12. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 11. 2002

Diskuze Rádia Jelení: Informační války pro 21.století

Kdo a jak se stará o to, aby se lidé dozvěděli to, co se dozvědět mají, a aby si pokud možno mysleli to, co by si myslet měli? Na témata různých typů mediálních strategií a kampaní, vztahu jazyka, komunikace a morálky, intimních a masových médií obecně, s přihlédnutím k probíhajícím změnám v místních masmédiích, v České Televizi, v rádiu a ke kampaním k nadcházejícímu summitu NATO v Praze.

V historii patřily mezi hlavní výhody vedení válek motivy získání nadvlády nad cizím územím, nuda, náboženská nesnášenlivost, ovládnutí pracovní síly, přírodního bohatství, nebo produkce. Války 20. a podle všeho tím spíš pro 21. století budou zacíleny hlavně na technické ovládnutí jejich médií, na souboj o kontrolu nad vědomostmi a informacemi, na jejich zpracovávání, upravování a distribuci, na použití jejich specifického tvaru - dezinformace.

Diskuze vedené Milošem Vojtěchovským a Pavlem Hlavatým se má ve čtvrtek v Rádiu Jelení účastnit Mara Infidelious z Prague IMC Collective, filmový režisér Martin Mareček, feminista Mirek Vodrážka, publicista Karel Palek - Fidelius a Štěpán Kotrba z Britských listů. Pořad bude možno poslouchat na serveru Rádia Jelení a Britské listy z něj pak přinesou i zvukový záznam.

Globální informační síť, která byla vytvořena (a odtajněna) jako vedlejší produkt válečného průmyslu, se proměnila z původně radostně očekávané "svobodné informační dálnice" v nepřehledné a nebezpečné území permanentní extenzivní i intenzivní mediální kyberválky. Nabídka forem přímého i latentního násilí a moci je bohatá a pestrá. Nejedná se jen o pronikání do infrastruktury nepřítele, ničení jeho počítačových databází, výzvědných technologií, destrukci řídících center, ale o sofistikovanou strategii a taktiku ideologizace, manipulace, jammingu, propagandy, infiltrace, asimilace, vymývání mozků, aplikace metody mimikrů. Kyberválka je taktické smývání rozhraní informace a dezinformace, jejich distrubuce, zbraň jako intenzivní mediální proud zacílený na rozlišovací schopnosti lidského porozumění a chápání, ale i na modelování kupní preference a síly světové třídy konzumentů Ti jsou výhodnější obět v boji, než například zabitý voják tradiční války.

Kdo jsou jednotliví aktéři v tomto jen relativně nekrvavém konfliktu? Vojenské okruhy supervelmocí, ekonomičtí a marketingoví experti nadnárodních korporací se vyzbrojují na cyberguerillu, na konflikt paralelně probíhající na ulicích i na internetu. Lehce definovatelnými protivníky jsou aktivisté různých nevládních iniciativ, hackeři, "freaks" ve službách organizovaného zločinu, specialisté, placení teroristickými organizacemi. Obětmi konfliktu jsme však všichni, na které dopadají důsledky informačních válek: průnik kontrolních mechanizmů do sféry soukromí, omezování svobody slova, svobody tisku, svobody shromažďování, zpřísněná kontrola hranic, pohybu, cenzurování médií, kontrola myšlení, nárůst legality státní, vojenské a policejní moci.

Rozhovor v Informačních válkách navazuje na minulé téma "psychologických a tajných zbraní". Ale neměl by to být jen abstraktní diskurz o svobodě, cenzuře, manipulaci, použití jazyku, jako prostředku pro dialog, nebo jako nástroje pro umlčení protivníka. Konkrétní výzvou pro výměnu názorů je aktuální situace v českých masových médiích, kde probíhá několik sporných případů:

  1. uvedení dokumentu Petry Procházkové a Jaromíra Štětiny o vojenském konfliktu v Čečně v ČT. a stížnost ruských orgánů na dramaturgii ČT.
  2. způsob, jakým je ve většinových médiích prezentován nadcházející summit NATO v Praze a předestřena celá problematika vojenských formací současnosti. Prostor pro vyjádření názorů pro jednotlivce i skupiny, které nezastávají pozice loyální s vládními orgány
  3. podíl masových médií na vytváření potenciálního nového obrazu "nepřítele společnosti".
  4. šance a možnosti nabízené alternativními komunikačními prostředky pro korelaci jednostranného působení médií na občanskou společnost.
  5. ohlédnutí na poslední akcí před 2 lety, při které se Praha dostala do ohniska konfliktu nadnárodních korporací a bank a zastánců "jiné vize" budoucnosti.

                 
Obsah vydání       12. 11. 2002
12. 11. 2002 Etiopie čelí dosud nejhoršímu hladomoru v historii
12. 11. 2002 George Bush připravuje plány na invazi 200 000 vojáků do Iráku
12. 11. 2002 "Bushovo vítězství je hlasem rozhněvané Ameriky"
12. 11. 2002 Amadeus: The Director's Cut Jan  Čulík
12. 11. 2002 Diskuze Rádia Jelení: Informační války pro 21.století
12. 11. 2002 Asistenti socialistických utopií ? Tomáš  Jarmara
11. 11. 2002 Slovenská Buzková sa nekoná Lubomír  Sedláčik
11. 11. 2002 Možné potíže při vydávání Britských listů tento týden
11. 11. 2002 Robertson: NATO ročně vyplýtvá 150 miliard euro
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
11. 11. 2002 Krutý let na Guantánamo
11. 11. 2002 Rozšiřování EU "ochromí evropskou organizaci korupcí"
11. 11. 2002 Britská televize: "Američané nezabránili masakrům tisíců vojáků z Talibánu"
11. 11. 2002 "NATO je největší teroristickou organizací na světě"
11. 11. 2002 Oprava: Jsem prý z levného kraje Jan  Čulík
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech