Britské listy


čtvrtek 19. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Změny:
 • Ve zpravodajství ČT se vláda vánočních vzbouřenců chýlí ke konci
 • Včerejší Události České televize - vládní vlnka? (Jan Čulík) O zastřelené ženě v Mělníce:
 • Policie nedodržuje předpisy pro zacházení se zbraněmi (Jaroslav Štemberk) Rejstřík nemovitostí:
 • Není dobré zveřejňovat, jaké nemovitosti kdo vlastní (Karel Neuwirth) Méně politikaření - více demokracie:
 • Jsem pro přímé volby (Martin Kunštek) Ze zákulisí:
 • Aktivity PR agentur jsou mnohem širší (anonym)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ze zákulisí

  Aktivity PR agentur jsou mnohem širší

  Dopis, který následuje, přišel nepodepsán; zveřejňujeme ho jen proto, že řada informací, které obsahuje, dosti přesně souhlasí s tím, co o zákulisí Public Relations agentur a "vyšší společnosti" víme z jiných zdrojů. Na několika místech se nám však zdálo potřebné konfrontovat pisatelovy dedukce s jinými údaji, abychom čtenáři nepředkládali jednostranný obraz a vyvarovali se rizika, že bychom se sami stali nástrojem manipulace. Podobné materiály je obecně dobré brát s jistou rezervou: je podstatou mediálně-zpravodajských her, že k základu z pravdivých a přesných poznatků autor přimíchá určitý podíl dezinformací (TP):

  K rukám pana Peciny.

  Přestože jsme se kdysi poznali osobně, jsem nucen pro závažnost tématu odeslat text anonymně, za což se omlouvám. Veškeré údaje sedí, přestože je z důvodů běžných postupů bývá třeba prověřit, přesvědčíte se, že to bylo zbytečné. Materiál je jen jakýmsi doplněním k Vašemu článku v BL ze středy 18.7. 2001.

  Falcon

  Minulý týden (cca 10. 7. 2001) ztratil Gruzínec (nebo také údajně Slovák) se švýcarským pasem v opilosti v Praze kufřík se 2 pasy a 1,8 milióny USD. Byl to zástupce firmy Falcon. V kufříku byly i materiály pro jednání s českou vládou o ruském dluhu, termíny schůzek s představiteli, témata k jednání a příprava na jednání se Zemanem, včetně návrhu úplatku ve výši 200 000 000 Kč na volební kampaň ČSSD. Kufr našla policie a předala BIS, ta to ofotila a vrátila Gruzínci.

  Provalilo se tak také, že pro Falcon pracuje jistý Jaroslav Pacák (bývalý policista, který před revolucí měl pracovat pro StB v rozvědce a po listopadu byl vysokým důstojníkem útvaru pro odhalovaní organizovaného zločinu, bezprostřední kolega a přítel Jiřího Hlaváče, o němž je řeč - pracoval na ruskojazyčných strukturách). Od policie odešel pro opodstatněné podezření z dlouhodobé - ještě předlistopadové - spolupráce s KGB, což se dle mínění BIS i NBÚ potvrdilo jeho angažovaností ve Falconu. Má dobré, hodně dobré vztahy ke Grossovi a lidem kolem tendrů v rámci MV. Je blízkým přítelem a spolupracovníkem Andreje Surňaka, bývalého jednatele firmy Christian VIP a spolumajitele firmy Crane Consulting, který (další lidé v ní Chudomel Jan a Magda Mrnková) zajišťovala svého času přes zpravodajství Novy a za tichého (a nejen tichého) souhlasu Vávry PR akci o Motoinvestu - Nova vlastně tehdy emotivně zapůsobila na veřejné mínění a umožnila Motoinvestu úspěch. Za tuto akci tři jmenovaní inkasovali kolem 60 miliónů Kč. To byl také jeden z mnoha důvodů, proč se Honys zbavoval Mrnky v ČT, věděl zřejmě i o blízkých kontaktech Dědiče a Častvaje s Christian VIP z dob televizních až do současnosti (Dědič jako ředitel vnějších vztahů Českých Drah a Častvaj na ČEZ jsou měsíčně placeni Christian VIP, stejně jako Hlaváč). Jeden ze spolumajitelů Christian VIP, Jiří Hart, finanční ředitel, přes Častvaje třeba tlačí jeho firmu, zabývající se AT technikou a jejími dodávkami pro ČEZ (Pisatel se evidentně mýlí. Je téměř vyloučeno, aby si Častvaj mohl ve své mimořádně slabé pozici v ČEZu dovolit cokoli "tlačit".-pozn. TP).

