13. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2002

Dopis Václavu Havlovi: všechny domácí prostředky k záchraně chrámu už byly vyčerpány

Na vnitropolitické scéně byly vyčerpány prakticky všechny prostředky k nápravě situace: deklarace, protesty, soudní návrhy, trestní oznámení, interpelace bývalého ministra kultury, napsal Jiří Pešek Václavu Havlovi v dopise, jímž ho žádá o morální podporu pro projekt Evropského centra starého sakrálního umění v chrámu svatého Michaela Archanděla.

Vážený pane prezidente,

Dovoluji si navázat na naše osobní setkání při příležitosti mého předání darů filipínské delegace kardinála Sina do Vašich rukou, na naši předešlou korespondenci ve věci projektu Evropského centra starého sakrálního umění v chrámu svatého Michaela Archanděla na Starém Městě pražském, a také na Vaše dopisy mé 86-leté mamince. Velmi ji potěšila Vaše zaslaná fotografie, srdečný pozdrav a upřímné poděkování za její modlitby i přiložené litanie k Duchu svatému.

V dopise z 22/02/01 obsahujícím vyjádření Vašich sympatií našemu úsilí, zaměřenému na rehabilitaci jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších sakrálních monumentů Evropy, jste vyslovil přání, abych Vás o vývoji projektu E.C.S.S.U. v kostele SMA nadále informoval. S radostí mohu konstatovat, že cílový záměr E.C.S.S.U. podpořily přední osobnosti sekulární a církevní sféry doma i v zahraničí, reprezentující důležité kulturní, vzdělávací, politické, odborné i laické instituce, včetně vrcholných evropských a světových subjektů.

Vybudování E.C.S.S.U. v chrámu SMA, s akcentem na výtvarnou a hudební oblast, je smysluplnou, věrohodnou a důstojnou rehabilitací jedinečné sakrální památky, tvořící nedílnou součást světového kulturního dědictví pod ochranou UNESCO. Evropské regiony a lokality, zvláště spojené s úctou k sv. Michaelu Archandělu, poskytnou ze svých sbírek posvátné artefakty pro vystavení v nádherném interiéru majestátního chrámu, jehož románský trojlodní předchůdce patřil ve 12. století k největším bazilikám v Praze. E.C.S.S.U. se tak stane unikátní mozaikovou ukázkou křesťanského umění na celém kontinentu, od Portugalska ke Kyjevské Rusi a od skandinávských zemí po Sicílii či Krétu.

Na vnitropolitické scéně byly vyčerpány prakticky všechny prostředky k nápravě situace: deklarace, protesty, soudní návrhy, trestní oznámení, interpelace bývalého ministra kultury; v letošním roce byla předána mezinárodní petice Petičnímu výboru PS PČR (k signatářům se řadí m.j. tři rektoři UK spolu s dalšími dvaceti členy Vědecké rady, rektor AVU, primátor HMP, ředitel SÚPP i vrchní zemský rabín,...), byla přednesena interpelace na MHMP a připravuje se interpelace ministra kultury P. Dostála. Svou podporu aktivitám E.C.S.S.U. věnovala řada významných senátorů a poslanců celého politického spektra, premiér i několik členů vlády (viz kopie dopisů P. Pitharta a J. Zieleniece; dále např. J. Ruml, Z. Vojíř,..., J. Karas, Z. Klanica, K. Kühnl, Z. Škromach, J. Zvěřina,..., S. Gross, M. Kužvart, E. Zeman, aj.) Petici podpořily také občanské iniciativy, mj. Klub za Starou Prahu, sdružení českých grafiků Hollar, a další.

Smysl a význam pravdivé a důstojné rehabilitace chrámu SMA oficiálně potvrdil prezident Evropské lidové strany W. Martens, jeho zhanobení striktně odsoudil prezident nejsilnější frakce Evropského parlamentu H.-G. Poettering, když současnou archeologickou, architektonickou a pietní devastaci kostela nazval "svatokrádeží, kterou je nutno ukončit" (02/00). Evropská komise nabízí možnost získat finanční prostředky na vybudování "E.C.S.S.U. v chrámu SMA". Snahy o záchranu kostela schválil osobně prezident Rady Evropy R. Johnston (06/00) a UNESCO (08/00, 07/01), projekt E.C.S.S.U. oficiálně podpořila pregnantně formulovanou deklarací ministryně Regionální vlády v Moskvě E. V. Markova, podporu zaslal prezident Rady magistrátu v Benátkách se svým kolegiem, podpisy k mezinárodní petici připojili signatáři odborných a laických kruhů mj. v Itálii, Velké Británii, atd.

K nejdůležitějším jednáním, která proběhla na mezinárodní úrovni od r. 1998, patří vstřícné rozhovory s prezidentem Evropské komise R. Prodim (04/01, 08/01), a s prezidentem Papežské komise pro kulturní monumenty Církve F. Marchisanem (08/00, 07/01), které ve všech případech jednoznačně potvrdily, že se v Praze nebojuje za jeden, byť jakkoliv výjimečný monument, nýbrž za principiální zachování civilizačních kořenů a hodnotové orientace křesťanské Evropy.

