22. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ministr zemědělství Jan Fencl
19. 10. 2001

Ministr zemědělství se brání před nařčením ze spekulací s pozemky a spolupráce s StB

Přepis části tiskové konference ČSSD

"Víte, když uvidíte takový pořad - nechci to kolem toho dlouho rozvíjet - on je prostě postaven na lidech, jakou jsou pánové Cibulka, Devátý, Ruml, kádrovák a "prostý lid", tak to člověka děsí, protože si myslím, že je přece nezbytné, aby tady byl vyvážený pohled a ten tady nebyl..."
J. Fencl:
... Myslím si, že veřejnoprávní televize by měla sledovat i dobré zprávy, které se pokouším prezentovat, nicméně se nemohu vyhnout problému, který bych pracovně nazval Klekánice 1 a 2, kterou vidím jako trestnou výpravu na ministra.
Pokusím se naprosto věcně odpovědět na témata, která se v tomto podivném pořadu objevila, a pokud se dopustím toho, že budu kritizovat, tak nekritizuji veřejnoprávní televizi, protože jsem velmi rád, že ona existuje, ale kritizuji pouze segment, který je prezentován Klekánicí. Poté, co jsem viděl první pořad Klekánice, myslel jsem, že už nic horšího nemůže být na tomto pořadu předvedeno. Hluboce jsem se mýlil. Druhý pořad byl ještě propracovanější, i když nepřinesl nic nového. Pouze z toho vyloučil některé už naprosto zjevné nepravdy, jako například o nákupech domů za mého ministrování a tak dále. Nicméně, aby to vyvážili, tak k tomu přidali kauzu StB. Víte, když uvidíte takový pořad - nechci to kolem toho dlouho rozvíjet - on je prostě postaven na lidech, jakou jsou pánové Cibulka, Devátý, Ruml, kádrovák a "prostý lid", tak to člověka děsí, protože si myslím, že je přece nezbytné, aby tady byl vyvážený pohled a ten tady nebyl. Určitě uslyším námitku, že jsem odmítl vystoupit. Ano, nechtěl jsem vystoupit z prostého důvodu. Požádal jsem o své vystoupení, abych mohl říci svůj názor a dát možnost divákům, aby našli odpověď na první díl Klekánice. Když jsem se dozvěděl, jak je konstruován druhý pořad a když jsem velmi intenzivně požadoval, aby mě sdělili tu fázi druhé části Klekánice, dostalo se mi odpovědi, že to není standardní a obvyklé. Že bude pokračovat trestná výprava na ministra.
A teď věcně k záležitostem. Tak zaprvé chci vysvětlit nákup půdy, obchvat, průmyslovou zónu a objem nákupů uskutečněných mnou a mou rodinou za dobu mého ministrování.
Pokusím se být velmi stručný. Od pozemkového fondu jsem nenakoupil ani metr čtvereční - vše, co jsem nakoupil jsem nakoupil od soukromých subjektů, privátních osob, protože půdu můžete nakoupit buď, že koupíte konkrétní parcelu a nebo restituční nárok nevypořádaný. Zpravidla od těch, kteří nechtějí půdu, ale chtějí získat peníze. To je záležitost, která je konstruována v zákoně, aby tak byla činěna a každý člověk v tomto státě může tímto způsobem se na trhu s půdou pohybovat. Co se týče směny půdy - stejně tak příslušný zákon, metodické pokyny Pozemkového fondu umožnily, aby ten, kdo chce s půdou podnikat a má půdu mimo katastr, kde hospodaří, aby si prostřednictvím pozemkového fondu směnil tyto pozemky do místa, kde hospodaří. Přesně podle stejného postupu jsme postupovali. Oba dva způsoby, to znamená vydání půdy v restituci či směna půdy v kompetenci výkonného výboru Pozemkového fondu, který má v čele svého předsedu, nespadá do kompetence prezidia Pozemkového fondu v jehož čele stojím, protože jsem ministr. Nicméně u směny půdy potvrzuji, že jakási supervize toho schválení je v rukou prezidia. Tato směna je tak standardní úkon, že v tom nelze nalézt vůbec nic, co by bylo možno zpochybnit.
Jistě jste opakovaně zaznamenali - a nejenom v Klekánici - že se údajně jedná o spekulativní nákupy půdy, tam kde bude obchvat, kolem Hodonína, a kde bude průmyslová zóna.
Odpovídám jednoznačně: Tam, kde jsme půdu získali nákupem od fyzických osob, nebude obchvat a nebude průmyslová zóna. Lze to zjistit z územního plánu města Hodonína, který je dokumentem veřejným, lze to zjistit dotazem na hodonínské radnici. Pokud by o to někdo stál, mám to k dispozici i písemně.
K objemu nákupů: Nejdříve se začalo spekulovat o půl miliardě a pak jsme klesli na 10 až 30 milionů. Já vás ujišťuji, že to, co jsem nakoupil za dobu, co jsem ministrem, odpovídá mým řádně zdaněným příjmům, tzn., že je to zlomek té částky, která je prezentována a kterou jsem do toho investoval. Z prostého důvodu: Než jsem se stal ministrem, tak jsem na  tomto území hospodařil. Dnes tam hospodaří Slovácký statek, jehož jedním ze společníků je můj syn - a já jsem velmi rád, že po mně převzal tuto profesi - a pevně věřím, že se tam zpátky vrátím. Vždycky každý zemědělec půdu nakupoval, když měl volnou korunu a nikdy ji neprodával. Ani já ji nemám zájem prodávat. Mám zájem na ní hospodařit.
Všechny tyto informace měla Klekánice k dispozici ode mne i z veřejných zdrojů. Přesto uvádí to, co uvádí.
K druhé záležitosti, kterou považuji za důležitou. Moje spolupráce s StB:
Nejdříve musím říci několik slov, jak jsem se vůbec do této mlýnice mohl dostat. To, že jsem se do ní dostal, jsem se poprvé v životě dozvěděl po převratu. Do té doby jsem vůbec netušil, že Bezpečnost o mně vede nějaký spisový materiál. Zřejmě jsem byl sledován proto, protože v zaměstnání, které jsem vykonával, jsem se prostřednictvím "pézetek" (podniků zahraničního obchodu) stýkal s obchodníky, s technikou a technologiemi, také jsem ji nakupoval, a jezdil jsem do zahraničí. Zvykl jsem si na to, že před výjezdem a po návratu mě navštívili - já jsem to tehdy vůbec nerozlišoval - nějací esembáci a ti se mě ptali kam jedu, co tam budu dělat, s kým budu mluvit. Když jsem se vrátil, tak se mě znovu ptali, kde jsem byl, s kým jsem mluvil, co jsem tam mluvil. A já když jsem jim odpovídal, vždy jsem si dával pozor, abych jim říkal jen to, co bylo účelné jim říct - a samozřejmě dodávám - to, co by nikdy nikomu nemohlo ublížit.
Mám dvě lustrační osvědčení. Ani jedno pozitivní. První je lustrační osvědčení, které bylo vydáno těsně po převratu a bylo tam napsáno písmenko "c", které rozkrylo skutečnost, že jsem v jejich spisovém materiálu. Nicméně hned u toho bylo napsáno, že to neznamená vědomou spolupráci. Následoval verdikt komise, kterou tehdy federální parlament zřídil, a ten verdikt je jednoznačný: Nikdy jsem nebyl vědomým spolupracovníkem StB. Pak Ústavní soud zrušil tuto kategorii, v které - jen pro zajímavost - jsem byl ve stejné kategorii jako pan prezident Havel. A v okamžiku, kdy to soud zrušil, tak jsem dostal druhé lustrační osvědčení - stejně tak ne pozitivní, ale negativní.
Poznamenám, že to, co běží na obrazovkách, že jsou materiály, které jsem já "odpracoval" s nějakou StB - že vše, co je tam napsáno, není o Janu Fenclovi z Hodonína. Je to o StB. Protože já jsem nikdy nevěděl, že z těch rozhovorů a výslechů, které se mnou vedou, dělají zápisy. Já jsem nikdy nevěděl, že to nahrávají, zjišťují atd. To, co oni napsali, jsem se já dozvěděl - stejně jako jste se to dozvěděli vy - v okamžiku, kdy to někdo ukradl v archívech ministerstva vnitra.
Podpis o mlčenlivosti: Předpokládám, já jsem ty materiály jednou letmo četl - jako má každý možnost v Pardubicích - a doufám že jen jednou jsem podepsal prohlášení, které bych nazval velmi jednoduše: že budu "držet hubu" o tom, na co se mě estébáci ptali. Nic víc a nic míň jsem nepodepsal. To znamená, že žádnou vazbu na tuto podivnou instituci jsem nikdy nevytvořil. To je k té kauze StB.
Znovu opakuji, že nikdy jsem s estébáky vědomě nespolupracoval, nikdy jsem nic s nimi nepodepsal.
Spurný - Respekt:
Já se znovu vrátím k té vaší spolupráci. 10.3.1988 jste podepsal to, co jste sám nazval "že budete držet hubu". Tak je naprosto jasně řečeno, že jste byl ve styku s StB, minimálně od toho data jste musel vědět, že s StB spolupracujete.Od té doby jste vypověděl ve svazku Expert, který měl spoustu stránek, na zhruba patnácku lidí, z nichž bych mohl jmenovat, ale je to zbytečné, vy je skutečně znáte. Jsou to informace, které skutečně neříkají, že by se stýkali s nějakými špiony, ale říkají leccos o jejich životě. Budu citovat ze svazku, který Vy neznáte: Inženýr Fencl je ochoten se dle potřeby stýkat s orgány StB a poskytovat informace ze zájmové oblasti. Po tomto sdělení byl inženýr Fencl požádán o písemné stvrzení zachovávat mlčenlivost o projednávaných otázkách, jakož i kontaktech StB a byly mu vysvětleny právní aspekty tohoto závazku. Jmenovaný se tak svým podpisem zavázal k mlčenlivosti, projevil zájem o příští kontakt s orgány StB. Se jmenovaným bylo dohodnuto, že v případě potřeby bude vhodným způsobem orgán StB kontaktován. Ing.Fencl požádal orgány StB o to, aby příští kontakty proběhly tak, aby na jeho pracovišti nevyšel najevo zájem orgánů StB. Takže já se ptám, zda-li je toto pravda?
J. Fencl:
Já jsem vám na to už jednou odpověděl. To, co vy čtete, je dílo estébáků. Já jsem o něm neměl vůbec žádnou potuchu. Já jsem nikdy nic nepodepsal. Nepodepsal jsem jediný zápis, nepodepsal jsem jedinou informaci z jejich strany, nikdy jsem netušil, že naše rozhovory nahrávají a tak dále. Vaše poznámka, že tam bylo napsáno StB - věřte tomu, nebo nevěřte - ale já jsem v té minulé době ty různé esenbáky vůbec nerozlišoval, pro mne to byli všechno lidé v zelených kamizolách, a ke všem jsem se choval stejně. To, co je napsáno v těch spisech, není dílo, které jsem vytvořil já. Oni si tam mohli napsat, a také napsali, co chtěli. Moje dílo nebo spoludílo by to bylo v okamžiku, kdybych to parafoval. Já jsem to neparafoval a prosím, nespojujte to mé prohlášení o mlčenlivosti s touto záležitostí. To je vysoce nekorektní. Protože oni poté, co mě čtyři hodiny vyslýchali a já jsem samozřejmě odpovídal na věci, na které jsem už za tu dobu odpovídal desetkrát a snažil jsem se vždycky odpovědět stejně a neříct nic navíc, tak v okamžiku, kdy mi řekli - končíme, tady podepište prohlášení, že nic z toho, co jsme tady s vámi projednávali nikomu neřeknete, protože jinak byste porušil zákony, to je tam taky někde napsáno, a mohl byste se vystavit trestnímu stíhání, kladu si otázku, proč bych to nepodepsal? Chtěl jsem mít pokoj, a podepsal jsem, že "budu držet hubu" - v tomto jednom jediném případě. Nikdy jindy. To, co čtete a citujete, není dílo, na kterém mě můžete "udělat", to je dílo, na kterém můžete "udělat" estébáky. Tak oni pracovali. Prosím, vynechejte mě z toho.
