Dohoda EU s Tureckem:

Hanebné opuštění zásad Evropské unie

8. 3. 2016

Moderátor Jon Snow: Máme nyní ve studiu Petera Sutherlanda, mimořádného zástupce OSN pro mezinárodní migraci. Zajímalo by mě, z tohoto postavení, jak pohlížíte na pondělní vyjednávání EU s Tureckem.

Peter Sutherland: Vidím současnou situaci jako poněkud hanebnou. Z hlediska rozvinutého světa. V podstatě čelíme otázce, zda máme povinnost poskytnout útočiště pro ty lidi, kteří prchají před pronásledováním. Jenže všichni hovoří, v Bruselu a všude jinde, jedině o tom, jak proud uprchlíků zastavit. Jak je donutit, aby se vrátili zpátky. Jak vytvořit Řecko, které v podstatě bude izolováno ploty a zdmi a vojáky, kde budou stále větší počty lidí v obrovském táboře. To je nepřijatelný přístup k obrovskému lidskému problému. Politikové ignorují lidskost.

Mopderátor Jon Snow: A OSN dnes večer hovoří o tom, že Evropa bude muset přijmout během nadcházejícího roku statisíce dalších lidí.

Peter Sutherland: Ano, a to byl vždycky postoj Spojených národů. Že problém uprchlíků je možné vyřešit pouze sdílením. A sdílet uprchlíky je nutné především v Evropě, protože Evropa je, kde mnoho těch uprchlíků je, a solidarita má být tím, na čem je založena naše Evropská unie. Ale je to globální odpovědnost. Kanaďané dělají hodně. Za poslední měsíc přijali 25 000 lidí. Američané musejí začít dělat víc. Ale oni dělají aspoň něco. Ale 30. března, v Ženevě, bude konference o příslibech. Tam budou země dotázány, kolik uprchlíků přijmou. Očekávám, že výsledky nebudou tak dobré, jak by se mělo očekávat.

Jon Snow: Vy jste býval komisařem Evropské unie. Vždycky nám říkali, že Evropa je jeden za všechny a všichni za jednoho. Že je to o společném sdílení břemen. Že kdykoliv se vyskytne problém, hrozba války, cokoliv, že ho budeme sdílet. Toto dnes ale přece není sdílení!

Peter Sutherland: Podle mého názoru to představuje odmítnutí hodnot Evropské unie. Odmítli je někteří. Neobviňuju všechny, protože Evropská komise ---

Jon Snow: Mám nepříjemný pocit. Obávám se, že hovoříte o Británii.

Peter Sutherland: Mluvím o tom, že existují obrovské rozdíly mezi tím, co lidé dělají. Víme, že paní Merkelová přijala milion lidí. To je ohromující počet. Švédové a Dánové loni přijali hodně uprchlíků. A existují země, které se chovají solidárně. A pak jsou jiné - nebudu je všechny identifikovat, i když - -

Jon Snow: Víte, Británie říká, že je plná. Po řadu let jsme přijímali imigranty a teď už žádné přijmout nemůžeme.

Peter Sutherland: Já prostě nepřijímám argument, že Británie je plná, nebo že jakákoliv evropská země je plná. Skutečné celkové počty lidí, kteří se narodili mimo Británii, jsou opravdu nízké ve srovnání s počty v jiných zemích Evropy. Všichni přece musí sdílet určitou míru spoluodpovědnosti. Podle mého názoru Evropa je založena na solidaritě, vyžaduje solidaritu.

Matt Frei: Když se díváme na dnešní dohodu, kde je lidskost? Kde je?

Guy Verhofstadt, europoslanec a bývalý belgický prezident: To je dobrá otázka. Já osobně jsem vůči této dohodě velmi skeptický. Je to hlavně Turecko vydírající Evropskou unii. Říká, když nás nevpustíte do EU, když nám nedáte peníze, když nám nedáte víza, tak lidé budou dál přicházet do Evropy. A my tu uzavíráme ostudnou dohodu, protože jsme se octli v této obtížné situaci v důsledku neexistence řádné evropské strategie. Neexistuje žádná evropská hranice a ochrana hranice, neexistuje žádná azylová procedura. Neexistuje žádný evropský migrační systém.

Matt Frei: Ale jestliže je to vydírání ze strany Turecka, proč na to evropští politikové přistupují? Proč to proboha dělají? Proč nabízejí Turecku členství v EU, když před deseti lety, když bylo Turecko demokratičtější, bylo mu členství odmítnuto?

Guy Verhofstadt: Přesně. Naprosto s vámi souhlasím. Ale dělají to proto, protože nejsou v této chvíli schopni vytvořit vlastní evropskou politickou strategii.

Matt Frei: Ale jaká je alternativa vůči přijetí Turecka, které se má stát pohraniční stráží Evropy?

Guy Verhofstadt: Je zapotřebí dvou věcí. Zaprvé je zapotřebí rychle vytvořit evropskou ostrahu hranice je třeba vytvořit recepční střediska, která budou schopna rozlišovat mezi ekonomickými migranty a uprchlíky. To je ta první věc. A druhá věc je použít těch 6 miliard euro ne k tomu, aby se daly Erdoganovi, turecké vládě, ale dát to uprchlíkům v těch uprchlických táborech. Oni jsou dnes nuceni vyžít ze 7 dolarů měsíčně! To je nemožné! Je nutno daleko více zlepšit podmínky v těch táborech.

Matt Frei: Ale není tato dohoda s Tureckem zesměšněním vyhlašovaných hodnot Evropy?

Guy Verhofstadt: Ano, je jasné, že nyní říkáme Turecku: Neexistuje problém. Je nutno vypracovat samostatnou evropskou strategii.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 8.3. 2016