  Surňak se nedávno proslavil i akci v Právu, kde si zařídil publikování materiálu na pomoc Kadlecovi z NBÚ proti Růžkovi z BIS, v domnění, že tomuto svému příteli pomůže. Po skandálu, který rozmázly kolem článku HN, musel situaci zachraňovat Porybný. Surňak je také přítelem uvolněného Kadlecova zástupce Hejla, běžně se stýkají, naposledy na Surňakových narozeninách. Surňak se také výrazně angažoval na záchranu Srby v cauze Štiřín a Český dům, leč bezvýsledně. Využíval právě důvěrných kontaktů s NBÚ i v Právu, kde pod jiným jménem připravil se Srbou interview, vyznívající v jeho prospěch (Štiřín) a kde se Srba vlastně vylhával z obvinění. Surňak je dále důvěrným přítelem vězněného Petra Smetky z H-systému, pro nějž připravoval řadu PR akcí, stejně tak jako Jana Stiesse, bývalého předsedy FNM, jemuž pomáhal právě přes NBÚ, kontaktuje se s Kobesem na přípravě finančně zajímavých projektů atd. Část těchto informací - kufřík, pasy, příprava schůzek - má Slonková s Kubíkem od BIS.

  Surňak se dále angažoval v cauze ČKD - Maroušek, Motokov - Kraus, Omnyx - Piga (Surňak postavil na popzemku vedle Pigy vilu za cca 15-20 mil. CZK), Čechofracht - zde ředitelem Slovák, blízký Mrnkové, stejně jako Piga v Omnyxu, zabezpečoval protiakce ve věci Stiess, přes Pacáka se snažil u Grosse protlačit některé informační systémy od jemu blízkých firem apod. nezajímavá je účast Surňaka se Stiessem při prodeji ČSOB, kde Surňak reprezentoval zájmy Deutsche Bank a Stiess naoko spolupracoval s ním, v reálu ale dělal pro podporu KBC.

  Zajímavé je i to, že současný šéf Štiřína, muž polské národnosti, je též společníkem Surňaka.

  Za úvahu stojí i skutečnost příbuzenského vztahu mezi Chudomelem a Rychetským.

  Analýzou materiálů v Právu za poslední dobu 3 let se dá vystopovat, že právě materiály k ČKD, Českým drahám a dopravě (Surňak pracoval pro Peltráma a Kořínkovou) (Pokud Surňak pro Peltráma a Kořínkovou vůbec kdy pracoval, pak na nich odvedl velmi nekvalitní dílo.-pozn. TP), H-systému, bakovnictví ve prospěch PR Deutsche Bank, články o Srbovi, Štiřínu, rozhovory s lidmi z Černínu apod. jsou často laděny jako PR, byť třeba napsány problémově a dokonce v interview jsou kladeny na oko nepříjemné otázky. Jedno je jisté - většinou nemají fyzicky existujícího autora a jsou z pera Andreje Surňaka a Pavla Štástky, s nímž pracuje už 4 roky a který byl před tím v Právu a zná cesty, jak dosáhnout zařazení svých materiálů.

  Bez zajímavosti není ani skutečnost, že spolupracovníkem Surňaka je Stanislav Čech, dřívě mluvčí Městské policie v Praze. Právě Surňak dotlačil jeho manželku Alenu za mluvčí ke Kořínkové (Podle našich informací šlo o starou známost z Parlamentu; Alenu Čechovou, bývalou ženu PR-mana a nyní reportéra ČT Přemysla Čecha, si Peltrám a Kořínková vybrali bez cizí součinnosti.-pozn. TP) a poté, co odešla z funkce Generální inspektorky drah, ke Kadlecovi, svému příteli, do NBÚ. Peltrám byl pak pokryt Ottou Veverkou, témž přítelem Pavla Šťástky, taktéž Častvaj byl svého času dotlačen ke Kühnlovi a zejména Svobodovi Chudomelem, kde měl vytvořit tandem společně s Tykačem, který měl Svobodovi radit. Zatčení Svobody pak tyto plány narušilo. Častvaj byl užitečný v "21", kde naverboval Dědiče.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|