Bártek - ČT, Klekánice:
Pane ministře, já využiji toho, že se vidíme, protože Vy jste přede mnou utíkal a nechtěl jste se vyjádřil. Vy jste dostal otázky v dostatečném předstihu, několikrát jste slíbil, že se vyjádříte. Neučinil jste tak, neučinil jste tak ani tehdy, když jsme přijeli na ministerstvo a váš tiskový mluvčí neměl ani tolik slušnosti, aby přišel a řekl, že se nám nevyjádříte. Nicméně bych se chtěl zeptat, v tom svazku je mnohokrát uvedeno, že jste se s nimi setkal. Ne jednou, ale několikrát. Je tam také uvedeno to, že jste jim nabízel, ať například přijdou za vámi domů. Je evidentní, že pracovníci StB nepracovali v uniformách, jak tady hovoříte o tom, že to byli pro vás zelení uniformovaní příslušníci, a mimo jiné - a na to se vás chci zeptat - je tady jeden soudní rozsudek podepsaný paní doktorkou Stamidisovou, týká se profitu, a paní doktorka tam říká jednu podstatnou věc: Obsah svazku - míněno vašeho svazku - koresponduje s výpovědí žalobce v tom směru, že v minulosti pracoval v podniku, kdy v minulosti často vyjížděl do zahraničí a byl před odjezdem a po příjezdu kontaktován pracovníky StB. Žalobce tvrdil, že nevěděl, o koho se jednalo, měl za to, že se jednalo o policii, která se vyptávala na kontakty v zahraničí. Vy jste podepsal prohlášení o mlčenlivosti. Vy jste věděl, komu to prohlášení podepisujete a v tomto směru se chci zeptat, jestli lze vnímat tuto výpověď u soudu jako křivé svědectví. A ještě bych rád, abyste se vyjádřil k pozemkům, které souvisí s plánovaným obchvatem. Vy říkáte, že tam obchvat nepovede, já tady mám smlouvu, podle níž je patrno, že obchvat povede parcelou, kolem níž jsou parcely, které jste získal od pozemkového fondu - v jednom případě směnou, a podruhé na základě uplatnění restitučních nároků, které jste ovšem nakoupil od obchodníka s restitučními pohledávkami. Takže to nebyly restituční nároky, na které měla vaše rodina historické právo - tak jako už jsem slyšel to bývá zjemňováno.
J. Fencl
Takže zaprvé. Snad už naposled odpovídám na to, že to, co je napsáno v materiálech, které někdo ukradl na ministerstvu vnitra. Pokládám si otázku, jak se to mohlo odehrát? A za co? A kdo to mohl být? Ale jednoznačně, to, co je tam napsáno, není o mně, protože já jsem u toho, když to psali, nebyl. To si psali estébáci beze mne a já jsem to ani netušil, že používají zpravodajské techniky a že nahrávají každou svoji návštěvu u mne v podniku a každé předvolání k výslechu do jejich úřadovny. Já jsem vůbec nevěděl, že léta sledovali moje telefony, že jsem měl v kanceláři štěnice a že oni si psali, co chtěli. Protože oni měli jeden jediný záměr: Nejdříve mě samozřejmě sledovat, protože věděli, že jsem osoba režimu nepřátelská. Pak mě sledovali proto, aby mě zavřeli, protože zjistili některé skutečnosti, z kterých se domnívali, že to dokáží. A pak tedy založili ten nešťastný svazek "kandidát tajné spolupráce". Položte si otázku, proč mi nenabídli spolupráci, proč jsem ji nepodepsal, proč jsem ji odmítl? Čili já vám odpovídám, že hledat pravdu v těch spiscích, se kterými vy pracujete, je prostě neférové a nemůže znamenat posun v našem vztahu. Já vám říkám, že to, co je tam napsáno, je nepravda, že jsou to konstrukce, které si oni sami vytvořili a já jsem o nich neměl ani tušení. To je první informace. Druhá informace. Prosím, nepokoušejte se nikomu podsunout, že jsem podepsal nějaké prohlášení o mlčenlivosti. Já jsem podepsal prohlášení - byl to čtyř či pětihodinový výslech, kterému mě podrobili - že budu "držet hubu" o tom, co se tam odehrálo. Nevykládejte si to jinak. Říkám, že to je prohlášení, že v daném případě se nebudu o té záležitosti vyjadřovat navenek. Nevím, proč bych to dělal. Protože vše, co jsem říkal, byly informace veřejně známé, tam nemůžete najít přes veškerou snahu nic, co by někomu mohlo ublížit nebo co by znamenalo nějaké selhání. Ani ten problém, který jste tak "úspěšně" prezentovali v Klekánici - to k té mlčenlivosti.
Dejte mi už pokoj s těmi pozemky v Hodoníně. Tam, kudy půjde obchvat, je s patřičnou rezervou vyčleněn pozemek pro tento obchvat. Vaše první informace byla, že jsem koupil půdu pod obchvatem. To zaprvé. Za druhé - i kolem cest a obchvatů je třeba obhospodařovat zemědělskou půdu. Odpověď na vaši otázku, zda to není spekulativní záležitost, je velmi prostá. Vy, kteří to tam máte procestované široko daleko, tak víte, že tam žádná průmyslová zóna ani žádné podobné aktivity být nemohou, protože ty jsou směrovány někam jinam. A vy jste dostal v tomto směru patřičnou odpověď. Takže já jsem prostě koupil zemědělskou půdu, která byla k dispozici. Nepodsouvejte mi žádné překupnické záležitosti. Na trhu s nevypořádanými restitucemi jsou tyto restituce. O nich zákonodárce předpokládá, že se budou obchodovat. Pokud máte chuť si koupit v Hodoníně nebo kdekoliv jinde půdu, podívejte se do inzerátů. Můžete si koupit restituční nároky a nechat si vydat půdu. Budete v pořadí stejně jako já, na posledním místě. Všichni ostatní budou před vámi, protože jste je koupil z jiného katastru a koupil jste je v podstatě s vědomím toho, že budete vypořádán až jako poslední. Je to naprosto korektní, plní to zákon, plní to metodické pokyny a já jsem přesvědčen o tom, že žádné jiné zjištění nemůžete docílit, byť se budete snažit jakkoliv dále tu záležitost zpochybnit.