Projekt E.C.S.S.U. plně harmonizuje také s postoji kardinála F. Tomáška a s protesty jeho nástupce kardinála M. Vlka proti komercializaci chrámu SMA, jakož i s vyjádřeními mnoha biskupů českých a moravských diecézí (arcibiskupové J. Graubner a K. Otčenášek, biskupové V. Cikrle, D. Duka, J. Hrdlička, J. Koukl, A. Liška, J. Škarvada). Projekt E.C.S.S.U. oficiálně podpořila i nejvyšší autorita Katolické církve pro danou kompetenci, výše jmenovaný prezident F. Marchisano (09/01). Jakékoliv komerční zneužití "tohoto Domu Božího" zásadně odmítl generální převor Servitů H. M. Moons (11/93) a explicitní podporu E.C.S.S.U. podepsal mj. převor servitské provincie "SS. Annunziata" ve Florencii A. M. Pacini (08/01 - její postoj má dvojnásobný význam, neboť je kolébkou řádu Služebníků Mariiných, a prvních 5 Servitů působících v klášterním kostele SMA přišlo do Prahy kolem r. 1627 právě z Itálie). Živou podporu vyjádřili rovněž čelní představitelé Pravoslaví a protestantských církví.

Proti těmto povzbuzujícím informacím stojí několik agresivních dopisů majitele disgustující multimediální disneylandovské show, rakouského státního občana J. Nowikovského. Jak víte, realizace tzv. rekonstrukce fyzicky zmrzačila a duchovně zneuctila jeden z klenotů světového kulturního odkazu. Ve svém posledním dopise (kopie v příloze) mne J. Nowikovsky informuje, že (údajně) v důsledku mých aktivit v Parlamentu a na veřejnosti je (údajně) nucen zavřít multimediální show v kostele SMA, a proto mi zasílá fakturu na kompenzaci vzniklých ztrát ve výši 105.998.228,- Kč k uhrazení do 30/09/01. V případě nezaplacení hodlá částku vymáhat soudní žalobou. Současně uvádí, že na mne podal trestní oznámení. S potěšením Vám mohu sdělit, že po podepsání policejního protokolu jsem byl ujištěn o neoprávněnosti vzneseného obvinění.

Vážený pane prezidente, v této situaci si Vás dovoluji poprosit o laskavé vyjádření morální podpory projektu E.C.S.S.U.. Tuto prosbu vyslovuji jako svobodný občan země, jíž jste právě Vy statečně pomáhal otevřít cestu do životního prostoru svobody. V tomto smyslu je povzbuzením mé důvěry ve Vaši pomoc výzva, kterou jste pronesl na závěr letošního posledního kongresu "FORUM 2000": "Svobody naplňovat, žít jimi, kultivovat je."

Vzhledem k Vašim sympatiím projeveným úsilí o záchranu a pěstování společných hodnot evropské křesťanské civilizace Vás jistě potěší přiložený text petice, podepsaný řadou lidí dobré vůle. Považovali bychom za velkou čest, kdybyste svým podpisem potvrdil a zdůraznil význam připravovaného projektu, který je důstojným a věrohodným vkladem naší krásné a duchovně bohaté země do společné rodiny svobodných demokratických národů sjednocené Evropy třetího tisíciletí.

Upřímně Vám děkuji za každé gesto Vaší laskavé pomoci, přeji vše dobré, též na přímluvu Vašeho velkého patrona sv. Václava, a srdečně Vás zdravím.

Jiří Pešek

24/10/01

                 
Obsah vydání       13. 2. 2002
13. 2. 2002 Senátoři Unie svobody chtějí zrušit trestní stíhání za pomluvu
13. 2. 2002 Bouře ohledně civilních afghánských obětí
13. 2. 2002 KDU-ČSL nemá zájem: "Já za josefínský konfiskáty nebojuju! Chvátám k Maltézským rytířům!"
13. 2. 2002 Jak se stal chrám sv. Michaela Archanděla domovem pro disneyovskou show Jiří  Pešek
13. 2. 2002 Chrám sv. Michaela Archanděla: Zpráva o duchovně-kulturní genocidě Jiří  Pešek
13. 2. 2002 Dopis Václavu Havlovi: všechny domácí prostředky k záchraně chrámu už byly vyčerpány Jiří  Pešek
13. 2. 2002 Ženy, které mají děti až po třicítce, riskují rakovinu prsu
13. 2. 2002 Alžírský "terorista", zadržovaný v Londýně, byl propuštěn
13. 2. 2002 Tvrdý režim na palubě některých letadel v USA Miloš  Kaláb
13. 2. 2002 Thatcherová: radikální islám je nový bolševismus
13. 2. 2002 Jsme CESI Jiřina  Fuchsová
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů