, bude ke konci roku 2001 zrušeno. Když jsem předestřel tento problém na info-lince (věnované této problematice) Českého Telecomu, operátorka pochopila moje rozhořčení, ale, jak pravila, to je vše co pro mě v této věci může udělat.

Proto podávám stížnost k ČTU k přešetření postupu Českého Telecomu.

Českému Telecomu nabízím následující varianty řešení

1) Zachování stávajícího bezplatného připojení na internet, které mi bylo dodáno v rámci ISDN balíčku.

2) Oboustranné odstoupení od smlouvy ISDN balíčku - vzájemné plné vypořádání (požaduji zpět plnou, mnou zaplacenou, pořizovací cenu ISDN balíčku).

V případě, že se nedojde k dohodě, jsem ochoten iniciovat soudní řešení problému. Jsem naprosto přesvědčen, že z oněch cca 100 000 pořízených ISDN přípojek bude několik stovek klientů rozladěno podobně. Je proto zbytečné, abychom žalobu podávali každý zvlášť ;) .

Praha 25/11/01
Patrick Janicadis
dis.p@iol.cz; janicadis@volny.cz


MUDr. Patrick Janicadis
(adresa)

Český telekomunikační úřad
P.B. 02
225 02 PRAHA 025
info@ctu.cz

Věc: Stížnost na postup Českého Telecomu v případě rušení služby dial-up ISDN internetového připojení (IOL standard) v rámci zavedeného ISDN balíčku.

Vážení,

z mého před rokem zakoupeného ISDN balíčku (za cca 10.000,-Kč), který obsahoval 1) telefon (fax/modem) 2) ISDN přípojku 3) bezplatný přístup na internet IOL standard, byla odebrána bez mého souhlasu služba internet IOL standard a bude, pokud si ji objednám, nahrazena službou IOL ISDN v dodatkové "zvýhodněné" ceně cca. 3.600,- Kč ročně. Pokud si tuto službu neobjednám, bude mi ISDN přístup na internet zrušen (pochopitelně včetně e-mailových adres - což považuji za nekorektnost).

Abych měl doma ISDN linku za 450,- Kč měsíčně jen na telefonování (4 telefonní čísla, dvě telefonní linky a ostatní doplňkové ISDN služby jsou sice zábavné, ale při dnešních cenách v bezdrátových hlasových i datových komunikacích poněkud přežité) považuji za zbytečný luxus.

Proto podávám tímto stížnost k ČTÚ k přešetření postupu Českého Telecomu.

O výsledku šetření mne, prosím, informujte elektronicky nebo písemně.

S pozdravem

Praha 25/11/01

MUDr. Patrick Janicadis

Co:
Český Telecom a.s. - odd. reklamací; Olšanská 55/5; 130 34 Praha 3
Britské listy (www.blisty.cz)
ČTU; Sokolovská 219, Praha 9; poštovní přihrádka 02, 225 02 PRAHA 025


Poznámka TP: České právo institut oboustranného odstoupení od smlouvy nezná, nicméně pokud Český Telecom jednostranně změnil smluvní podmínky způsobem, který je pro druhou smluvní stranu výrazně nevýhodný, záleží na tom, jak byla možnost změny obchodních podmínek ošetřena v původní smlouvě: jestliže to smlouva nepředpokládá vůbec, nemusí druhá strana (tj. zákazník) na změněné podmínky přistoupit a může dál vyžadovat plnění podle původní dohody, je-li to dovoleno, měla by smlouva obsahovat rovněž možnost, aby zákazník na změnu, kterou považuje za nevýhodnou, nepřistoupil a smlouvu vypověděl (ve výpovědní lhůtě se přitom navrhovaná změna neuplatní, takže P. Janicadis bude dál dostávat připojení k internetu zdarma) nebo od ní odstoupil. A konečně, je-li ve smlouvě možnost jednostranně měnit smluvní podmínky bez toho, že by zákazník měl možnost nové podmínky odmítnout, jednalo by se o smlouvu uzavřenou za nápadně nevýhodných podmínek a zákazník by od ní mohl odstoupit podle ustanovení § 49 občanského zákoníku.

                 
Obsah vydání       26. 11. 2001
26. 11. 2001 Pět amerických vojáků vážně zranila americká bomba
27. 11. 2001 Američtí vojáci "zaútočili na kolonu vojáků Talibánu"
26. 11. 2001 V ČR není k dispozici - jako v jiných evropských zemích - ženám zdarma mamogram prsu
25. 11. 2001 Američanka zadržená vloni v Praze vyhrála spor s Ministerstvem vnitra Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 O jedné zvláštní demonstraci Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 Zahraniční bojovníci Talibánu zmasakrováni po vzbouření ve vězení
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 Hrubé porušení Kodexu pro reklamu: Dobrý důvod, proč nepoužívat Paegas Jan  Paul
26. 11. 2001 Žalujme Český Telecom společně! Patrick  Janicadis
26. 11. 2001 Palestinské oběti obviňují Ariela Sharona u belgického soudu
26. 11. 2001 Výuka demokracie
26. 11. 2001 Občanská neposlušnost: Australští občané riskují vězení tím, že pomáhají azylantům
23. 11. 2001 Co dělá dobrého novináře?