Blechová - LN:
Chtěla jsem se zeptat, pan ministr má signály o tom, že reportáž Klekánice o údajné spolupráci s StB měla být objednaná. Tak se chci zeptat, od koho ty signály byly, a kdo měl podle tohoto vašeho informátora tuto reportáž objednat?
J. Fencl:
Je mi líto, že vás zřejmě v této záležitosti ne plně uspokojím. Myslím si, že v této chvíli ji nemohu komentovat, protože nemám nezpochybnitelné důkazy, které bych mohl položit na stůl a použít k tomu, že tomu tak bylo. Nicméně sděluji vám, že tyto informace považuji za informace pravdivé a doufám, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě a s naším společným přispěním brzy zjistíme, kdo a proč si to objednal a co za to zaplatil. Nicméně musím říct, že ty informace přišly z podnikatelských kruhů - řekněme od těch oslovených, kteří měli přispět na tuto kauzu, a odmítli to.
Chci ještě říct, je tady spousta investigativních novinářů a já bych si přál, aby pomohli tento proces urychlit. A myslím si, že by to bylo podstatně jednodušší, než se pokoušet přesvědčit Fencla, že byl spolupracovníkem estébáků. Stačí se zeptat a dostanete potřebné odpovědi, ale nemůžete je dostat oficiálně ode mne.
Velmi bych si přál, kdybyste s tím pomohli a kdybychom společně na tuto otázku brzy nalezli odpověď.
                 
Obsah vydání       22. 10. 2001
22. 10. 2001 Američané "zasáhli v Afghánistánu nemocnici"
22. 10. 2001 Grossovo ministerstvo navrhuje zavést běloruský model svobody shromažďování Tomáš  Pecina
21. 10. 2001 Připravovaná novela shromažďovacího zákona
22. 10. 2001 O povaze slov a komunikaci Radek  Batelka
22. 10. 2001 Policii ČR: Proč nemohu dokázat, že mi Irák nevydá pas Majid  Majed
22. 10. 2001 Odborník na Afghánistán: Proč tato válka nepovede k úspěchu
22. 10. 2001 Islám se stal svým vlastním nepřítelem
22. 10. 2001 Báječné "sjezdové retro" v České televizi Ondřej  Čapek
22. 10. 2001 Telefonní hlasování v ČT: "Co jste si to zase vymysleli za problém?"
22. 10. 2001 ČT zmanipulovala telefonní hlasování o Afghánistánu Vratislav  Kuchař
22. 10. 2001 Zaměstnanec ATS Praha: Hlasování v ČT "zmanipulováno nebylo" Daniel  Veselý
22. 10. 2001 V nelegálním konkursu na ředitele ČT zůstali tři kandidáti Tomáš  Pecina
22. 10. 2001 Slovensko: Neznámi páchatelia chceli násilím vniknúť do bytu zastánca práv Rómov
22. 10. 2001 Oznámení: Mezinárodní konference o problémech Romů
21. 10. 2001 Fotogalerie z páteční protiválečné demonstrace Tomáš  Pecina
18. 10. 2001 Policie bude vyšetřovat Tomáše Pecinu pro "schvalování trestného činu"
22. 10. 2001 Rádi budeme publikovat články se slovenskou tematikou
22. 10. 2001 Český klavírista získal v Londýně druhou cenu
19. 10. 2001 Hackerům se zdařil další průnik na stránky Českých novin Tomáš  Pecina
19. 10. 2001 Každé zdržení při vyrovnání s CME bude stát ČR 100 000 dolarů denně
20. 10. 2001 Proč je ČTK tak pomalá?
19. 10. 2001 Ministr zemědělství se brání před nařčením ze spekulací s pozemky a spolupráce s StB
22. 10. 2001 Útoky na Jakla jsou útoky na kapitalismus Ivana  Haslingerová