Nic než holá pravda o Iráku

24. 10. 2006 / Daniel Veselý

Nedávno publikovala mezinárodní média zprávu, již vydal mezinárodní lékařský časopis Lancet. Ta pojednává o počtu lidí zabitých v Iráku v důsledku americko-britské invaze v březnu 2003 a také o tom, jak příslušní odborníci zpracovávali data, jež získávali od osob, které jim ukazovaly úmrtní listy svých blízkých. Dozvídáme se i o obecných souvislostech, za kterých byl celý výzkum prováděn.

Irák: 650 000 mrtvých od roku 2003? ZDE

The Lancet: Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey ZDE

Zdá se přinejmenším cynické, že tato zpráva, ačkoli byla zprostředkovaná liberálním médiem, nevyvolala vlnu kontroverze a odsudku u široké části veřejnosti, jak by se alespoň slušelo. Oficiální česká média v drtivé míře unisono mlčela, ze značné části snad proto, že se neustále sebelítostně zaobírají mrtvým strašidlem komunismu a opěvují čekatele na Nobelovou cenu za mír, který mimochodem tuto invazi posvětil svým podpisem.

Igor Chaun se ve svém nedávném článku v Reflexu bývalého disidenta Václava táže na tři kontroverzní události, které se odehrály během jeho prezidentování, aniž by padla letmá zmínka o tzv. Dopisu osmi a jeho signatářích, mezi nimiž jsou Silvio Berlusconi a José Maria Aznar.

Nejnižší odhad počtu obětí irácké agrese činí podle této studie 426 000 a nejvyšší 794 000, což by v průměru znamenalo, že válka připravila o život 2.5% obyvatel Iráku. I kdyby šlo o daleko menší počet mrtvých, běží zde o obrovskou katastrofu, která by nás měla vyburcovat z letargie. Táž metoda výzkumu byla použita v případě konžské a darfúrské tragédie, avšak tenkrát byla velebena v širokých mediálních a politických kruzích. ZDE

Studie navazuje na předchozí, která byla vypracována stejným způsobem o dva roky dříve a jež uvádí 100 000 mrtvých v důsledku invaze. Ve stejné době zveřejnila odhad počtu mrtvých v Iráku také nezávislá agentura Iraq's Body Count (IBC), která uvedla číslo o něco málo nižší než třicet tisíc. Tento údaj zmínila americká celoplošná média koncem minulého roku. Stejně učinil prezident Bush, když litoval ztrát mezi iráckými civilisty.

Nicméně BBC ve své zprávě mimo jiné uvedla, že je počet zveřejněný v lékařském časopise Lancet možná podhodnocený, neboť studie nezaznamenala specifické případy, jako například neohlášená úmrtí a vyhlazení celých rodin beze svědků ZDE.

Zdá se nemožné uvěřit tomu, že mezinárodní společenství a celá řada médií jen trapně mlčí, zatímco v případě bosenské války byl stvořen nový Hitler a slovo genocida se skloňovalo ve všech pádech. Hysterická média tehdy pravidelně informovala o otřesných případech, spáchaných zlými Srby, přičemž pozdější vyšetřování norské vlády a odborníků z haagského tribunálu v prvním případě odhalilo, že oficiální počet obětí bosenského konfliktu činí 80 000, a v druhém 102 000. Mainstreamová média však informovala o 250 000 mrtvých ZDE.

Nebo jsme snad polistopadovým antikomunismem tolik ovlivnění a poznamenaní, že odmítáme uvěřit tomu, že i zromantizovaná představa světového četníka může ve skutečnosti znamenat pravý jeho opak?

 

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.12. 2016