1. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2002

Soukromý zemědělec se brání proti NEMAKU dalšími žalobami

Ve čtvrtek podal soukromý zemědělec Jan Rajter další dvě žaloby proti stavebním povolením na stavbu průmyslové zóny Joseph v Havrani u Mostu. To, zda nakonec bude v Havrani průmyslová zóna stát a zda v ní jako první zahájí provoz závod NEMAK, ovlivní zásadním způsobem možnost dalšího zemědělského využívání zdejší krajiny, a to včetně pozemků Jana Rajtera. Město Most, jenž je současně investorem, jej však odmítá akceptovat jako účastníka stavebních řízení. Proto se soukromý zemědělec obrací na Krajský soud v Ústí nad Labem a žádá jej, aby zrušil některá již vydaná stavební povolení, nezbytná pro výstavbu zóny i závodu NEMAK. V žalobách namítá, že stavební úřad jej o těchto řízeních vůbec neinformoval a zbavil jej tak možnosti hájit svá práva.

V Táboře dne 28.2.2002

Jan Rajter vlastní několik pozemků přímo v místě, kde má průmyslová zóna stát. Navíc mnohé dalších pozemky, které budou bezprostředně sousedit s průmyslovou zónou intenzivně zemědělsky obhospodařuje. Přes tato fakta však stavební úřad vydal stavební povolení bez jeho vědomí.

Po zahájení aktivit typu NEMAK v průmyslové zóně, bude jen obtížné provozovat na okolních pozemcích zemědělskou výrobu. Okamžitě se objeví pochybnosti o zdravotní nezávadnosti v této oblasti vypěstovaných plodin. "Tyto pochybnosti už nyní zvýrazňuje skutečnost, že společnost NEMAK v dokumentaci pro stavební řízení neuvedla nezbytné údaje, z nichž by se dala případná zdravotní rizika odhadnout. Dokumentace např. neobsahuje žádnou zmínku o tom, jaké chemické látky budou obsahovat odpadní vody a jakým způsobem bude zajištěna kontrola jejich kvality. Chybí také analýza zdravotních rizik vyplývajících např. z produkce dioxinů. 1) Stavební úřad si však žádné doplnění informací nevyžádal a výstavbu povolil." říká k věci Mgr. Vítězslav Dohnal z Ekologického právního servisu, který Janu Rajterovi pomáhá při právních krocích.

kontakt:

Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis Tábor, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel: 0361/256662

1) Tyto závěry vyplynuly z odborného vyjádření, které pro EPS zpracoval MUDr. Miroslav Šuta,

člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost

                 
Obsah vydání       1. 3. 2002
1. 3. 2002 Američané nevědí, co s vězni v táboře "X"
1. 3. 2002 Britský vězeň v zálivu Guantánamo je "kost a kůže"
1. 3. 2002 Osoby, zadržované v zálivu Guantánamo, drží hladovku
1. 3. 2002 Internet, autorská práva a svobodná výměna informací
1. 3. 2002 Scénka z britského parlamentu: Blair zmaten dotazem, jaká je jeho filozofie
1. 3. 2002 Zákon o shromažďování: Lze se jen divit Stanislav  Křeček
1. 3. 2002 Soukromý zemědělec se brání proti NEMAKU dalšími žalobami
28. 2. 2002 Kocourkovští schvalují zákony: Nový trik ministra Grosse Tomáš  Pecina
28. 2. 2002 Zajatci na Guantánamo nebudou zřejmě vůbec stíháni
2. 3. 2002 Chcete vyučovat češtině na Glasgow University?
1. 3. 2002 Pecina nemá nárok vědět, kdo vlastní TV Nova a Prima Petr  Štěpánek
27. 2. 2002 Britské listy vyhrály spor nad RRTV Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 CVVM: občané požadují od politiků "vysokou morálku"
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů